สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด นครศรีธรรมราช
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ร้านดอกไม้ ฉวาง นครศรีธรรมราช (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้นครศรีธรรมราช/อำเภอฉวาง )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกะเปียด,วัดควนมะปริง,วัดควนยูง,วัดควนสูง,วัดนาเซลียง,วัดปลายระแนะ,วัดปากน้ำ,วัดมะปรางงาม,วัดมะเฟือง,วัดรังษีบูรณาราม, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

22-019
....................
วัดเขมวงศาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ฉวาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เกาะขันธ์ ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

22-018
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ฉวาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-017
....................
ค่ายวชิราวุธ ร.15

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ฉวาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาสาร พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

22-016
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ฉวาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาสาร พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

22-015
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ฉวาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าขนาน เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

22-014
....................
วัดโพธิ์ใหม่

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ฉวาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-013
....................
วัดบุญนารอบ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ฉวาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-012
....................
วัดสวนหลวง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ฉวาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-011
....................
วัดสวนพลาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ฉวาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาเหรง นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

22-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ฉวาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาเหรง นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

22-009
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ฉวาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาเหรง นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

22-008
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ฉวาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.กะเบียด:
บ้านคลองขัน  บ้านคลองไชยใต้  บ้านคลองไชยเหนือ  บ้านถนนตก  บ้านปากเปียด  บ้านปลายเภา  
ต.จันดี:
บ้านควนสูง  บ้านคลองจันดี  บ้านท่าสะท้อน  บ้านปากมิน  บ้านตลาดจันดี  บ้านเกาะค่างขาว  
ต.ฉวาง:
บ้านวังม่วง  บ้านตลาดฉวาง  บ้านทุ่งพลี  บ้านคลองหลุน  บ้านทานพอ  บ้านหนองม่วง  
ต.นากะชะ:
บ้านหนองบัว  บ้านทุ่งกรวด (ปากน้ำ)  บ้านท้ายทุ่ง  บ้านด่านท่อม  บ้านวัดมะเฟือง  บ้านนาเส  บ้านไทรเลียบ  บ้านโคกสมอ  
ต.นาเขลียง:
บ้านนาเขลียง  บ้านสี่แยก (ยางหมู่)  บ้านสี่แยกนาเขลียง  
ต.นาแว:
บ้านต้นโพธิ์  บ้านไสโคกเกาะ  บ้านท่าแห้ง  บ้านวังโก  บ้านปากเปียด  บ้านในไร่  บ้านทุ่งกระจูด  บ้านควนสวรรค์  บ้านควนยูง  บ้านห้วยทรายขาว  บ้านฝ่ายท่า  บ้านโคกมะขาม  บ้านปากเบียด  
ต.ไม้เรียง:
บ้านนาจิก  บ้านทุ่งไหม้  บ้านหนองหาด  บ้านหาดทรายแก้ว  บ้านหนองท่อม  บ้านกันละ  บ้านหนองตรุด  บ้านหนองไม้แดง  
ต.ละอาย:
บ้านนาค้อ  บ้านมะปรางงาม  บ้านเศลาใต้  บ้านกลาง  บ้านนาพลาย  บ้านป่าลงวน  บ้านโคกยาง  บ้านทอนวังปราง  บ้านปลายคลองพุก  บ้านสวนอาย  บ้านไสควนแจ้ง  บ้านปลายระแนะ  บ้านหนองใหญ่  บ้านป่าสงวน  บ้านนายน  บ้านพรุแซง  
ต.ไสหร้า:
บ้านวังขวาง  บ้านไสใหญ่  บ้านเพ็ญมิตร  บ้านปากทอน  บ้านปลายคลองเพรง  บ้านตรอกแค  บ้านควนสะตอ  บ้านควน  บ้านโคกหาด  บ้านไสหร้า  บ้านสวนจีน  บ้านตรอกแค  
ต.ห้วยปริก:
บ้านชายคลอง  บ้านเหนือคลอง  บ้านปากกา  บ้านนาสัญญา  บ้านพรุขี้กล้า  บ้านทรายงาม