สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด นครปฐม
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.บางเลน จ.นครปฐม

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ บางเลน จ.นครปฐม

ร้านดอกไม้ บางเลน นครปฐม (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้นครปฐม/อำเภอบางเลน )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.บางเลน จ.นครปฐม
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดคลองเสมียนตรา,วัดชุมนุมศรัทธา,วัดดอนยอ,วัดดอนสามสิบ,วัดนราภิรมย์,วัดนิลเพชร,วัดบอนใหญ่,วัดบัวปากท่า,วัดบัวหวั่น,วัดบางน้อยใน, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.บางเลน จ.นครปฐม (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด นครชัยศรี นครชัยศรี จ.นครปฐม

19-009
....................
วัดกลางบางแก้ว

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครปฐม เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางเลน )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด กำแพงแสน กำแพงแสน จ.นครปฐม

19-008
....................
วัดสว่างชาติประชาบำรุง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครปฐม เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางเลน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี จ.นครปฐม

19-007
....................
วัดโคกพระเจดีย์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครปฐม เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางเลน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ดอนตูม จ.นครปฐม

19-006
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครปฐม เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางเลน )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สัมปทวน นครชัยศรี จ.นครปฐม

19-005
....................
วัดกลางคูเวียง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครปฐม เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางเลน )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ลำพยา เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

19-004
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครปฐม เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางเลน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นครชัยศรี นครชัยศรี จ.นครปฐม

19-003
....................
วัดใหม่สุประดิษฐ์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครปฐม เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางเลน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ห้วยพลู นครชัยศรี จ.นครปฐม

19-002
....................
วัดห้วยพลู

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครปฐม เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางเลน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ห้วยพลู นครชัยศรี จ.นครปฐม

19-001
....................
วัดห้วยพลู

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครปฐม เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ บางเลน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  ต.คลองนกกระทุง:
  บ้านใต้ปากคลองนกกระทง  บ้านปากคลองนกกระทุง  บ้านแหลมไร่  บ้านบางวัว  บ้านบางวัว  บ้านหน้าโรงเจ  บ้านคลองนกกระทุง  บ้านคลองนกกระทุง  บ้านคลองบางภาษี  บ้านปากคลองบางภาษี  บ้านปากคลองบางภาษี  
  ต.ดอนตูม:
  บ้านลาดสะแก  บ้านดอนขมิ้น  บ้านไผ่งาม  บ้านหัวทรายไทย  บ้านหนองน้ำเปรี้ยว  บ้านหัวทรายลาว  บ้านหัวทรายลาว  บ้านลาดสะแก  บ้านลาดสะแก  บ้านลำลูกบัว  
  ต.ไทรงาม:
  บ้านคลองเจ๊ก  บ้านหมู่  บ้านท่าเรือไทรงาม  บ้านตลาดบางไทร  บ้านต้นตาล  บ้านคลองบางไทร  บ้านไผ่จรเข้  บ้านคลองพระคุณประชาศรัย  บ้านคลองพระคุณประชาศรัย  บ้านคลองญี่ปุ่น  บ้านคลองสอง  
  ต.นราภิรมย์:
  บ้านคลองนราภิรมย์  บ้านคลองนราภิรมย์  บ้านหัวคู้  บ้านคลองแขก  บ้านคลองเจ้า  บ้านแขก  บ้านคลองสิบศอก  บ้านคลองพระมอพิสัย  บ้านคลองพระมอพิสัย  
  ต.นิลเพชร:
  บ้านบัวปากท่า  บ้านปากบึง  บ้านสามขา  บ้านคลองนิลเพชร  บ้านคลองญี่ปุ่น  บ้านกระทุ่มหลักชัย  บ้านสระพังแพลอย  บ้านสระพังแพลอย  บ้านคลองญี่ปุ่น  บ้านดอนแฟบ  บ้านคลองบอนใหญ่  บ้านหนองชะโด  
  ต.บัวปากท่า:
  บ้านหนองปรง  บ้านหนองปรือ  บ้านคลองบัวหวั่น  บ้านลำโค้ง  บ้านตลาดบัวหวั่น  บ้านคลองฟาดหมอน  บ้านตลาดญี่ปุ่น  บ้านกระทุ่มหลักชัย  บ้านกระทุ่มหลักชัย  
  ต.บางไทรป่า:
  บ้านตลาดบางเลน  บ้านต้นตาล  บ้านท่าช้าง  บ้านคลองพิสมัย  บ้านกอง  บ้านบางไผ่นารถ  บ้านตลาดบางไผ่นารถ  บ้านบางส้มกลิ้ง  บ้านบางไทรป่า  บ้านท่าช้าง  
  ต.บางปลา:
  บ้านบางวัว  บ้านหน้าตลาดบางปาก  บ้านตลาดบางปลา  บ้านบางปลา  บ้านดอน  บ้านบางปลา  บ้านลาดบัว  บ้านบางหวาย  บ้านดอนสามสิบ  บ้านตลาดเกาะแรต  บ้านเกาะแรต  บ้านเกาะแรต  บ้านหนองแฟบ  
  ต.บางภาษี:
  บ้านบางภาษี  บ้านรางกำหยาด  บ้านรางกำหยาด  บ้านรางน้ำใส  บ้านตลาดรางกระทุ่ม  บ้านตลาดรางกระทุ่ม  บ้านรางปลาหมอ  บ้านคลองรางไทร  บ้านคลองตรง  บ้านคลองหม่อมแช่ม  บ้านคลองเสมียนตรา  บ้านคลองรางกระทุ่ม  บ้านคลองพระมอพิสัย  
  ต.บางระกำ:
  บ้านบางขะโมย  บ้านแหลมไร่  บ้านบางขะโมย  บ้านบางขะโมย  บ้านคลองสวิตชาติ  บ้านแหลมไร่  บ้านท้องคุ้ง  บ้านบางระกำ  บ้านบางระกำ  บ้านบางระกำ  บ้านคลองชัยขันธ์  บ้านคลองชัยขันธ์  บ้านคลองบางบอน  บ้านหนองปรง  บ้านทุ่งไผ่สิง  
  ต.บางเลน:
  บ้านบางปลาอิ่ม  บ้านท้องคุ้ง  บ้านบางปลาอิ่ม  บ้านสุขเกษม  บ้านบางยุง  บ้านบางเลน  บ้านอ่าว  บ้านบางเลน  บ้านคลองศิริราช  บ้านไผ่คอกวัว  บ้านคลองบางเลน  บ้านคลองบางเลน  
  ต.บางหลวง:
  บ้านบางหลวง  บ้านบางหลวง  บ้านบางหลวง  บ้านบางหลวง (บางอ้อ)  บ้านไผ่หัววัว  บ้านบางหลวง  บ้านลาดหลวง  บ้านไผ่คอกเนื้อ  บ้านไผ่ลาด  บ้านบางน้อยใน  บ้านบางน้อยใน  บ้านบางน้อยใน  บ้านบางน้อยใน  บ้านหน้าตลาดบางหลวง  บ้านบางหวาย (หนองโดน)  บ้านหนองมะม่วง  บ้านปากกะทา  บ้านวัดใหม่  
  ต.ไผ่หูช้าง:
  บ้านไผ่ล้อม  บ้านหนองปรง  บ้านคลองบางเลน  บ้านไผ่หูช้าง  บ้านไผ่หูช้าง  บ้านไผ่เกาะ  บ้านเกาะเล็ก  บ้านไผ่เกาะ  
  ต.ลำพญา:
  บ้านสวนทางทวย  บ้านสวนทางทวย  บ้านตลาดลำพญา  บ้านตลาดลำพญา  บ้านลำพญา  บ้านลำพญา  บ้านคลองลำพญา  บ้านคลองลำพญา  บ้านแหลมไร่  บ้านเวฬุวนาราม  บ้านแหลมชะอุย  
  ต.หินมูล:
  บ้านท่าดินแดง  บ้านบางหวายน้อย  บ้านบางหวายน้อย  บ้านคลองขวิด  บ้านใต้วัดศิลามูล  บ้านคลองท่อ  บ้านไผ่หลวง  บ้านหน้าวัดศิลามูล  บ้านบัวล้มช้าง  บ้านคลองคูเมือง