สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด จันทบุรี
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ร้านดอกไม้ ท่าใหม่ จันทบุรี (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้จันทบุรี/อำเภอท่าใหม่ )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกลาง,วัดกลางทุ่งท่าระแนะ,วัดคลองขุด,วัดคลองตาสังข์,วัดชมภูธาราม(ชมภูคีรีธาราม),วัดตะกาดเง้า,วัดทุ่งเบญจา,วัดท่าปก,วัดท่าศาลา,วัดธรรมหรรษาราม, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด สีพยา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-007
ส่งพวงหรีด ท่าใหม่
วัดพุทธคยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ท่าใหม่ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-006
ส่งพวงหรีด ท่าใหม่
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ท่าใหม่ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-005
ส่งพวงหรีด ท่าใหม่
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ท่าใหม่ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-004
ส่งพวงหรีด ท่าใหม่
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ท่าใหม่ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-003
ส่งพวงหรีด ท่าใหม่
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ท่าใหม่ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-002
ส่งพวงหรีด ท่าใหม่
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ท่าใหม่ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-001
ส่งพวงหรีด ท่าใหม่
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ท่าใหม่ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  ต.เขาแก้ว:
  บ้านเนินพูนศิลป์  บ้านตะพง  บ้านตะพงบน  บ้านท่าปก  บ้านคลองเซา  บ้านแพร่งหน้าผาล่าง  บ้านแพร่งหน้าผาบน  บ้านคลองเหล็กบน  บ้านวังปลา  บ้านแก่งน้อย  บ้านตาเลียว  
  ต.เขาบายศรี:
  บ้านโป่งกวาง  บ้านไร่ป๋า  บ้านเขาบายศรี  บ้านเขาบายศรี  บ้านเขาบายศรี  บ้านหนองฉวี  บ้านหนองฉวี  บ้านคลองกะพง  บ้านยางระหง  บ้านมาบโอน  บ้านเขาสุกิม  
  ต.เขาวัว:
  บ้านเขาวัว  บ้านตั้วล้ง  บ้านหินดาษ  บ้านเนินสูง  บ้านหนองคล้า  บ้านหนองคล้า  บ้านหนองคล้า  บ้านหนองปรือ  บ้านวังพอก  
  ต.โขมง:
  บ้านโขมงล่าง  บ้านโขมงบน  บ้านพลงเผลว  บ้านบนเนิน  บ้านเสม็ดโพธิ์ศรี  บ้านเกาะขวาง  
  ต.คลองขุด:
  บ้านสัตบุตร  บ้านนอกเขา  บ้านเนินประดู่  บ้านหมูดุด  บ้านเจ้าหลาว  บ้านหัวแหลมเจ้าหลาว  บ้านคุ้งกะเบน  บ้านอัมพวา  บ้านคลองขุด  บ้านคลองขุด  
  ต.ตะกาดเง้า:
  บ้านตะกาดเง้า  บ้านตะกาดเง้า  บ้านตะกาดเง้า  บ้านหนองคัน  บ้านท่าใต้  บ้านคลองตาสังข์  บ้านปากน้ำแขมหนู  บ้านศรีวุธ  บ้านถนนมะกอก  บ้านสามง่าม  
  ต.ท่าใหม่:
  ต.ทุ่งเบญจา:
  บ้านน้ำโจน  บ้านปากคลองสำหนาด  บ้านหนองคลัา  บ้านสำหนาด  บ้านสะพานเลือก  บ้านเนินดินแดง  บ้านเขาลูกช้าง  บ้านหนองระมาน  บ้านเขายายเปลื่อง  บ้านน้ำใส  บ้านหนองป่าหมาก  
  ต.บ่อพุ:
  บ้านไร่โอ๋  บ้านวัดลาด  บ้านหมู่  บ้านโรงน้ำมัน  บ้านบ่อเตา  บ้านห้างสูง  บ้านวัดกลาง  บ้านวัดบน  
  ต.พลอยแหวน:
  บ้านโป่งรัก  บ้านไร่สูง  บ้านชำฆ้อ  บ้านห้วยระกำ  บ้านสระแก้ว  บ้านชำฆ้อ  บ้านนาบนเนิน  
  ต.ยายร้า:
  ต.รำพัน:
  บ้านหนองหอย  บ้านเตาหม้อ  บ้านท่าศาลา  บ้านทุ่งสน  บ้านรำพัน  บ้านต้นเลียบ  บ้านไร่เก่า  บ้านหนองท้ายเรือ  
  ต.สองพี่น้อง:
  บ้านแพร่งขาหยั่ง  บ้านเขาน้อย  บ้านสามผาน  บ้านชำมะปริง  บ้านหนองตาลิ่น  บ้านวังด้วน  บ้านหนองหงษ์  บ้านหนองเสม็ด  บ้านชำปลาไหล  บ้านวังเวียน  บ้านหนองหงษ์  บ้านห้วยสะบ้า  บ้านหนองบัว  บ้านสิ้ว  บ้านแถว  บ้านไทรนอง  
  ต.สีพยา:
  บ้านสีพยากลาง  บ้านสีพยาบน  บ้านสีพยาบน  บ้านสีพยาล่าง  บ้านพลูยาง  บ้านสีพยากลาง  บ้านสีพยากลาง  บ้านสำโรง  บ้านสำโรง  บ้านทุ่งไก่เถื่อน  บ้านทุ่งไก่เถื่อน