สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด นครศรีธรรมราช
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ร้านดอกไม้ ปากพนัง นครศรีธรรมราช (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้นครศรีธรรมราช/อำเภอปากพนัง )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกัลยานฤมิต,วัดกาญจนาราม,วัดขนาบนาก,วัดคงคาวดี,วัดคงคาสวัสดิ์,วัดคลองน้อย,วัดชมพูประดิษฐ์,วัดตรงบน,วัดท่าพญา,วัดนันทาราม, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

22-019
ส่งพวงหรีด ปากพนัง
วัดเขมวงศาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ปากพนัง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เกาะขันธ์ ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

22-018
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ปากพนัง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-017
....................
ค่ายวชิราวุธ ร.15

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ปากพนัง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาสาร พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

22-016
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ปากพนัง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาสาร พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

22-015
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ปากพนัง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าขนาน เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

22-014
....................
วัดโพธิ์ใหม่

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ปากพนัง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-013
....................
วัดบุญนารอบ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ปากพนัง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-012
....................
วัดสวนหลวง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ปากพนัง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-011
....................
วัดสวนพลาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ปากพนัง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาเหรง นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

22-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ปากพนัง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาเหรง นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

22-009
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ปากพนัง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาเหรง นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

22-008
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ปากพนัง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.เกาะทวด:
บ้านดอนสำราญ  บ้านบางบูชา  บ้านปากคลอง  บ้านฆ้อ  บ้านวัดโบสถ์  บ้านเกาะจาก  บ้านหัวสวน  บ้านหนองกกซง  บ้านเปียะ  
ต.ขนาบนาก:
บ้านขนาบนาก  บ้านป่าขลู  บ้านบางวุน  บ้านหน้าท่านา  บ้านปากช่อง  บ้านบางอุดม  บ้านหน้าบางเหรง  บ้านตุลุมพอ  บ้านนำทรัพย์  
ต.คลองกระบือ:
บ้านบางคุระ  บ้านบางคุระ  บ้านงาม  บ้านนาตีน  บ้านนาตก  บ้านปลายคลอง  บ้านขุนถนน  บ้านเสม็ดเอน  บ้านคลองขุด  บ้านบางสระ  บ้านบางอิฐ  
ต.คลองน้อย:
บ้านปากโอ  บ้านคลองน้อย  บ้านบางไทร  บ้านนอกดอน  บ้านเปียะกลาง  บ้านเปี๊ยะเนินท่าออก  บ้านเปี๊ยะหัวเนิน  บ้านบางปอ  บ้านบางมะขาม  บ้านบางจาก  บ้านแสงวิมาน  บ้านเกาะนางโดย (คดเนิน)  บ้านบางดุก  บ้านเขาน้อย  
ต.ชะเมา:
บ้านทวดลุง  บ้านคอลงแผ้ว  บ้านปากเนตร  บ้านบางมะพร้าว  บ้านอ่าวเคียน  
ต.ท่าพญา:
บ้านหน้าโกฏิ  บ้านปลายคลอง  บ้านดอนขนาน  บ้านถนน  บ้านอ่าวบอน  บ้านกลาง  บ้านเกาะทัง  บ้านแสม  บ้านสระท่าออก  
ต.บางตะพง:
บ้านบางตะพง  บ้านบางวุน  บ้านโคกวัว  บ้านโคกใหญ่  
ต.บางพระ:
บ้านบางพระ  บ้านฉาง  
ต.บางศาลา:
บ้านบางไทร  บ้านท่าแพ  บ้านบางศาลา  บ้านบางศาลา  บ้านบางเข็ม  บ้านบางยัง  
ต.บ้านเพิง:
บ้านท่าเข็น  บ้านบางแรด  บ้านหนองนายเงิน  บ้านหัวขาด  บ้านท่าพญา  บ้านเพิงนอก  บ้านบางฉัตร  
ต.บ้านใหม่:
บ้านหัวลำพู  บ้านปากคลอง  บ้านเกาะรุ้ง  บ้านบางไทรนนท์  บ้านไผ่ (บางไผ่)  บ้านใหม่  บ้านเกาะทวด  บ้านน้ำพลุ่ง  
ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก:
บ้านคลองน้อย  บ้านบางทวด  บ้านบางลึก  บ้านริมถนนสุขอนันต์  บ้านเนินปากทะเล  บ้านบางลึก  
ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก:
บ้านบางวำ  บ้านบางกรูด  บ้านมะขามเทศ  บ้านชายทะเล  บ้านบางฉนาก  บ้านเนินสำโรง  บ้านโก้งโค้ง  บ้านบางวัง  บ้านเนินน้ำหัก  
ต.ปากแพรก:
บ้านเกาะจันทร์  บ้านนานอก  บ้านบางพระ  บ้านบางเสือร้อง  บ้านปากแพรก  บ้านบางดี  บ้านนาใหม่  บ้านบางด้วน  บ้านมะขามเรียง  บ้านท่าพญาใน  
ต.ป่าระกำ:
บ้านบางสุขขี  บ้านหัวป่าขลู  บ้านป่าระกำเหนือ  บ้านในไร่  บ้านป่าระกำ  บ้านหนองดี  บ้านหัวทองหลาง  บ้านบางสิบบาท  บ้านเหมก  บ้านบางไทร  บ้านบางไทร  
ต.หูล่อง:
บ้านบางเหน็บ  บ้านคลองสุขุม  บ้านศรีสมบูรณ์  บ้านบางซอย  บ้านคลองมัน  บ้านตกหลุด  บ้านหอยนางลม  บ้านหัวแค  บ้านตรงบน  
ต.แหลมตะลุมพุก:
บ้านปลายทรายกลาง  บ้านแหลมตะลุมพุก  บ้านแหลมตะลุมพุก  บ้านปลายทรายสุข