สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด จันทบุรี
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

ร้านดอกไม้ เมืองจันทบุรี จันทบุรี (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้จันทบุรี/อำเภอเมืองจันทบุรี )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกลาง,วัดคมบาง,วัดคลองทราย,วัดจันทนาราม,วัดดอนตาล,วัดดาวเรือง,วัดตะบกเตี้ย,วัดทรายงาม,วัดทองทั่ว,วัดบ้านขอม, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด สีพยา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-007
....................
วัดพุทธคยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองจันทบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-006
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองจันทบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-005
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองจันทบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-004
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองจันทบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-003
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองจันทบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-002
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองจันทบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-001
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองจันทบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  ต.เกาะขวาง:
  บ้านเกาะขวาง  บ้านเกาะขวาง  บ้านเกาะลอย  บ้านเกาะโตนด  บ้านเกาะโตนด  บ้านเกาะตะเคียน  บ้านเกาะตะเคียน  บ้านเกาะตะเคียน  
  ต.คมบาง:
  บ้านแถว  บ้านคมบาง  บ้านคมบาง  บ้านดอน  บ้านคมบางล่าง  บ้านหนองขอน  บ้านหนองขอน  บ้านเขาน้อย  บ้านแถวคลอง  บ้านแถวคลอง  
  ต.คลองนารายณ์:
  บ้านตีนเขา  บ้านคลองนารายณ์  บ้านคลองนารายณ์  บ้านพะเนียด  บ้านสระบาป  บ้านสระบาปล่าง  บ้านถนนนอก  บ้านถนนใน  บ้านคลองมะงั่ว  บ้านสระบาปบน  บ้านศาลาแดง  บ้านคลองนารายณ์  บ้านคลองตะเฆ่  บ้านไชยันต์  บ้านวัดจันทร์  
  ต.จันทนิมิต:
  บ้านหัววัง  บ้านคลองขี้หนอน  บ้านหลังวัด  บ้านหลังวัด  บ้านท่าเรือจ้าง  บ้านวัดไผ่ล้อม  บ้านตรอกประดู่  บ้านขอม  
  ต.ตลาด:
  บ้านอ่างหิน  
  ต.ท่าช้าง:
  บ้านคลองน้ำใส  บ้านดงชะมูล  บ้านท่าช้าง  บ้านวังฉะนาค  บ้านหัวแหลม  บ้านขอม  บ้านสนามเป้า  บ้านศิริการ  บ้านคลองหลอด  
  ต.บางกะจะ:
  บ้านบางกะจะ  บ้านพานสลุด  บ้านทำเนียบ  บ้านเก่า  บ้านเส  บ้านในสวน  บ้านพานสลุด  บ้านดอนทราย  บ้านเขาน้อย  บ้านท่าแฉลบ  
  ต.พลับพลา:
  บ้านแถวคลอง  บ้านทุ่งว่านเหลือง  บ้านตรอกกะทิ  บ้านโป่งล่าง  บ้านบ่อลึก  บ้านเนินเห็ด  บ้านพลับพลา  บ้านพลับพลา  บ้านพลับพลา  บ้านดาวเรือง  บ้านเกาะรงค์  บ้านหนองทองหลาง  บ้านลาว  
  ต.วัดใหม่:
  ต.แสลง:
  บ้านแก้ว  บ้านหนองคล้า  บ้านเนินท้ายวัด  บ้านหนองตะเคียนเฒ่า  บ้านหนองตะโกรม  บ้านคลองขวาง  บ้านชำโสม  บ้านแก้ว  บ้านเขากระแจะ  บ้านคลองขวาง  บ้านเขาตานก  
  ต.หนองบัว:
  บ้านเกาะพลอง  บ้านปลายเนิน  บ้านท่าม่วง  บ้านหนองบัวบน  บ้านหนองบัวล่าง  บ้านหนองบัว  บ้านหนองบัว  บ้านเนินโพธิ์บน  บ้านเสม็ดงาม  บ้านเสม็ดงาม