สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด ชุมพร
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ ท่าแซะ จ.ชุมพร

ร้านดอกไม้ ท่าแซะ ชุมพร (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้ชุมพร/อำเภอท่าแซะ )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดควนมณี,วัดคุริง,วัดนาสร้าง,วัดนาหอยโข่ง,วัดนิคมประชาสรรค์,วัดประชานิคม,วัดประชาอุทิศ,วัดปากแพรก,วัดพ่อตาหินช้าง,วัดภูพางพัฒนาราม, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด ท่าข้าม ท่าแซะ จ.ชุมพร

12-006
ส่งพวงหรีด ท่าแซะ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ท่าแซะ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แหลมทราย หลังสวน จ.ชุมพร

12-007
....................
วัดวาลุการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ท่าแซะ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หลังสวน หลังสวน จ.ชุมพร

12-005
....................
มูลนิธิพุทธประทีปฯ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ท่าแซะ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แหลมทราย หลังสวน จ.ชุมพร

12-004
....................
วัดวาลุการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ท่าแซะ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ตากแดด เมืองชุมพร จ.ชุมพร

12-003
....................
วัดสุบรรณนิมิตร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ท่าแซะ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ตากแดด เมืองชุมพร จ.ชุมพร

12-002
....................
วัดสุบรรณนิมิตร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ท่าแซะ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หาดทรายรี เมืองชุมพร จ.ชุมพร

12-001
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ท่าแซะ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  ต.คุริง:
  บ้านใหม่พัฒนา  บ้านใหม่อุดม  บ้านวังมะปราง  บ้านช่วยอนันต์  บ้านยี่ลาน  
  ต.ทรัพย์อนันต์:
  บ้านนาเมือง  บ้านนาหวาน  บ้านแก่งเพกา  บ้านเกาะชะอม  บ้านนาโครงช้าง  บ้านทรัพย์อนันต์  
  ต.ท่าข้าม:
  บ้านทุ่งบิ่น  บ้านหนองเรียง  บ้านหาดหงษ์  บ้านหนองเรือ  บ้านท่าข้าม  บ้านทุ่งน้ำผุด  บ้านละหาร  บ้านหัวว่าว  บ้านทุ่งนาตาจอ  บ้านหาดคู  บ้านดินก้อง  บ้านหาดส้มแป้น  บ้านศาลาประชาคม  บ้านทับพระ  บ้านเนินคีรี  บ้านเขาแก้ว  
  ต.ท่าแซะ:
  บ้านนาดอน  บ้านเกาะปอ  บ้านแหลมยาง  บ้านคลองบ่อ  บ้านโตนดการ้อง  บ้านยางค้อ  บ้านนาสร้าง  บ้านนาหวาน  บ้านน้ำหัก  บ้านเขาวง  บ้านนิคม  บ้านเขาอำปาง  บ้านรัชดา  
  ต.นากระตาม:
  บ้านนาตาสอน  บ้านนาหอยโข่ง  บ้านปากแพรก  บ้านนาลึก  บ้านหอระฆัง  บ้านควนมณี  บ้านเขาค้อ  บ้านละมุ  บ้านวังครก  บ้านประชาสันติ  บ้านนาปะท่า  
  ต.รับร่อ:
  บ้านรับร่อ  บ้านหาดใน  บ้านหาดแตง  บ้านอีแป้  บ้านสวนเหนือ  บ้านหลังเขา  บ้านสวนใต้  บ้านดอนเคี่ยม  บ้านในโสม  บ้านในรักษ์  
  ต.สลุย:
  บ้านใหม่สมบูรณ์  บ้านสวนทรัพย์  
  ต.สองพี่น้อง:
  บ้านหินกูบ  บ้านพรุตะเคียน  บ้านเหมืองทอง  บ้านเนินทอง  บ้านทรายขาว  บ้านห้วยใหญ่  บ้านงาช้าง  บ้านร้านตัดผม  บ้านตาเงาะ  บ้านสามล้าน  บ้านดวงดี  
  ต.หงษ์เจริญ:
  บ้านสามไกร  บ้านนายาว  บ้านยายไท  บ้านตาหงษ์  บ้านปากด่าน  บ้านบึงลัด  บ้านตะงิ  บ้านนาทุ่ง  บ้านยายหม่อน  
  ต.หินแก้ว:
  บ้านหินแก้ว  บ้านจันทึง  บ้านนาตีนเขา