สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด นครศรีธรรมราช
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ร้านดอกไม้ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้นครศรีธรรมราช/อำเภอทุ่งสง )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกะโสมเหนือ,วัดกะโสมใต้,วัดก้างปลา,วัดคงคาเจริญ,วัดควนชุม,วัดควนสุทธาราม,วัดชัยชุมพล,วัดชายคลอง,วัดชายคลองที่วัง,วัดด่านกำจัด, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

22-019
....................
วัดเขมวงศาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ทุ่งสง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เกาะขันธ์ ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

22-018
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ทุ่งสง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-017
....................
ค่ายวชิราวุธ ร.15

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ทุ่งสง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาสาร พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

22-016
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ทุ่งสง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาสาร พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

22-015
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ทุ่งสง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าขนาน เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

22-014
....................
วัดโพธิ์ใหม่

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ทุ่งสง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-013
....................
วัดบุญนารอบ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ทุ่งสง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-012
....................
วัดสวนหลวง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ทุ่งสง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-011
....................
วัดสวนพลาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ทุ่งสง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาเหรง นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

22-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ทุ่งสง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาเหรง นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

22-009
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ทุ่งสง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาเหรง นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

22-008
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ทุ่งสง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.กะปาง:
บ้านคลองตูกใต้  บ้านคลองตูกเหนือ  บ้านโคกยาง (ไสไผ)  บ้านกะโสมเหนือ  บ้านพูน  บ้านกะโสมใต้  บ้านปาง  
ต.เขาขาว:
บ้านเกาะยวน  บ้านทรายขาว  บ้านไสส้าน  บ้านสหกรณ์  บ้านสหกรณ์ (นิคมสหกรณ์)  บ้านหินราว  บ้านอ่าวมิน  บ้านเขาขาว (เขาตาว)  บ้านนาพรุ (พรุนา)  บ้านไร่เหนือ  บ้านทับกลาง  บ้านนอกไร่  
ต.เขาโร:
บ้านทุ่งควาย  บ้านหนองปลิง  บ้านวังเต่า  บ้านกงหรา  บ้านเขาโร  บ้านปากแหล (ปากมูด)  บ้านหนองท่อม  บ้านทุ่งควาย  บ้านควนแพ  บ้านนาพรุ  บ้านสวน  
ต.ควนกรด:
บ้านหนองหว้า  บ้านไทรห้อง  บ้านทุ่งไหม้  บ้านวัดใหม่ (นาขี้เป็ด)  บ้านทุ่งชน  บ้านโคกหาร (บ้านเล)  บ้านหนองพลอง  บ้านหน้าเขา  บ้านไสยอ  บ้านจอก (จอด)  บ้านแสว  
ต.ชะมาย:
บ้านสำโรง  บ้านด่านปาบ  บ้านเขากลาย  บ้านห้วยขัน  บ้านวังหีบ  บ้านนาคำทวด  บ้านคลองเขเปล  
ต.ถ้ำใหญ่:
บ้านเบิก  บ้านใสใหญ่  บ้านจำปา  บ้านถ้ำใหญ่  บ้านน้ำพุ  บ้านถ้ำพระหอ  บ้านใสใหญ่  
ต.ที่วัง:
บ้านชายคลอง  บ้านก้างปลา  บ้านฉาง (คลองทราย)  บ้านฉาง  บ้านชายเขา (ควนชม)  บ้านไร่เหนือ  บ้านวังยวน  บ้านท่งอินทนินทร์  บ้านบนควน  
ต.นาโพธิ์:
บ้านคลองเลน (คลองเลข)  บ้านเกาะปราง  บ้านนาพลัด (เกาะยวน)  บ้านบนควน  บ้านนาโต๊ะแถม  บ้านนาชุมเห็ด  
ต.นาไม้ไผ่:
บ้านไร่เหนือ (โคกกฐิน)  บ้านทุ่งข่า  บ้านควนแร  บ้านแร่  บ้านหนองแดง  บ้านทุ่งส้าน  บ้านบ่อมอง  บ้านวังยาว  บ้านใสกรูด (ห้างข่อย)  บ้านหน้าเขา  บ้านหน้าเขา (ใสดอม)  บ้านปากคลอง  บ้านควนเนียง  บ้านโคกบก  บ้านแม่น้ำ  บ้านควนกรด  บ้านต้นอ้าย  
ต.นาหลวงเสน:
บ้านวังหีบ  บ้านใต้  บ้านท่าเลา  บ้านลำหัด  บ้านคอกช้าง  บ้านประดู่  บ้านใต้ (ไสเหนือ)  
ต.น้ำตก:
บ้านวังทน  บ้านในไร่ (โหลกโก)  บ้านถ้ำตลอด  บ้านในไร่  บ้านเหนือ  บ้านถ้ำพระพุทธ  
ต.ปากแพรก:
ต.หนองหงส์:
บ้านทุ่งน้อย  บ้านทางข้าม (วังหีบ)  บ้านนาป่า  บ้านนาเกิดผล  บ้านเหนือ  บ้านนาไม้ดัด  บ้านคลองขุด  บ้านโน๊ะ  บ้านนาใหญ่  บ้านหนองนูด