สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด จันทบุรี
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ร้านดอกไม้ แหลมสิงห์ จันทบุรี (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้จันทบุรี/อำเภอแหลมสิงห์ )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกลาง,วัดคลองน้ำเค็ม,วัดคลองยายดำ,วัดชัยมงคล,วัดชากใหญ่,วัดถนนมะม่วง,วัดท่าหัวแหวน,วัดบางกะไชย,วัดบางสระเก้า,วัดปากน้ำ(แหลมสิงห์), ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด สีพยา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-007
....................
วัดพุทธคยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แหลมสิงห์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-006
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แหลมสิงห์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-005
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แหลมสิงห์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-004
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แหลมสิงห์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-003
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แหลมสิงห์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-002
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แหลมสิงห์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-001
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แหลมสิงห์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  ต.เกาะเปริด:
  บ้านเกาะเปริด  บ้านเกาะเปริด  บ้านเกาะเปริด  บ้านเขาตาหน่วย  บ้านเขาตาหน่วย  บ้านปากคลอง  บ้านคลองหก  
  ต.คลองน้ำเค็ม:
  บ้านเนินโพธิ์ล่าง  บ้านท่าเรือ  บ้านบางเคียน  บ้านคลองอ่าง  บ้านทุ่งบน  บ้านคลองน้ำเค็ม  บ้านเนินโพธิ์  
  ต.บางกะไชย:
  บ้านแหลมสิงห์  บ้านแหลมประดู่  บ้านคลองปลาดุก  บ้านบางกะไชย  บ้านบางกะไชย  บ้านบางกะไชย  บ้านเรือแตก  บ้านหัวเขา  บ้านอ่าวหมู  
  ต.บางสระเก้า:
  บ้านเนิน  บ้านกลาง  บ้านเนินกลาง  บ้านกองหิน  บ้านล่าง  
  ต.ปากน้ำแหลมสิงห์:
  บ้านปากน้ำแหลมสิงห์  บ้านป่าแสม  บ้านแถวกลางใกล้  บ้านแถวกลางไกล  บ้านคลองกลอย  บ้านปลายเนิน  บ้านท่าแหวน  บ้านท่าแหวน  บ้านท่าแหวน  บ้านท่าแหวน  บ้านชำห้าน  บ้านชำห้าน  บ้านท่าเขา  บ้านเขาน้อย  บ้านเขาน้อย  บ้านเกาะแมว  
  ต.พลิ้ว:
  บ้านแถวคลอง  บ้านแถวคลอง  บ้านแถวคลอง  บ้านหลังตลาด  บ้านตลาดพลิ้ว  บ้านหัวนา  บ้านหัวนา (ป่าคั่น)  บ้านหมู่  บ้านทางเกวียน  บ้านคลองยายดำ  บ้านชากใหญ่  บ้านน้ำตกพลิ้ว  
  ต.หนองชิ่ม:
  บ้านท่าหิน  บ้านท่าเรือ  บ้านกลาง  บ้านกลาง  บ้านล่าง  บ้านท้ายเขา  บ้านเขาน้อย  บ้านอีมุย  บ้านเขาช่องโกรน  บ้านใหม่พัฒนา