สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด จันทบุรี
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ร้านดอกไม้ เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้จันทบุรี/อำเภอเขาคิชฌกูฏ )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกะทิง,วัดคลองตะเคียน,วัดคลองน้ำเป็น,วัดคลองพลู,วัดคลองเกวียนลอย,วัดคลองเจริญ,วัดคลองใหญ่แจ่มวาที,วัดคลองไพบูลย์,วัดจันทเขลม,วัดชากไทย, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด สีพยา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-007
....................
วัดพุทธคยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เขาคิชฌกูฏ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-006
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เขาคิชฌกูฏ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-005
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เขาคิชฌกูฏ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-004
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เขาคิชฌกูฏ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-003
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เขาคิชฌกูฏ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-002
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เขาคิชฌกูฏ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-001
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เขาคิชฌกูฏ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  ต.คลองพลู:
  บ้านคลองเกวียนลอย  บ้านน้ำขุ่น  บ้านน้ำขุ่น  บ้านคลองพลู  บ้านคลองพลู  บ้านทุ่งกบินทร์  บ้านซำตาเรือง  บ้านหลังเนิน  บ้านคลองตาอิน  
  ต.จันทเขลม:
  บ้าน (คลองใหญ่)  บ้าน (จันทเขลม)  บ้าน (สะท้อน)  บ้าน (คลองชีพ)  บ้าน (จันตาแป๊ะ)  บ้านคลองชม  
  ต.ชากไทย:
  บ้านทุ่งสะพาน  บ้านเนินมะหาด  บ้านชากไทย  บ้านเนินมะหาด-มูซู  บ้านพัฒนา  บ้านหินลอย  บ้านว่านเหลือง  
  ต.ตะเคียนทอง:
  บ้านลำพัง  บ้านตะเคียนทอง  บ้านตะเคียนทอง  บ้านตะเคียนทอง  บ้านตะเคียนทอง  บ้านชำเคราะห์  บ้านคลองกระสือ  บ้านคลองน้ำเป็น  
  ต.พลวง:
  บ้านดินแดง  บ้านปากพลวง  บ้านทุ่งตาอิน  บ้านพลวง  บ้านกระทิง  บ้านคลองตะเคียน  บ้านคลองน้ำเป็น  บ้านคลองเจริญ