สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด จันทบุรี
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.ขลุง จ.จันทบุรี

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ ขลุง จ.จันทบุรี

ร้านดอกไม้ ขลุง จันทบุรี (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้จันทบุรี/อำเภอขลุง )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกลางเก่า,วัดคงคาราม(บ่อ),วัดคานรูด,วัดช้างข้าม(ศรีคชสาราราม),วัดซึ้งล่าง,วัดดอนอุดม,วัดดำรงธรรมาราม,วัดตกพรม,วัดตรอกนองบน(อรัญนิเวศน์),วัดตรอกนองล่าง(เนินพยาราม), ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.ขลุง จ.จันทบุรี (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด สีพยา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-007
....................
วัดพุทธคยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ขลุง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-006
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ขลุง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-005
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ขลุง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-004
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ขลุง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-003
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ขลุง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-002
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ขลุง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-001
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ขลุง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  ต.เกวียนหัก:
  บ้านคานรูด  บ้านคานรูค  บ้านคานรูด  บ้านเกวียนหัก  บ้านเกวียนหัก  บ้านเกวียนหัก  บ้านน้ำฉู่  บ้านแถวคลอง  บ้านหัวอ่าง  บ้านกงษีไร่  
  ต.ขลุง:
  ต.ซึ้ง:
  บ้านซึ้งบน  บ้านนาซ๊อก  บ้านซึ้งบน  บ้านซึ้งบน  บ้านกงษีไร่  บ้านอิมั้ง  บ้านอิมั้ง  บ้านอิมั้ง  บ้านช้างข้าม  บ้านหนองห้าง  บ้านอิแงว  
  ต.ตกพรม:
  บ้านตกซี  บ้านตกพรม  บ้านสะตอน้อย  บ้านสีเสียด  บ้านอ่างเอ็ด  บ้านปงซี  บ้านวันทอง  บ้านลำอ่อน  บ้านบ่อกลาง  บ้านเขาทอง  
  ต.ตรอกนอง:
  บ้านตรอกโสน  บ้านตรอกนองบน  บ้านตรอกนองกลาง  บ้านตรอกนองกลาง  บ้านตรอกนองล่าง  
  ต.ตะปอน:
  บ้านตะปอนใหญ่  บ้านตะปอนใหญ่  บ้านตะปอนใหญ่  บ้านตะปอนน้อย  บ้านหนองเสม็ด  บ้านหนองเสม็ด  บ้านไร่วรรณ  
  ต.บ่อ:
  บ้านหนองระหาน  บ้านหวัก  บ้านบ่อบน  บ้านบ่อล่าง  บ้านหัวนา  บ้านมาบชุมเห็ด  บ้านท่าสอน  บ้านวังสรรพรส  บ้านหวัก  บ้านบ่อเจริญ  
  ต.บ่อเวฬุ:
  บ้านบ่อเวฬุ  บ้านบ่อเวฬุ  บ้านสะพานหินบน  บ้านโชคดี  บ้านสะพานหินล่าง  บ้านแสงแดง  บ้านที่ว่าการอำเภอขลุง  บ้านคลองเวฬุ  
  ต.บางชัน:
  บ้านเกาะจิก  บ้านปากน้ำเวฬุ  บ้านอิเทพ  บ้านท่าขาหย่าง  บ้านนากุ้ง  บ้านสีลำเทียน  
  ต.มาบไพ:
  บ้านเพกา  บ้านตรอกเพาะ  บ้านมาบไพ  บ้านมาบไพ  บ้านเขาอ่าง  บ้านมะกอก  
  ต.วังสรรพรส:
  บ้านสะโทย  บ้านจังกิ้น  บ้านตันหาร  บ้านดอน  บ้านร้อยรู  บ้านตกปก-ตาลึง  บ้านหนองบัว  บ้านหนองกวาง  บ้านตกปก  
  ต.วันยาว:
  บ้านเกาะขวาง  บ้านวันยาวล่าง  บ้านท่ามะขาม  บ้านวันยาวล่าง  บ้านซึ้งล่าง  บ้านซึ้งล่าง  บ้านคลองตะเคียน