สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด ฉะเชิงเทรา
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ร้านดอกไม้ บางปะกง ฉะเชิงเทรา (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้ฉะเชิงเทรา/อำเภอบางปะกง )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกลางบางปะกง(กลาง),วัดคงคาราม,วัดทองนพคุณ,วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา,วัดท่าสะอ้าน,วัดนฤภัยประชาบำรุง,วัดบางผึ้ง,วัดบางสมัคร,วัดบางเกลือ,วัดบำรุงธรรมราษฏร์ศรัทธาราม, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด ท่าข้าม บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

08-004
ส่งพวงหรีด บางปะกง
วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางปะกง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-014
....................
วัดบางปรงธรรมโชติการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางปะกง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-013
....................
วัดแหลมใต้

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางปะกง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-012
....................
วัดบางพระ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางปะกง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-011
....................
วัดบางพระ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางปะกง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-010
....................
วัดบางพระ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางปะกง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ลาดขวาง บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

08-009
....................
วัดพิพิธประสาทสุนทร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางปะกง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ลาดขวาง บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

08-008
....................
วัดพิพิธประสาทสุนทร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางปะกง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-007
....................
วัดสุวรรณาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางปะกง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-006
....................
วัดโสธรวราราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางปะกง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-005
....................
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางปะกง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เกาะไร่ บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

08-003
....................
วัดคลองสวน

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางปะกง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.เขาดิน:
บ้านท่าข้าม  บ้านคลองสามขัน  บ้านท่าตาเถร  บ้านเกาะกลาง  บ้านต้นกรอก  บ้านปากคลองอ้อมใหญ่  บ้านหลังเขาดิน  
ต.ท่าข้าม:
บ้านหัวแหลม  บ้านท่าข้าม  บ้านท่าข้าม  บ้านคลองพานทอง  บ้านบางไทร  บ้านคลองแสม  บ้านคลองบางนาง  บ้านคลองตำหรุ  บ้านดอนกลุ่ม  บ้านมาบใหญ่  บ้านไผ่แถว  บ้านบางนาง  บ้านคลองพานทอง (คลองสัตพงษ์)  
ต.ท่าสะอ้าน:
บ้านคลองบางไทร (คลองท่าไทร)  บ้านคลองใหม่  บ้านคลองบ้านหมู่  บ้านหมู่  บ้านคลองท่าสะอ้าน  บ้านตลาดท่าสะอ้าน  บ้านประตูน้ำปากตะคลอ  บ้านท่าไข่  
ต.บางเกลือ:
บ้านบางเกลือ  บ้านสกัด 40  บ้านหน้าวัดบางเกลือ  บ้านปากคลองพระยาวิสูตร  บ้านลาดยาว  บ้านบางครก  บ้านปากคลองสำโรง  บ้านเกาะหลวง  บ้านเกาะบน  
ต.บางปะกง:
บ้านบน  บ้านบน  บ้านกลาง  บ้านกลาง  บ้านตลาดบน  บ้านตลาดศาลเจ้า  บ้านตลาดศาลเจ้า  บ้านหน้าวัดกลาง  บ้านคลองยายเม้ย  บ้านล่าง  บ้านสามแยกนอก  บ้านคลองใหม่  บ้านคลองหัวจาก  บ้านคลองผีขุด  บ้านคลองใหม่ผีขุด  บ้านนิยมคลองยายใต้ (ยายใหม่)  บ้านสกัดสี่สิบ  บ้านปากคลองยายเม้ย  บ้านเมืองใหม่บางปะกง  บ้านท่าข้าม  บ้านสะแกลาย  บ้านหัวไผ่  
ต.บางผึ้ง:
บ้านแม่น้ำ  บ้านท่าแค  บ้านศรีเสม็ด  บ้านนอก  บ้านสายอ้อม  บ้านทางเกวียน  บ้านหัวสวน  
ต.บางวัว:
บ้านปากคลองบางวัว  บ้านหลังสวน  บ้านเกาะกลาง (เกาะหลวง)  บ้านในบ้าน  บ้านในบ้าน  บ้านหลังวัด  บ้านคลองสำโรง  บ้านหน้าบ้าน  บ้านวังเสือใหญ่  บ้านวังเสือน้อย  บ้านคลองบางจาก  บ้านคลองสำโรง  บ้านคลองบางจาก  บ้านคลองสำโรง  
ต.บางสมัคร:
บ้านตะวันออก  บ้านคลองบางสมัคร  บ้านเกาะวัด  บ้านคลองน้ำเค็ม  บ้านคลองลำหวายลิง  
ต.พิมพา:
บ้านคลองกระมัง  บ้านคลองบางซื่อ  บ้านคลองนิยม  บ้านคลองพระยาวิสูตร  
ต.สองคลอง:
บ้านคลองตารวย  บ้านคลองเจริญวัย  บ้านคลองแสมขาว  บ้านคลองตาเอี่ยม  บ้านสองคลอง  บ้านคลองปีกกา  บ้านคลองขุดใหม่  บ้านคลองหงษ์ทอง  
ต.หนองจอก:
บ้านคลองใหม่  บ้านคลองบางจาก  บ้านบางควาย  บ้านหนองจอก  บ้านปลายไม้  บ้านคลองขุนพิทักษ์  บ้านคลองขุนพิทักษ์  บ้านคลองแขวงกลั่น  บ้านคลองขวาง  
ต.หอมศีล:
บ้านคลองใหม่  บ้านคลองลาดกระจูด  บ้านคลองหอมศิล  บ้านบางพลีน้อย  บ้านปากคลองหอมศิล  บ้านคลองเจ็กพงษ์  บ้านสกัด 40 ตะวันตก  บ้านสกัด 80