สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด จันทบุรี
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ สอยดาว จ.จันทบุรี

ร้านดอกไม้ สอยดาว จันทบุรี (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้จันทบุรี/อำเภอสอยดาว )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกระทิงทอง,วัดคลองทรัพย์,วัดคลองแจง,วัดซอยพัฒนาร่วมใจ,วัดตามูล,วัดทรายขาว,วัดทับช้าง,วัดทุ่งขนาน,วัดท่าใหม่,วัดน้ำซับตาพุด, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด สีพยา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-007
....................
วัดพุทธคยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สอยดาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-006
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สอยดาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-005
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สอยดาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-004
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สอยดาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-003
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สอยดาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-002
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สอยดาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-001
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สอยดาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  ต.ทรายขาว:
  บ้านตามูล  บ้านสำโรงบน  บ้านตามูลล่าง  บ้านวังยาว  บ้านปะตงล่าง  บ้านสำโรงล่าง  บ้านมหาเจรีย  บ้านมหาเจรียล่าง  บ้านไทรแก้ว  บ้านน้ำซับตาพุด  บ้านดอยสมบูรณ์  บ้านนากระชาย  บ้านวังศิลา  บ้านเขาไผ่  
  ต.ทับช้าง:
  บ้านทับช้าง  บ้านทับสงฆ์  บ้านสะพานหก  บ้านโป่งเจริญชัย  บ้านซับตาหัน  บ้านไทรงาม  บ้านซอยสุขสันต์  บ้านคลองพอก  บ้านเขาแดง  บ้านเขาผาสุข  บ้านเนินสมบูรณ์  บ้านคลองทรัพย์  บ้านเขาแหลม  บ้านซอย 76  
  ต.ทุ่งขนาน:
  บ้านทุ่งขนาน  บ้านซับตารี  บ้านเขาสะท้อน  บ้านหนองมะค่า  บ้านเตาถ่าน  บ้านไผ่ล้อม  บ้านหนองแก  บ้านใหม่ร่วมมิตร  บ้านหินขาว  บ้านคลองเม่น  บ้านเขานมนาง  บ้านโพธิ์ศรี  บ้านบ่อยาง  บ้านหนองบอนเหนือ  
  ต.ปะตง:
  บ้านปะตง  บ้านคลองกะทา  บ้านตาเรือง  บ้านกระทิงทอง  บ้านท่าใหม่  บ้านเขาแก้ว  บ้านตาเรืองล่าง  บ้านพัฒนาร่วมใจ  บ้านใหม่สันติสุข  
  ต.สะตอน:
  บ้านสะตอน  บ้านป่าข้าวโพด  บ้านคลองแจง  บ้านทรัพย์เจริญ  บ้านสวนส้ม  บ้านทรัพย์สมบูรณ์  บ้านสุขสวัสดิ์  บ้านคลองแจงบน