สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด จันทบุรี
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.มะขาม จ.จันทบุรี

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ มะขาม จ.จันทบุรี

ร้านดอกไม้ มะขาม จันทบุรี (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้จันทบุรี/อำเภอมะขาม )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดขนุน,วัดคลองปรือ,วัดคลองมะลิ,วัดจันทร์แสงศรี,วัดฉมัน,วัดทับนคร,วัดทุ่งบอน,วัดทุ่งเพล,วัดทุ่งโตนด,วัดท่าหลวงบน, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.มะขาม จ.จันทบุรี (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด สีพยา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-007
....................
วัดพุทธคยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ มะขาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-006
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ มะขาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-005
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ มะขาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-004
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ มะขาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-003
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ มะขาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-002
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ มะขาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-001
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ มะขาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  ต.ฉมัน:
  บ้านฉมัน  บ้านคลองโป่ง  บ้านตลิ่งชัน  บ้านคลองปรือ  บ้านตะบกเตี้ย  บ้านทุ่งเพล  บ้านสระโอ่ง  บ้านโป่งโรงเซ็น  
  ต.ท่าหลวง:
  บ้านสองขนาน  บ้านน้ำรัก  บ้านสันตอ  บ้านท่าหลวงบน  บ้านท่าหลวงบน  บ้านท่าหลวงบน  บ้านท่าระม้า  บ้านทุ่งโตนด  
  ต.ปัถวี:
  บ้านฉมัน  บ้านทุ่งบอน  บ้านมะทาย  บ้านนาไทร  บ้านหนองสลุด  บ้านทัพนคร  บ้านหินลาด  
  ต.มะขาม:
  บ้านมะขาม  บ้านทุ่งดินเหนียว  บ้านหนองอ้อ  บ้านท่าหลวงล่าง  บ้านท่าหลวงล่าง  บ้านเกาะสาน  บ้านวังจะอ้าย  บ้านพญาล่าง  บ้านหนองอ้อล่าง  บ้านท่าระม้าบน  
  ต.วังแซ้ม:
  บ้านทุ่งสะพาน  บ้านพญาบน  บ้านแตงเม  บ้านวังแซ้ม  บ้านพญาบน  บ้านขนุน  บ้านขนุน  บ้านขนุน  บ้านปึก  บ้านแตงเม  บ้านทุ่งตลาด  บ้านแกลง  บ้านพญาล่าง  
  ต.อ่างคีรี:
  บ้านอ่างบน  บ้านสวนแสงทอง  บ้านอ่างกลาง  บ้านวังดาบ  บ้านอ่างล่าง  บ้านอกหนัก  บ้านหนองนาโรง  บ้านคลองมะลิ