สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด นครศรีธรรมราช
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ร้านดอกไม้ ชะอวด นครศรีธรรมราช (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้นครศรีธรรมราช/อำเภอชะอวด )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดควนป้อม,วัดควนสมบูรณ์(ควนตุ๊กตู),วัดควนเงิน,วัดควนใส,วัดดอนตาสังข์,วัดดอนมะปราง,วัดดิษฐวราราม,วัดทุ่งคุ่ม,วัดทุ่งน้อย,วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์(ขอนหาด), ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด เกาะขันธ์ ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

22-018
ส่งพวงหรีด ชะอวด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ชะอวด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

22-019
....................
วัดเขมวงศาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ชะอวด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-017
....................
ค่ายวชิราวุธ ร.15

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ชะอวด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาสาร พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

22-016
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ชะอวด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาสาร พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

22-015
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ชะอวด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าขนาน เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

22-014
....................
วัดโพธิ์ใหม่

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ชะอวด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-013
....................
วัดบุญนารอบ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ชะอวด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-012
....................
วัดสวนหลวง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ชะอวด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-011
....................
วัดสวนพลาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ชะอวด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาเหรง นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

22-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ชะอวด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาเหรง นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

22-009
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ชะอวด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาเหรง นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

22-008
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ชะอวด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.เกาะขันธ์:
บ้านป่ายางตก  บ้านไม้เสียบ  บ้านลานนา  บ้านสี่กั๊ก  บ้านห้วยปรุง  บ้านทุ่งใหญ่  บ้านห้วยทิ้ง  บ้านควนดินแดง  บ้านเกาะร้าว  บ้านพรุบัว  
ต.ขอนหาด:
บ้านขอนหาด  บ้านทุ่งใหญ่  บ้านดอนตาสังข์  บ้านตรอกแค (เนินม่วง)  บ้านไสทราง  บ้านควนใส  บ้านไสกิน  
ต.เขาพระทอง:
บ้านลาไม  บ้านควนมีชัย  บ้านเขาพระทอง  บ้านเขาลำปะ  บ้านเขากอย  บ้านทุ่งไม้ไผ่  บ้านทุ่งโชน  บ้านห้วยยวนเหนือ  
ต.ควนหนองหงษ์:
บ้านทุ่งโป๊ะ  บ้านกาโห่  บ้านกาโห่ใต้  บ้านท่าข้าม  
ต.เคร็ง:
บ้านหัวถนน  บ้านไทรหัวม้า  บ้านควนยาว  บ้านควนเคร็ง  บ้านทุ่งใคร  บ้านควนราบ  บ้านย่านแดง  บ้านเสม็ดงาม  บ้านควนชิง  บ้านดอนแต้ว (บางน้อย)  บ้านไสขนุน  
ต.ชะอวด:
บ้านตลาดชะอวด  บ้านท่าสะท้อน  บ้านแม่น้ำ  บ้านปากบางกลม  บ้านเนินกลาง (บนเนิน)  บ้านจิกพนม (ท่าพร้าว)  บ้านท่าเข็น  บ้านทุ่งค่าย  บ้านชะอวด  
ต.ท่าประจะ:
บ้านควนสมบูรณ์  บ้านโคกขัน  บ้านท่าประจะ  บ้านชายคลอง  บ้านลำแบน  บ้านดอนมะปราง  บ้านหนองบัว  บ้านชายคลอง (ห้วยแขยง)  
ต.ท่าเสม็ด:
บ้านชายคลอง  บ้านหนองหิน  บ้านห้วยลึก  บ้านไร่เนิน (บางน้อย)  บ้านน้ำดำ  บ้านสี่กั๊ก (ก่อโหนด)  บ้านบางคุระ (ทุ่งตอง)  
ต.นางหลง:
บ้านตลาดนางหลง  บ้านหนองจิก  บ้านควนเกี๊ยะ  บ้านนางหลงโค้ง  บ้านโคกแซะ  บ้านทุ่งคุ่ม  
ต.บ้านตูล:
บ้านตลาดบ้านตูล  บ้านควนเงิน  บ้านกุมแป  บ้านทุ่งปราน  บ้านควนวัดใหม่  
ต.วังอ่าง:
บ้านหน้าควน (วังอ่าง)  บ้านท่าไทร (ควนหรั่ง)  บ้านวังหอน  บ้านควนมิตร  บ้านควนแก้ว  บ้านควนไม้บ้อง