สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด กาญจนบุรี
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

ร้านดอกไม้ บ่อพลอย กาญจนบุรี (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้กาญจนบุรี/อำเภอบ่อพลอย )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดชัฏน้ำเงิน,วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง,วัดถ้ำผาวังจันทร์,วัดถ้ำเขาเขียว,วัดทุ่งกระเพราทอง,วัดทุ่งมะสัง,วัดบึงหัวแหวน,วัดพุพรม,วัดพุรวก,วัดยางสูง, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

03-014
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ่อพลอย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

03-013
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ่อพลอย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

03-012
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ่อพลอย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

03-011
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ่อพลอย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด   จ.กาญจนบุรี

03-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ่อพลอย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ดอนเจดีย์ พนมทวน จ.กาญจนบุรี

03-009
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ่อพลอย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แสนตอ ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

03-008
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ่อพลอย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด วังขนาย ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

03-007
....................
วัดวังขนายทายิการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ่อพลอย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าม่วง ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

03-006
....................
วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ่อพลอย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด พงตึก ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

03-005
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ่อพลอย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด   จ.กาญจนบุรี

03-004
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ่อพลอย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

03-003
....................
โรงเจบ้วนเซี่ยงตั๊ว

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ่อพลอย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.ช่องด่าน:
บ้านหนองเต็ง  บ้านจัดสรร  บ้านหัวเขา  บ้านช่องด่าน  บ้านหนองหว้า  บ้านวังใหญ่  บ้านสามยอด  บ้านเขาแดง  บ้านหนองเข้  บ้านหนองบัว  บ้านหนองพุพระ  บ้านช่องด่าน  บ้านช่องด่าน  บ้านสามยอด  
ต.บ่อพลอย:
บ้านบ่อพลอย  บ้านหนองย่างช้าง  บ้านท่าว้า  บ้านบึงหัวแหวน  บ้านบึงหล่ม  บ้านหนองเตียน  บ้านตะวัน  บ้านหนองโพธิ์  บ้านเขาเขียว  บ้านเขาสิงห์โต  บ้านวังไพลิน  
ต.หนองกร่าง:
ต.หนองกุ่ม:
บ้านหนองกุ่ม  บ้านหนองกระทุ่ม  บ้านทุ่งมะสัง  บ้านเสาหงษ์  บ้านหนองแดง  บ้านท่าแจง  บ้านใหม่  บ้านรางขาม  บ้านหนองตาพุก  บ้านพุพรหม  บ้านวังด้ง  บ้านเขาแหลม  บ้านเขาแก้ว  บ้านสลอบ  บ้านหินลับ  บ้านหนองจิก  
ต.หนองรี:
บ้านหนองแกใน  บ้านหินดาดทอง  บ้านโป่งรี  บ้านลำอีซู  บ้านหนองสำโรง  
ต.หลุมรัง:
บ้านหนองรี  บ้านหนองกระทุ่ม  บ้านลำตะเพิน  บ้านไร่พัฒนา  บ้านไร่เจริญ  บ้านบ่อเหียง  บ้านหนองขาม  บ้านยางสูง  บ้านหลุมรัง  บ้านหนองหมู  บ้านสันติสุข  บ้านลำเหย  บ้านหนองไก่ชุม  บ้านไร่ใหม่  บ้านวังทอง  บ้านงาม  บ้านวังเงิน  บ้านจงเจริญ  บ้านไร่พัฒนา  บ้านเจริญทรัพย์  บ้านหนองกร่าง  บ้านหนองหวาย  บ้านโป่งเจริญ  บ้านดอนกลาง  บ้านหลังเขา  บ้านพุรวก  บ้านชัฎน้ำเงิน  บ้านนพเก้า