สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด นครศรีธรรมราช
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ร้านดอกไม้ หัวไทร นครศรีธรรมราช (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้นครศรีธรรมราช/อำเภอหัวไทร )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดคลองแดน,วัดควนชะลิก,วัดคีรีน้อย,วัดคีรีอัศจรรย์,วัดฉิมหลา,วัดทะเลปัง,วัดนพคุณ,วัดบางตะพาน,วัดบุรณาวาส,วัดบ่อโพง, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

22-019
....................
วัดเขมวงศาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หัวไทร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เกาะขันธ์ ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

22-018
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หัวไทร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-017
....................
ค่ายวชิราวุธ ร.15

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หัวไทร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาสาร พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

22-016
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หัวไทร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาสาร พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

22-015
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หัวไทร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าขนาน เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

22-014
....................
วัดโพธิ์ใหม่

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หัวไทร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-013
....................
วัดบุญนารอบ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หัวไทร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-012
....................
วัดสวนหลวง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หัวไทร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-011
....................
วัดสวนพลาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หัวไทร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาเหรง นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

22-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หัวไทร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาเหรง นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

22-009
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หัวไทร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาเหรง นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

22-008
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หัวไทร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.เกาะเพชร:
บ้านหน้าสตน  บ้านหน้าสตน  บ้านหน้าศาล  บ้านบางทราย  บ้านเกาะยาว  บ้านเกาะยาว  บ้านแพรกเมือง  บ้านบางโหนดใต้  บ้านไชยราม  บ้านบางดิ่ง  บ้านเนินหนองหงษ์  บ้านหัวหรง  บ้านเกาะเพชร  บ้านปางปราชญ์ (บางตน)  บ้านย่านยาว (บางลาน)  บ้านต้นสน  
ต.เขาพังไกร:
บ้านตลาดดอน  บ้านเขาพังไกร  บ้านไร่  บ้านดอนออก (หัวไทรดอน)  บ้านลากชาย  บ้านท่าจิก  บ้านบางตะพาน  บ้านตรงเตรียง (สามแพรก)  บ้านเกาะสุด  
ต.ควนชะลิก:
บ้านปากเหมือง (ขี้นาค)  บ้านพึ่งตน (ควนนุ้ย)  บ้านแหลมราษฏร์ (ดอนผาสุก)  บ้านควนชะลิก  บ้านควนชะลึก (ควนทะเลมอง)  บ้านมาบใหญ่  
ต.ทรายขาว:
บ้านทรายขาว  บ้านดอนแค  บ้านไทรงด  บ้านห้วยน้ำเย็น (โคกแมงลัก)  บ้านอ่าวบ่อ  บ้านโคกทราย  บ้านโคกยาง (ไทรแร้ว)  บ้านโคกพิกุล  บ้านเกาะสำโรง (อู่แก้ว)  บ้านโคกทอง (ชายเสม็ด)  บ้านอิมอญ (อ้ายสี)  
ต.ท่าซอม:
บ้านเสือหึง  บ้านท่าขอม (ท่าเสริม)  บ้านปากบางพัทธสีมา  บ้านพัทธสีมา  บ้านย่านยาว  บ้านบางพูด  บ้านเสาธง (ดอนทราย)  บ้านสระนอก  บ้านหัวแค (สระนอก)  
ต.บางนบ:
บ้านบางนบ (ปากพรุ)  บ้านบางสน (บ้านใหม่)  บ้านดอนหัน  บ้านหัวแค  บ้านปากพรุ  บ้านหนองหมาคลอด  บ้านหนองจรเข้ (หนองราดยัก)  บ้านหนองทองจันทร์ (ตากแดด)  บ้านบางแค  
ต.บ้านราม:
บ้านราม  บ้านโคกหรั่ง (โคกวาด)  บ้านนานอก  บ้านหัวถนนใต้  บ้านบ่อเตรียง (ชายเขา)  บ้านวัดหรั่ง  บ้านหัวเปียน  บ้านโคกลาน  
ต.รามแก้ว:
บ้านคลองแดน  บ้านรามแก้ว  บ้านโพรงจรเข้  บ้านปลายคลองแดน  บ้านเทพนิมิตร  
ต.หน้าสตน:
บ้านปากระวะ  บ้านหน้าทวด (ฉิมหลา)  
ต.หัวไทร:
บ้านตลาดหัวไทร  บ้านทะเลปัง  บ้านศาลาแก้ว  บ้านหัวลำภู  บ้านหนองนกไข่  บ้านโคกหลวง (ท่าเสา)  บ้านลำคลอง  บ้านบางไร่  บ้านหนองบอน  บ้านคลองขุด  บ้านลำคลอง  
ต.แหลม:
บ้านนาโพธิ์ (โคกขอย)  บ้านแหลมกลาง  บ้านท่มมู่ (ชายป่า)  บ้านแหลมตะวันตก  บ้านเกาะสำโรง  บ้านโคกสูง  บ้านท่าเตียน  บ้านทองจันทร์ (พังการทราย)  บ้านท้ายโนต  บ้านควนโถ๊ะ