สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด ฉะเชิงเทรา
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ร้านดอกไม้ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้ฉะเชิงเทรา/อำเภอสนามชัยเขต )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกระบกเตี้ย,วัดคลองยายสร้อย,วัดคลองอุดม,วัดซำป่างาม,วัดดอนท่านา,วัดท่าซุง,วัดท่าซุงเก่า,วัดท่าม่วง,วัดท้าวอู่ไท,วัดนายาว, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-014
....................
วัดบางปรงธรรมโชติการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สนามชัยเขต )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-013
....................
วัดแหลมใต้

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สนามชัยเขต )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-012
....................
วัดบางพระ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สนามชัยเขต )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-011
....................
วัดบางพระ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สนามชัยเขต )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-010
....................
วัดบางพระ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สนามชัยเขต )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ลาดขวาง บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

08-009
....................
วัดพิพิธประสาทสุนทร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สนามชัยเขต )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ลาดขวาง บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

08-008
....................
วัดพิพิธประสาทสุนทร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สนามชัยเขต )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-007
....................
วัดสุวรรณาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สนามชัยเขต )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-006
....................
วัดโสธรวราราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สนามชัยเขต )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-005
....................
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สนามชัยเขต )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าข้าม บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

08-004
....................
วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สนามชัยเขต )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เกาะไร่ บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

08-003
....................
วัดคลองสวน

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สนามชัยเขต )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.คู้ยายหมี:
บ้านโพธิ์ทอง  บ้านบึงตะเข้  บ้านโพธิ์งาม  บ้านบางมะเฟือง  บ้านบางมะเนียง  บ้านดอนท่านา  บ้านโพนงาม  บ้านสระไม้แดง  บ้านยางแดง  บ้านวังไทร  บ้านท่าม่วง  บ้านอ่างทอง  
ต.ท่ากระดาน:
บ้านห้วยกบ  บ้านท่ากระดาน  บ้านท่าเลียบ  บ้านนา  บ้านนาโพธิ์  บ้านกระบกเตี้ย  บ้านวังส่อ (นาน้อย)  บ้านหินแร่  บ้านชำป่างาม  บ้านสุ่งเจริญ (มุ่งเจริญ)  บ้านโปร่งเกตุ  บ้านโปร่งเจริญ  บ้านเขาผานาง  บ้านหนองตานาค  บ้านหนองยาง  บ้านอ่างตาผึ้ง  บ้านป่าอีแทน  
ต.ทุ่งพระยา:
บ้านทุ่งส่อ-หงสา  บ้านแสงทอง  บ้านนายาว  บ้านอ่างตะแบก  บ้านกระบกหวาน  บ้านโคกตะเคียนงาม  บ้านคลองอุดม  บ้านมาบนาดี  บ้านท่าทองดำ  บ้านวังคู  บ้านเขาจันทร์  บ้านคลองยายสร้อย  บ้านหนองยายกล่อม  บ้านโคกผาสุข  บ้านทุ่งวัว  บ้านหนองใหญ่  บ้านทางโค้ง  บ้านท่าชีวิต  
ต.ลาดกระทิง:
บ้านห้วยหิน  บ้านห้วยน้ำทรัพย์  บ้านท่าซุง  บ้านห้วยน้ำใส  บ้านสวนป่า  บ้านก.ม.7  บ้านลาดกระทิง  บ้านแปลงไผ่  บ้าน ก.ม.9  บ้านแปลง 8