สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด นครปฐม
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ นครชัยศรี จ.นครปฐม

ร้านดอกไม้ นครชัยศรี นครปฐม (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้นครปฐม/อำเภอนครชัยศรี )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกกตาล,วัดกลางคูเวียง,วัดกลางบางพระ,วัดกลางบางแก้ว,วัดคอกช้าง,วัดงิ้วราย,วัดตุ๊กตา,วัดทุ่งน้อย,วัดท่ากระชับ,วัดท่าตำหนัก, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด นครชัยศรี นครชัยศรี จ.นครปฐม

19-009
ส่งพวงหรีด นครชัยศรี
วัดกลางบางแก้ว

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครปฐม เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ นครชัยศรี )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี จ.นครปฐม

19-007
ส่งพวงหรีด นครชัยศรี
วัดโคกพระเจดีย์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครปฐม เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ นครชัยศรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สัมปทวน นครชัยศรี จ.นครปฐม

19-005
ส่งพวงหรีด นครชัยศรี
วัดกลางคูเวียง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครปฐม เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ นครชัยศรี )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นครชัยศรี นครชัยศรี จ.นครปฐม

19-003
ส่งพวงหรีด นครชัยศรี
วัดใหม่สุประดิษฐ์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครปฐม เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ นครชัยศรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ห้วยพลู นครชัยศรี จ.นครปฐม

19-002
ส่งพวงหรีด นครชัยศรี
วัดห้วยพลู

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครปฐม เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ นครชัยศรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ห้วยพลู นครชัยศรี จ.นครปฐม

19-001
ส่งพวงหรีด นครชัยศรี
วัดห้วยพลู

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครปฐม เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ นครชัยศรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด กำแพงแสน กำแพงแสน จ.นครปฐม

19-008
....................
วัดสว่างชาติประชาบำรุง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครปฐม เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ นครชัยศรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ดอนตูม จ.นครปฐม

19-006
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครปฐม เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ นครชัยศรี )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ลำพยา เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

19-004
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครปฐม เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ นครชัยศรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  ต.ขุนแก้ว:
  บ้านท้ายคุ้ง  บ้านขุนแก้ว  บ้านศาลเจ้า (คลองไฟไหม้)  
  ต.โคกพระเจดีย์:
  บ้านคันบึง (ท่าข้าม)  บ้านโคกพระ  บ้านวงพาท  บ้านดอนมะขามเทศ (หลายวงพาท)  
  ต.งิ้วราย:
  บ้านท่าเรือ  บ้านสวนกล้วย (โรงหวด)  บ้านท่าเกวียน (กลาง)  
  ต.ดอนแฝก:
  บ้านบางไกรซ้อน  บ้านบางกระจันท์  บ้านบางตาอุ่น  บ้านศาลตาขุน  บ้านลำทหาร  
  ต.ท่ากระชับ:
  บ้านตลาดบน  บ้านนอก  บ้านคลองทางหลวง (บางไอ้เกต)  
  ต.ท่าตำหนัก:
  บ้านท่ามอญ  บ้านโพธิ์เตี้ย  บ้านคุ้งมะพลับ  
  ต.ท่าพระยา:
  บ้านวัดท่าใน  บ้านคลองวัว  บ้านกลาง  บ้านวัดน้อย  บ้านหัวโด่ง (ท่าพระยา)  บ้านไร่ (บ่อทราย)  
  ต.ไทยาวาส:
  บ้านท่าตลาด (ปากน้ำ)  บ้านคลองสวนหมาก  บ้านท่ามอญ  บ้านประตูน้ำ (ปากคลองมหา)  
  ต.นครชัยศรี:
  บ้านท่านา  บ้านปากคลองบางแก้ว  บ้านกลาง  
  ต.บางกระเบา:
  บ้านคุ้งตาแก้ว  บ้านสวนน้อย  บ้านบางกระเบา  
  ต.บางแก้ว:
  บ้านท่ากระชับ (ตลาดวัดไทร)  บ้านคันลาง  บ้านท่าตำหนัก  บ้านศาลเจ้า  บ้านไร่  บ้านคลองทางหลวง  บ้านบางแก้ว  
  ต.บางแก้วฟ้า:
  บ้านบางแก้วฟ้า  บ้านแหลมไร่  บ้านท่ามะดัน  บ้านบางโพธิ์  บ้านเหมืองนา  
  ต.บางพระ:
  บ้านคลองนนทรีย์  บ้านอ่าวใหญ่  บ้านกลาง  บ้านอ่าววัดใหม่  
  ต.บางระกำ:
  บ้านบางระกำ (บางบ่อตะกั่ว)  บ้านบางราโท  บ้านบางระกำน้อย  บ้านไผ่ทำบัญชี  
  ต.พะเนียด:
  บ้านห้วยตะโก  บ้านเด่นตะโบย  บ้านเกาะมะขาม  
  ต.ลานตากฟ้า:
  บ้านไร่  บ้านลานตากฟ้า  บ้านคลองมะขาม  
  ต.วัดแค:
  บ้านกลาง  บ้านสะพานหก  บ้านตลาดต้นสน  
  ต.วัดละมุด:
  บ้านสวนส้ม (วัดละมุด)  บ้านกลาง (ไผ่ขาด)  บ้านลานแหลม  บ้านสวนถั่ว  บ้านฝั่งคลอง  
  ต.วัดสำโรง:
  บ้านบางเกร็ง  บ้านบางเกร็ง  บ้านวัดสำโรง  บ้านท่าช้าง  บ้านบางเก็ง  
  ต.ศรีมหาโพธิ์:
  บ้านวัดบัว (วัดบัวทุ่งศาลา)  บ้านวัดบัว  บ้านใหม่  บ้านดอนมะขามจี่ (ดอนเจดีย์)  บ้านศรีมหาโพธิ์  บ้านศรีสุข  บ้านทุ่งแหลมบัว  
  ต.ศรีษะทอง:
  บ้านศรีษะทอง  บ้านหลังวัดศีรษะ (ต้นราง)  บ้านอำผาง (ท่าทราย)  บ้านทุ่งน้อย (รางเป้า)  บ้านท่าแฉลบ  
  ต.สัมปทวน:
  บ้านสัมปทวน  บ้านใต้ (กลาง)  บ้านสาวกลาง (ปากคลองสัมปทวน)  บ้านสัมปตาก (สัมปทวน)  บ้านเหนือ (ดอนอิฐ)  บ้านต้นลาน  บ้านหนองจอก  
  ต.ห้วยพลู:
  บ้านตลาดห้วยพลู  บ้านไร่เจ๊ก  บ้านคลองบางปลาดุก (ห้วยพลู)  บ้านบางปลาดุก  
  ต.แหลมบัว:
  บ้านทุ่งแหลมบัว  บ้านท้องไทร  บ้านลาดสะแก  บ้านโคกเขมา  บ้านคอกช้าง  บ้านห้วยกรด  บ้านทุ่งน้อย