สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด ชุมพร
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.สวี จ.ชุมพร

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ สวี จ.ชุมพร

ร้านดอกไม้ สวี ชุมพร (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้ชุมพร/อำเภอสวี )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.สวี จ.ชุมพร
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดควน,วัดควนหนองบัว(นาเหรียง),วัดจันทราวาส,วัดชุมแสง,วัดชูพัฒนาราม,วัดช่องรอ,วัดดอนสะท้อน,วัดถ้ำขวัญเมือง,วัดถ้ำห้วยกลาง,วัดถ้ำเขาล้าน, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.สวี จ.ชุมพร (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด แหลมทราย หลังสวน จ.ชุมพร

12-007
....................
วัดวาลุการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สวี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าข้าม ท่าแซะ จ.ชุมพร

12-006
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สวี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หลังสวน หลังสวน จ.ชุมพร

12-005
....................
มูลนิธิพุทธประทีปฯ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สวี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แหลมทราย หลังสวน จ.ชุมพร

12-004
....................
วัดวาลุการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สวี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ตากแดด เมืองชุมพร จ.ชุมพร

12-003
....................
วัดสุบรรณนิมิตร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สวี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ตากแดด เมืองชุมพร จ.ชุมพร

12-002
....................
วัดสุบรรณนิมิตร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สวี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หาดทรายรี เมืองชุมพร จ.ชุมพร

12-001
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สวี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  ต.เขาค่าย:
  บ้านเขาค่าย  บ้านในหุบ (คลองเรียน)  บ้านเขาหลัก  บ้านถ้ำตาทอง  บ้านขุนไกร  
  ต.เขาทะลุ:
  บ้านกลาง  บ้านล่าง  บ้านห้วยกลาง  บ้านช่องบอน (ปลายคลองน้ำทุน)  บ้านโพธิ์ทอง  บ้านทุ่งคาโตนด  บ้านโดห้อย  บ้านบนดอย  
  ต.ครน:
  บ้านนาเหรี่ยง  บ้านพะงุ้น  บ้านครน  บ้านไทรล่า  บ้านน้ำฉา  บ้านห้วยแห้ง  บ้านแก่งตะเคียน  บ้านเขาล้าน  บ้านเขาหลัก  บ้านช่องรอ  บ้านพะงุ้น  
  ต.ด่านสวี:
  บ้านท้องตมใหญ่  บ้านท้องโตนด  บ้านบ่อคา  บ้านท้องเกร็ง  บ้านเสียบญวน  บ้านในไร่  บ้านหน้าถ้ำ  บ้านกลางนา  บ้านถ้ำใน  บ้านเล็บกระรอก  
  ต.ท่าหิน:
  บ้านดอนตาเหลือง  บ้านหินสามก้อน  บ้านท่ากระดาน  บ้านคลองชุม  บ้านท่าหิน  บ้านห้วยปลิง  บ้านหนองปลา  บ้านหาดทรายรี  บ้านเขาเขียว  บ้านทุ่งพุด  
  ต.ทุ่งระยะ:
  บ้านถ้ำน้ำลอดน้อย  บ้านทุ่งระยะ  บ้านแก่งกะทิง  บ้านลุ่มญวน  บ้านเขาทั่ง  บ้านคลองน้อย  บ้านหน้าคราม  บ้านน้ำชล  บ้านทุ่งคอกช้าง  บ้านเขาหลัก  
  ต.นาโพธิ์:
  บ้านพ้อแดง  บ้านนาคราม  บ้านเขาสวนทุเรียน  บ้านควนสีแท  บ้านนาโพธิ์  บ้านนาโพธิ์  บ้านควนตะล่อม  บ้านห้วยกรวด  
  ต.นาสัก:
  บ้านนาสัก  บ้านหนองบัว  บ้านเขาน้อย  บ้านคลองโตน  บ้านยางงาม  บ้านแก่งกระทั่ง  บ้านแก่งปรุ (ไทยพัฒนา)  บ้านห้วยทรายขาว  บ้านไร่ใน  บ้านห้วยแก้ว  บ้านคลองหินดำ  
  ต.ปากแพรก:
  บ้านไร่ล่าง  บ้านโพธิ์ศรี  บ้านโขยง  บ้านท่านา  บ้านในไร่  
  ต.วิสัยใต้:
  บ้านเกาะกลาง  บ้านท่าดี  บ้านวิสัยใต้  บ้านล่าง  บ้านควน  บ้านทุ่งเขาสะบ้า  บ้านหาดพริก  บ้านแพรกแห้ง  
  ต.สวี:
  บ้านวัดสวี  บ้านควนพัฒนา  บ้านแหลมปอ