สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด จันทบุรี
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ นายายอาม จ.จันทบุรี

ร้านดอกไม้ นายายอาม จันทบุรี (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้จันทบุรี/อำเภอนายายอาม )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดคลองซาก,วัดคลองบอน,วัดคลองลาว,วัดคีรีพิศาล,วัดช้างข้าม,วัดดงทับมอญ,วัดตรอกกระท้อน,วัดต้นกระบก,วัดทรัพย์จันทร์,วัดท่าแคลง, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด สีพยา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-007
....................
วัดพุทธคยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ นายายอาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-006
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ นายายอาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-005
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ นายายอาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-004
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ นายายอาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-003
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ นายายอาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-002
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ นายายอาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-001
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ นายายอาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  ต.กระแจะ:
  บ้านอู่ตะเภา  บ้านเนินพรวด  บ้านโกรก  บ้านหมื่นซ่อง  บ้านหนองแหวน  บ้านหนองบัว  บ้านเนินมณฑา  บ้านหนองบัวใน  บ้านปากน้ำกระแจะ  บ้านยางระโหง  บ้านนาซา  
  ต.ช้างข้าม:
  บ้านอ้ายถุย  บ้านปลักหมู  บ้านพลงใหญ่  บ้านช้างข้าม  บ้านยายหรีด  บ้านสี่แยก  บ้านถนนสูง  บ้านตรอกล่าง  บ้านเขาดัน  บ้านชากหมัน  บ้านหนองไทร  บ้านคุ้งตะเคียน  
  ต.นายายอาม:
  บ้านเตาปูน  บ้านนายายอาม  บ้านโพธิ์ลังกา  บ้านเนินสถิตย์  บ้านคลองชาก  บ้านเขามะปริง  บ้านหนองตาหงุ่น  บ้านต้นกระบก  บ้านห้วงปลาดุก  บ้านทรัพย์เจริญ  บ้านชากใหญ่  บ้านเนินเนรมิต  บ้านโพธิ์ธาราม  บ้านห้วงหิน  บ้านหนองน้ำขาว  บ้านหนองโสม  
  ต.วังโตนด:
  บ้านวังเวียน  บ้านหนองท้ายเรือ  บ้านตรอกเสม็ด  บ้านทุ่งปรือ  บ้านวังหิน  บ้านวุ้งสาริกา  บ้านหินกอง  บ้านหนองน้ำใส  บ้านสองห้อง  
  ต.วังใหม่:
  บ้านหนองสีงา  บ้านห้วงกระแจะ  บ้านหินดาษ  บ้านวังใหม่  บ้านวังกระดาน  บ้านดงทับมอญ  บ้านห้วงโมกข์  บ้านคลองลาว  บ้านหินกอง  บ้านซับยี่หร่า  บ้านแก่งน้อย  
  ต.สนามไชย:
  บ้านหนองหงษ์  บ้านตรอกประดู่  บ้านคลองบอน  บ้านปากตะโปน  บ้านสนามไชย  บ้านสองพี่น้อง  บ้านท่าแคลง  บ้านห้วงน้ำเค็ม  บ้านปากทางแทรกเตอร์