สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด ชุมพร
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร ชุมพร (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้ชุมพร/อำเภอเมืองชุมพร )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกาลพัฒนาราม,วัดขุนกระทิง,วัดคอออม,วัดคอเตี้ย,วัดคูขุด,วัดชุมพรรังสรรค์,วัดช่องลม,วัดช่องลม,วัดดอนทรายแก้ว,วัดดอนมะม่วง, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด ตากแดด เมืองชุมพร จ.ชุมพร

12-003
ส่งพวงหรีด เมืองชุมพร
วัดสุบรรณนิมิตร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ตากแดด เมืองชุมพร จ.ชุมพร

12-002
ส่งพวงหรีด เมืองชุมพร
วัดสุบรรณนิมิตร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หาดทรายรี เมืองชุมพร จ.ชุมพร

12-001
ส่งพวงหรีด เมืองชุมพร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แหลมทราย หลังสวน จ.ชุมพร

12-007
....................
วัดวาลุการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าข้าม ท่าแซะ จ.ชุมพร

12-006
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หลังสวน หลังสวน จ.ชุมพร

12-005
....................
มูลนิธิพุทธประทีปฯ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แหลมทราย หลังสวน จ.ชุมพร

12-004
....................
วัดวาลุการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  ต.ขุนกระทิง:
  บ้านกลางนา  บ้านกลาง  บ้านคนที (วังกะทะ)  บ้านขุนกระทิง  บ้านดอนสมอ  บ้านช่องลม  บ้านหน้าถ้ำ (นามะพร้าว)  
  ต.ตากแดด:
  บ้านวัดพระขวาง  บ้านหัวคู  บ้านวัดประเดิม  บ้านไทรบ่วง  บ้านดอนแค  บ้านบางคอย(บางเป้ง)  บ้านหนองหมุก  บ้านในห้วย  บ้านหนองทองคำ  บ้านห้วยผาก  บ้านพ่วง  
  ต.ถ้ำสิงห์:
  บ้านวิสัย  บ้านถ้ำสิงห์  บ้านเขายาว  บ้านควนจำปา  บ้านถ้ำเพิง  
  ต.ท่าตะเภา:
  ต.ท่ายาง:
  บ้านบางคอย  บ้านปากมหาด  บ้านท่ายาง  บ้านเหนือ  บ้านอู่ตะเภา  บ้านคอสน  บ้านบางหลง  บ้านท่ายาง  บ้านอีเล็ด  
  ต.ทุ่งคา:
  บ้านบางเจริญ  บ้านทุ่งคา  บ้านทุ่งคาน้อย  บ้านห้วยสะท้อน  บ้านดอนม่วง  บ้านคลองขนาย  บ้านห้วยแก้ว  บ้านเขาบ่อ  บ้านทุ่งหงษ์  บ้านช่องไทร  บ้านห้วยแก้ว  
  ต.นาชะอัง:
  บ้านหัวแหลม  บ้านขุนแสน  บ้านนาชะอัง  บ้านหูรอ  บ้านสามเสียม (พนังตัก)  บ้านหนองจรเข้  บ้านทรายทอง  บ้านเนินคีรี  
  ต.นาทุ่ง:
  บ้านหัวแหลม  บ้านดอนตาบ่าว  บ้านกลางนา  บ้านทับโตนด  บ้านดอนทรายแก้ว  บ้านยางยวน  บ้านปากคลองพนังตัก  บ้านทุ่งจิก  บ้านหนองผาก  บ้านพรุแรด  
  ต.บางลึก:
  บ้านท่ากระดาน  บ้านหนองส้ม  บ้านฝ่ายท่า (หัวแหลม)  บ้านบางลึก  บ้านหนองคล้า  บ้านนาหม่อม  บ้านศาลาลอย  บ้านศาลาลอย  บ้านนาปรือ  บ้านนากิ่ว  บ้านหนองเนียน  
  ต.บางหมาก:
  บ้านบางตุ่ม  บ้านดอนยายทัด (บางหมาก)  บ้านดอนใหญ่  บ้านคูขุด  บ้านคูขุด  บ้านบางผรา  บ้านดอนไทรงาม (หัวกุ่ม)  บ้านดอนรวบ  บ้านคอเตี้ย  บ้านดอนเสือฮูก  บ้านดอนทิงทวด  บ้านดอนพุทธรักษา  บ้านเพรา  
  ต.บ้านนา:
  บ้านนา  บ้านเขาปูน  บ้านคนที  บ้านนาปรือ  บ้านถ้ำ (ถ้ำสนุก)  บ้านเขาวง  บ้านท่ามะปริง  บ้านในง่วม  บ้านท่ามะปริง (ส้านแดง)  บ้านนาแซะ  บ้านเขาวง  
  ต.ปากน้ำ:
  บ้านตลาด (หัวถนน)  บ้านบน  บ้านคอหมู  บ้านหัวกรูด  บ้านใน (ในอีเล็ด)  บ้านหัวถนน  บ้านจัดสรร  บ้านมัทรี  
  ต.วังไผ่:
  บ้านเกาะแก้ว(บ้านบางด้วน)  บ้านนาตาอินทร์  บ้านวังไผ่(บ้านเหนือ)  บ้านนาเหนือ  บ้านเขาถล่ม  บ้านหนองคล้า  บ้านคอระออม  บ้านเขางิ้ว  บ้านวังทอง  บ้านนาแร่  บ้านต้นท้อนใหญ่  บ้านห้วยรากยาง  
  ต.วังใหม่:
  บ้านนาเนียน  บ้านเสียบญวน  บ้านน้ำลอด  บ้านนาแซะ  บ้านท่าไม้ลาย  บ้านคลองสะเดา  บ้าน จ.ป.ร.  บ้านพรุชิง  
  ต.วิสัยเหนือ:
  บ้านคลองสูบ  บ้านเชิงกระ  บ้านไซตู  บ้านหัวแหลม  บ้านล่าง  บ้านกลาง  บ้านเขาชันโต๊ะ  บ้านเขายาว  บ้านหน้าเขา  บ้านช่องบ้านมา  บ้านเขาชันโต๊ะ  
  ต.หาดทรายรี:
  บ้านฝั่งแดง  บ้านทุ่งมะขาม  บ้านดอนพลับ  บ้านท่าเข้(โพงพาง)  
  ต.หาดพันไกร:
  บ้านล่าง  บ้านหาดพันไกร  บ้านเหนือ  บ้านเขาล้าน  บ้านหนองบัว  บ้านนาป่าตอ  บ้านท่าญวน  บ้านนาโยม  บ้านหนองจันทร์หอม