สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด นครศรีธรรมราช
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ร้านดอกไม้ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้นครศรีธรรมราช/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกุฏิ,วัดคงคาเลียบ,วัดคูพาย,วัดจังหูน,วัดจันทาราม,วัดชลเฉนียน,วัดชะเมา,วัดชัน,วัดชายนา,วัดดอนยาง, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด  เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-017
ส่งพวงหรีด เมืองนครศรีธรรมราช
ค่ายวชิราวุธ ร.15

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองนครศรีธรรมราช )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-013
ส่งพวงหรีด เมืองนครศรีธรรมราช
วัดบุญนารอบ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองนครศรีธรรมราช )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-012
ส่งพวงหรีด เมืองนครศรีธรรมราช
วัดสวนหลวง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองนครศรีธรรมราช )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-011
ส่งพวงหรีด เมืองนครศรีธรรมราช
วัดสวนพลาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองนครศรีธรรมราช )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-006
ส่งพวงหรีด เมืองนครศรีธรรมราช

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองนครศรีธรรมราช )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-002
ส่งพวงหรีด เมืองนครศรีธรรมราช
วัดหัวอิฐ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองนครศรีธรรมราช )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-001
ส่งพวงหรีด เมืองนครศรีธรรมราช
วัดหัวอิฐ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองนครศรีธรรมราช )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

22-019
....................
วัดเขมวงศาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองนครศรีธรรมราช )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เกาะขันธ์ ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

22-018
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองนครศรีธรรมราช )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาสาร พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

22-016
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองนครศรีธรรมราช )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาสาร พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

22-015
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองนครศรีธรรมราช )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าขนาน เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

22-014
....................
วัดโพธิ์ใหม่

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองนครศรีธรรมราช )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.กำแพงเซา:
บ้านหนองบัว  บ้านสวนพล  บ้านนาโหนด (นาตอ)  บ้านย่านซื่อ  บ้านกลาง  บ้านห้วยปราง  บ้านแพงเซา  บ้านหนองลุง  
ต.คลัง:
ต.ไชยมนตรี:
บ้านพระเขียน (น้ำรอบ)  บ้านนาป่า (โพธิ์)  บ้านน้ำพุ  บ้านทุ่งทิศพรหม (นบเตียน)  บ้านชัน  
ต.ท่างิ้ว:
บ้านป่าไหม้ (บนถนน)  บ้านขวาง  บ้านโคกทึ่ง (หัวหมก)  บ้านป่ายาง  บ้านท่างาม  บ้านสำนักหลุมพอ (บ้านตาล)  บ้านห้วยหูแรง (ในสระ)  บ้านดอนฆ้อ  
ต.ท่าซัก:
บ้านสว่าง  บ้านตากแดด  บ้านคงคาเลียบ  บ้านฉางสำโรง  บ้านนาวง  บ้านปากพญา  บ้านปากน้ำปากพญา  บ้านศาลาสี่หน้า  บ้านปากน้ำปากพญา  
ต.ท่าเรือ:
บ้านพังสิงห์ (ทุ่งหนองแก้ว)  บ้านพังสิงห์  บ้านจังหูนเหนือ  บ้านแคสูง  บ้านหมนใต้  บ้านชะเมา  บ้านวัดโตน  บ้านเกียกกาย  บ้านไม้เสียบ  บ้านม่วงงาม  บ้านท่าเรือ  บ้านหนองหนอน  บ้านท้าวราช  บ้านจังหูนใต้  บ้านหมน  บ้านแคสูง  บ้านมะม่วง  บ้านต้นงิ้ว  
ต.ท่าไร่:
บ้านบางใหญ่  บ้านบางใหญ่ (ปลายอูเลา)  บ้านท่าไร่  บ้านไร่บน  บ้านปากน้ำ  บ้านบางพุทรา  บ้านบางกระบือ  
ต.ท่าวัง:
ต.นาเคียน:
บ้านดอนทะเล  บ้านปากสระ  บ้านหัวทะเล  บ้านทุ่งโหนด (ทุ่งจีน)  บ้านคลองดิน  บ้านนาเคียน  บ้านนาเคียนใต้  บ้านหนองบัว (นาใหม่)  บ้านโคกมะม่วง  
ต.นาทราย:
บ้านปลายท่า  บ้านห้วยน้ำเย็น  บ้านน้ำสรง  บ้านเหว็ด (โพธิ์หิน)  บ้านยางเตี้ย  บ้านนาทราย  บ้านคลองดอน  
ต.ในเมือง:
ต.บางจาก:
บ้านบางพุทรา  บ้านท่าสะท้อน  บ้านกลาง (นาไร่)  บ้านเนิน  บ้านบ่อจิก  บ้านบางสะพาน (บางหลวง)  บ้านบ่อจิก  บ้านหนองนก  บ้านป่ากล้วย  
ต.ปากนคร:
บ้านปากน้ำปากนคร  บ้านปากนครบน  บ้านนางพระยา (โคกอิฐ)  บ้านโคกข่อย (ตากแดด)  บ้านคันธง  บ้านคลองขุด  บ้านบางหลวง  
ต.ปากพูน:
บ้านท่าแพ  บ้านปากพยิง  บ้านห้วยไทร  บ้านสวนจันทร์  บ้านปากพยิง  บ้านบ่อโพธิ์  บ้านปากพูน  บ้านตลาดพฤหัส  บ้านศาลาบางปู  บ้านปากพยิง  บ้านคลองเก่า  
ต.โพธิ์เสด็จ:
บ้านไสขนุน (พระมงกุฎ)  บ้านทวดทอง  บ้านใสขัน  บ้านยวนแหล  บ้านโพธิ์ทอง  บ้านทุ่งแย้  บ้านคลองห้วย (นาโพธิ์)  บ้านโพธิ์เสด็จ  บ้านนอกไร่ (ปากสระ)  บ้านตีนนา  
ต.มะม่วงสองต้น:
บ้านในฉาง  บ้านนาสำโรง  บ้านต้นยาง  บ้านสมอไชย  บ้านสามดอน  บ้านคลองลาว