สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด ชลบุรี
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี ชลบุรี (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้ชลบุรี/อำเภอเมืองชลบุรี )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกลาง,วัดกำแพง,วัดจรูญราษฎร์,วัดชมภูแก้ว,วัดชากสมอ,วัดช่องมะเฟือง,วัดช่องลม,วัดดอนดำรงธรรม,วัดตาลล้อม,วัดต้นสน, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

09-021
ส่งช่อดอกไม้ เมืองชลบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

09-020
ส่งช่อดอกไม้ เมืองชลบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

09-019
ส่งช่อดอกไม้ เมืองชลบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

09-018
ส่งช่อดอกไม้ เมืองชลบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

09-015
ส่งพวงหรีด เมืองชลบุรี
วัดจรูญราษฎร์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางทราย เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

09-006
ส่งพวงหรีด เมืองชลบุรี
วัดเขาบางทราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้   จ.ชลบุรี

09-017
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้   จ.ชลบุรี

09-016
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ห้วยใหญ่ บางละมุง จ.ชลบุรี

09-014
....................
วัดตะเคียนทอง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  ศรีราชา จ.ชลบุรี

09-013
....................
วัดเขาน้ำซับ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ห้วยใหญ่ บางละมุง จ.ชลบุรี

09-012
....................
วัดตะเคียนทอง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ ศรีราชา จ.ชลบุรี

09-011
....................
วัดวิเวการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.คลองตำหรุ:
บ้านล่าง  บ้านกลาง  บ้านกลาง  บ้านบน  บ้านปากคลอง  บ้านนาเกลือ  
ต.ดอนหัวฬ่อ:
บ้านชากสมอ  บ้านหนองไผ่กลางดอน  บ้านดอนบน  บ้านดอนหัวฬ่อ  บ้านดอนล่าง  บ้านมาบสามเกลียว  
ต.นาป่า:
บ้านนาล่าง  บ้านท้องคุ้ง  บ้านนาขัดแตะ  บ้านนานอก  บ้านทุ่งบางกระแบง  บ้านนาเขื่อน  บ้านหนองพะเนียง  บ้านบ่อหวด  บ้านหนองทราย  บ้านไร่บน  บ้านหนองบอน  บ้านหนองยายรัก  บ้านศาลาคู่  บ้านห้วย  บ้านห้วยสาริกา  บ้านหนองไม้แดง  
ต.บางทราย:
บ้านท่าถ่านล่าง  บ้านท่าถ่านบน  บ้านวัดคงคาไล  บ้านบ่อใหญ่  บ้านหัวหิน  บ้านวัดเขาบางทราย  
ต.บางปลาสร้อย:
ต.บ้านโขด:
ต.บ้านปึก:
บ้านปึกเล็ก  บ้านหนองยีผร้า  บ้านสวนหมาก  บ้านหนองเพชร  บ้านมาบหม้อ  
ต.บ้านสวน:
บ้านหนองตะโก  บ้านหนองตาท้วม  บ้านห้วยทวน  บ้านสวนแขก  บ้านหนองกระทุ่ม  บ้านหนองแหน  บ้านเขามยุรา  บ้านเขาน้อย  บ้านบ่อบุญทอง  
ต.มะขามหย่ง:
ต.สำนักบก:
บ้านบน  บ้านหนองน้ำชอน  บ้านไร่  บ้านหนองกระต่าย  
ต.เสม็ด:
บ้านห้วยแหลม  บ้านกระโดน  บ้านไร่ถั่ว  บ้านเสม็ดใน  บ้านหัวโพรง  บ้านเสม็ดนอก  บ้านเนินมะกอกใน  บ้านเนินมะกอกนอก  
ต.แสนสุข:
ต.หนองข้างคอก:
บ้านห้วยทวน  บ้านมาบหวาย  บ้านหนองข้างคอก  บ้านบ่อน้ำจืด  บ้านสวนมะพร้าว  บ้านสวนน้ำตก  บ้านวังตะโก  บ้านไร่ไหหลำ  
ต.หนองไม้แดง:
บ้านศรีพโล  บ้านตีนเขา  บ้านก้นทุ่ง  บ้านสมอกาฝาก  บ้านอู่ตะเภา  
ต.หนองรี:
บ้านหนองไข่เน่า  บ้านเขาดิน  บ้านหนองปีกนก  บ้านทุ่งตีนเป็ด  บ้านหัวโกรก  บ้านโกรกกระบก  บ้านหนองรี  บ้านหนองแพงพวย  บ้านหนองขนาด  บ้านหนองกลางดง  บ้านเขาหินถ่าง  บ้านช่องมะเฟือง  บ้านหนองคล้า  บ้านหนองหญ้าแห้ง  
ต.ห้วยกะปิ:
บ้านทุ่งสระ  บ้านห้วยกะปิ  บ้านหนองสมอ  บ้านชากพุดซา  บ้านหนองกระเสริม  บ้านมาบหวาย  
ต.เหมือง:
บ้านดอนล่าง  บ้านดอนกลาง  บ้านท้ายดอน  บ้านดอนบน  บ้านไร่ไหหลำ  
ต.อ่างศิลา:
บ้านปึกใหญ่  บ้านสวนมะม่วง  บ้านไทย  บ้านกลาง  บ้านจีน  บ้านบน  บ้านปากคลองโรงนาค