สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด ฉะเชิงเทรา
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ร้านดอกไม้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้ฉะเชิงเทรา/อำเภอบางคล้า )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกกสับ,วัดทางข้ามน้อย,วัดบางกระดาน,วัดบางกระพ้อ,วัดบางกระเจ็ด,วัดปากน้ำ,วัดมงคลเทพ,วัดลาดบัวขาว,วัดศรีสุตาราม,วัดสนามช้าง, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-014
....................
วัดบางปรงธรรมโชติการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางคล้า )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-013
....................
วัดแหลมใต้

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางคล้า )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-012
....................
วัดบางพระ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางคล้า )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-011
....................
วัดบางพระ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางคล้า )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-010
....................
วัดบางพระ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางคล้า )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ลาดขวาง บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

08-009
....................
วัดพิพิธประสาทสุนทร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางคล้า )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ลาดขวาง บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

08-008
....................
วัดพิพิธประสาทสุนทร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางคล้า )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-007
....................
วัดสุวรรณาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางคล้า )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-006
....................
วัดโสธรวราราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางคล้า )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-005
....................
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางคล้า )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าข้าม บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

08-004
....................
วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางคล้า )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เกาะไร่ บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

08-003
....................
วัดคลองสวน

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางคล้า )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.ท่าทองหลาง:
บ้านป่าไผ่  บ้านคลองโสภา  บ้านทรายหาย  บ้านท่าระหัด  บ้านหนองปรือ  บ้านขุนทอง (ขุนท่อง)  บ้านท่าลาน  
ต.บางกระเจ็ด:
บ้านเกาะสมอ (ตลาดกลาง)  บ้านบางต้นไทร  บ้านบางกระพ้อ  บ้านบางอ้ายไร่ (คลองสองสลึง)  บ้านบางกระดาน  บ้านบางต้นจิก  บ้านสลิตใหญ่  บ้านคลองเตย  
ต.บางคล้า:
ต.บางสวน:
บ้านตลาดใหม่  บ้านสองพี่น้อง  บ้านบางสวน  บ้านคลองบางคล้า  
ต.ปากน้ำ:
บ้านปากน้ำ  บ้านคลองใหม่  บ้านวังสะแก  บ้านหนองนา  บ้านคลองมะกอก  บ้านหินตั้ง  บ้านหลังวัด  บ้านไร่  บ้านบางทองหลาง  บ้านหนองชุมพร  
ต.สาวชะโงก:
บ้านสาวชะโงก  บ้านคลองสะเดา  บ้านบางหัวเลน  บ้านคลองสวนใหญ่  บ้านคลองบ้านหมู่  
ต.เสม็ดใต้:
บ้านหนองโสน  บ้านหนองโพรง  บ้านสนามช้าง  บ้านวังโคน  บ้านดอนทับไก่  บ้านวังสะพาน  
ต.เสม็ดเหนือ:
บ้านคลองสองพี่น้อง  บ้านวังสีทอง  บ้านหมู่ใหญ่  บ้านหมู่ดร  บ้านกระพ้อ  บ้านหนองตัน  บ้านบางกระพ้อ 6  
ต.หัวไทร:
บ้านไผ่ขวาง  บ้านน้ำฉ่า  บ้านหัวไทร  บ้านกล้วย  บ้านคูมอญ  บ้านทางข้ามน้อย  บ้านน้ำฉ่า  บ้านลาดบัวขาว  บ้านลาดโคก