สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด นครราชสีมา
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ พิมาย จ.นครราชสีมา

ร้านดอกไม้ พิมาย นครราชสีมา (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้นครราชสีมา/อำเภอพิมาย )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกระเบื้องน้อย,วัดกระเบื้องใหญ่,วัดกะชอน(ราษฎร์สโมสร),วัดขามใต้,วัดจารย์ตำรา,วัดชัยสวรรค์,วัดชีวาน,วัดดงน้อย,วัดดงใหญ่,วัดดอนหวาย, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด พลกรัง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

21-016
....................
วัดสีมุมเหนือ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครราชสีมา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พิมาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

21-015
....................
วัดกุดน้ำใส

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครราชสีมา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พิมาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ในเมือง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

21-014
....................
วัดโพธิ์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครราชสีมา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พิมาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ในเมือง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

21-013
....................
วัดสามัคคี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครราชสีมา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พิมาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ในเมือง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

21-012
....................
วัดสามัคคี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครราชสีมา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พิมาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หนองบัวน้อย สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

21-011
....................
วัดหนองบัวน้อย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครราชสีมา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พิมาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หมูสี ปากช่อง จ.นครราชสีมา

21-010
....................
วัดกุดคล้า

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครราชสีมา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พิมาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ปากช่อง ปากช่อง จ.นครราชสีมา

21-009
....................
วัดปางแก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครราชสีมา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พิมาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ปากช่อง ปากช่อง จ.นครราชสีมา

21-008
....................
วัดปางแก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครราชสีมา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พิมาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ในเมือง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

21-007
....................
วัดสุทธจินดา

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครราชสีมา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พิมาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ตะขบ ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

21-006
....................
วัดหนองปล้อง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครราชสีมา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พิมาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ลาดบัวขาว สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

21-005
....................
วัดเลิศนิมิต

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครราชสีมา เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พิมาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.กระชอน:
บ้านกระโดน  บ้านชาด  บ้านโนนขี้เหล็ก  บ้านโนนเกตุ  บ้านโนนไร่  บ้านโนนน้อย  บ้านโนนตกกล้า  บ้านกะชอน  บ้านดงน้อย  บ้านตลาดประดู่  บ้านกระเบื้อง  บ้านโนนตะแก  บ้านโนนพุดซา  บ้านหว้า  บ้านตูม  บ้านโนนท่อ  บ้านโนนผักชี  บ้านเมืองบัว  บ้านโนนสำโรง  บ้านเมืองบัวใหญ่  บ้านโนนไทรระโยง  บ้านงิ้ว(1)  บ้านโนนสำโรง  
ต.กระเบื้องใหญ่:
บ้านโนนขามเตี้ย  บ้านกระเบื้องน้อย  บ้านตำแย  บ้านกระเบื้องใหญ่  บ้านท่ามะเขือ  บ้านโนนกระสัง  บ้านท่ามะเขือ  บ้านกระเบื้องใหญ่  บ้านขาม  บ้าน  
ต.ชีวาน:
บ้านหวาย (2)  บ้านชีวาน  บ้านทอง  บ้านพะเนียน  บ้านหมัน  บ้านทับควาย  บ้านชาด1  บ้านขี้ตุ่น  บ้านดอนน้ำซับ  บ้านโนนตะโก  บ้าน  
ต.ดงใหญ่:
บ้านดงกะเพรา  บ้านโนนกุ่ม  บ้านดงเย็น  บ้านโนนชะโลง  บ้านศาลา  บ้านซอยงาม  บ้าน  บ้านกล้วย  บ้านกล้วย  บ้านโนนไผ่ล้อม  บ้านท่าตามูน  บ้านโนนหัวนอน  บ้านโนนไผ่ล้อม  บ้านชาด2  บ้านช่องแมว  บ้านรัตนภาพ  
ต.ท่าหลวง:
บ้านท่าหลวง  บ้านท่าหลวง  บ้านหนองบัว  บ้านม่วง  บ้านจานตำรา  บ้านสนุ่น  บ้านตะกร้อ  บ้านขาม  บ้านห้วยยาง  บ้านงิ้ว  บ้านท่าหลวง  
ต.ธารละหลอด:
บ้าน  บ้าน  บ้านดอนหวาย  บ้านยาง  บ้านละหลอด  บ้านโนนกระหาด  บ้านสวนยา  บ้านวังม่วง  บ้านใหม่โพธิสัตว์  บ้านมะค่า  บ้านโนนโพธิ์  
ต.นิคมสร้างตนเอง:
บ้านหนองหญ้าขาว  บ้านนิคมสร้างตนเองสาย 1  บ้านนิคมสร้างตนเองสาย 3  บ้านนิคมสร้างตนเองสาย 3  บ้านบุญส่งพัฒนา  บ้านนิคมสร้างตนเองสาย 2  บ้าน  บ้าน  บ้านหนองหัวช้าง  บ้านนิคมสร้างตนเองซอย 1  บ้านหนองขอน  บ้าน  บ้าน  บ้าน  บ้านนิคมสร้างตนเองซอย 1  บ้านนิคมสร้างตนเองพิมาย 1  บ้าน  บ้านหนองสะแก  
ต.ในเมือง:
บ้านนางเจริญ  บ้านหัวตลาด  บ้านทางแยกไทยงาม  บ้านพักชลประทาน  บ้าน  บ้านน้อย  บ้านทอก  บ้าน  บ้านวังหิน  บ้านดอนแซะ  บ้าน  บ้านขี้เหล็ก  บ้านดง  บ้าน  บ้าน  บ้านอำเภอพิมาย  บ้าน  
ต.โบสถ์:
บ้านโคกขาม  บ้านตะบอง  บ้านลุงทามัน  บ้านตำแย  บ้านหนองปรึอ  บ้านโนนไม้แดง  บ้าน  บ้านหนองขาม  บ้านตะคร้อ  บ้านหนองจิก  บ้าน  บ้านหนองไผ่  บ้าน  บ้านหนองแสง  บ้านหนองบึง  บ้านหนองกรวด  บ้านหนองยอน  บ้านหัวทำนบ  
ต.รังกาใหญ่:
บ้านพุทรา  บ้านฉกาจ  บ้าน  บ้านรังกาใหญ่  บ้าน  บ้าน  บ้าน  บ้าน  บ้าน  บ้านนิคมสร้างตนเองสาย 10  บ้านนิคมสร้างตนเองสาย 4  บ้านพุทธา  
ต.สัมฤทธิ์:
บ้านคลอง  บ้านทุ่งสัมฤทธิ์  บ้านทุ่งสัมฤทธิ์ตะวันตก  บ้านท่าแดง  บ้านป่ารัง  บ้านซึม  บ้านพุทรา  บ้านตลาดเจี๊ยบ  บ้านคล้า  บ้านตาล  บ้าน  บ้านวังน้ำ  บ้านทุ่งสัมฤทธิ์ตะวันออก  
ต.หนองระเวียง:
บ้านนา  บ้าน  บ้านหนองจอก  บ้านหนองขาม  บ้านหนองใหญ่  บ้านหนองโสน  บ้านงิ้ว  บ้านหนองบัวคำ  บ้านนิคมซอย 6  บ้านบานนิคมมาบประดู่  บ้านใหม่ฉมวก  บ้านโนนสะเดา  บ้านหนองระเวียง  บ้านหนองไผ่ล้อม  บ้านเพชร  บ้านดอนประดู่  บ้านหัวถนน  บ้านดอนถั่วแปป  บ้านนิคมมาบประดู่  บ้านหนองกุฎิงาม