สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด ฉะเชิงเทรา
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ร้านดอกไม้ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้ฉะเชิงเทรา/อำเภอบ้านโพธิ์ )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกระทุ่ม,วัดกลางราษฎร์บำรุง,วัดคลองสวน,วัดดอนทราย,วัดดอนสีนนท์,วัดบ้านโพธิ์,วัดประชาบำรุงกิจ,วัดประศาสน์โสภณ,วัดประเวศวัฒนาราม,วัดผาณิตาราม, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด ลาดขวาง บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

08-009
ส่งพวงหรีด บ้านโพธิ์
วัดพิพิธประสาทสุนทร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ้านโพธิ์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ลาดขวาง บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

08-008
ส่งพวงหรีด บ้านโพธิ์
วัดพิพิธประสาทสุนทร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ้านโพธิ์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เกาะไร่ บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

08-003
ส่งพวงหรีด บ้านโพธิ์
วัดคลองสวน

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ้านโพธิ์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-014
....................
วัดบางปรงธรรมโชติการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ้านโพธิ์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-013
....................
วัดแหลมใต้

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ้านโพธิ์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-012
....................
วัดบางพระ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ้านโพธิ์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-011
....................
วัดบางพระ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ้านโพธิ์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-010
....................
วัดบางพระ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ้านโพธิ์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-007
....................
วัดสุวรรณาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ้านโพธิ์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-006
....................
วัดโสธรวราราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ้านโพธิ์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-005
....................
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ้านโพธิ์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าข้าม บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

08-004
....................
วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บ้านโพธิ์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.เกาะไร่:
บ้านคลองประเวศ  บ้านจระเข้น้อย  บ้านปากคลองแขวงกลั่น  บ้านคลองจระเข้น้อย  บ้านคลองแขวงกลั่น  บ้านคลองเกาะไร่  บ้านคลองเกาะไร่  
ต.คลองขุด:
บ้านวังอู่  บ้านไผ่แถว  บ้านชวดสนามเถื่อน  บ้านลาดบัว  
ต.คลองบ้านโพธิ์:
บ้านปากคลองบ้านโพธิ์  บ้านดอนชะคราม  บ้านปากคลองต้นหมัน  บ้านท่าไฟไหม้  
ต.คลองประเวศ:
บ้านคลองประเวศ  บ้านคลองลัดยายหรั่ง  บ้านคลองขุนพิทักษ์  บ้านลาดขวาง  
ต.ดอนทราย:
บ้านคลองนา  บ้านทางหลวง  บ้านดอนสะแก  บ้านดอนทราย  บ้านทด  บ้านสามขา  
ต.ท่าพลับ:
บ้านตลาดบางกรูด  บ้านตลาดโรงสีล่าง  บ้านวัดเกาะชัน  บ้านก้นกรอก  
ต.เทพราช:
บ้านปากคลองขุนพิทักษ์  บ้านปากลัดยายมุด  บ้านคลองแขวงกลั่น  บ้านปากคลองแขวงกลั่น  บ้านปากคลองพระยาสมุทร  บ้านตลาดคลองสวน  
ต.บางกรูด:
บ้านอู่ตะเภา  บ้านบางชายสอ  บ้านท่าถั่ว  
ต.บางซ่อน:
บ้านชวดลำภู  บ้านคลองยายคำ  บ้านจากแดง  
ต.บ้านโพธิ์:
บ้านสนามจันทร์  บ้านคลองหลอดยอ  บ้านคลองชวดแค  บ้านตลาดทด  บ้านข้างวัดอินทาราม  บ้านคู้เตาอิฐ  
ต.ลาดขวาง:
บ้านจากขาด  บ้านหัวเนิน  บ้านตลาดแสนภูดาษ  
ต.สนามจันทร์:
บ้านปากคลองท่าถั่ว  บ้านหนองน้ำกิน  บ้านคลองตาแย้ม  บ้านคลองบางกนก  บ้านคลองสวนอ้อย (สวนน้อย)  บ้านหัวสวน  
ต.สิบเอ็ดศอก:
บ้านหนองตับปอ  บ้านดอนอ้ายแขม  บ้านหนองหน้าบ้าน  บ้านดอนควายโทน  บ้านหนองแบน  
ต.แสนภูดาษ:
บ้านด่านเก่า  บ้านนอก  บ้านหมู่ใหญ่  
ต.หนองตีนนก:
บ้านโรงหลวง  บ้านชวดล่างหัวไผ่  บ้านตลาดหนองตีนนก  บ้านหัวไผ่  
ต.หนองบัว:
บ้านหนองบัว  บ้านดอนสีนนท์  บ้านทุ่งช้าง  
ต.แหลมประดู่:
บ้านบางบ่อ  บ้านดอนศาลเจ้า  บ้านเนินเรียบ  บ้านหนองหอย  บ้านแหลมประดู่  บ้านวังอู่  บ้านหนองกระสังข์