สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด นครสวรรค์
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด นครสวรรค์

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ นครสวรรค์ | ส่งดอกไม้ นครสวรรค์ (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

http://รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้นครสวรรค์

เว็บไซต์ของเราเป็นบริการรับส่งดอกไม้นครสวรรค์ ในพื้นที่อำเภอต่างๆ เช่น
อ.เมืองนครสวรรค์, อ.เก้าเลี้ยว, อ.โกรกพระ, อ.ชุมแสง, อ.ตากฟ้า, อ.ตาคลี, อ.ท่าตะโก, อ.บรรพตพิสัย, อ.พยุหะคีรี, อ.ลาดยาว, อ.หนองบัว เป็นต้น

นอกจากร้านขายดอกไม้นครสวรรค์ แล้ว เรายังมีบริการส่งพวงหรีดนครสวรรค์ อีกด้วย ซึ่งเราเป็นบริการจัดทำพวงหรีดพร้อมจัดส่งพวงหรีดในนครสวรรค์
โดยทางเราจะจัดส่งพวงหรีดให้ถึงสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศล หากท่านต้องการส่งพวงหรีดนครสวรรค์ หรือ ส่งช่อดอกไม้นครสวรรค์ ท่านสามารถใชับริการ ร้านดอกไม้ จ. นครสวรรค์ ของเราได้

... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด นครสวรรค์ (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

23-015
ส่งช่อดอกไม้ นครสวรรค์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เท่านั้น

ราคา 3000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

23-014
ส่งช่อดอกไม้ นครสวรรค์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

23-013
ส่งช่อดอกไม้ นครสวรรค์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

23-012
ส่งช่อดอกไม้ นครสวรรค์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

23-011
ส่งพวงหรีด นครสวรรค์
วัดนครสวรรค์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เกยไชย ชุมแสง จ.นครสวรรค์

23-010
ส่งพวงหรีด นครสวรรค์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เท่านั้น

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

23-009
ส่งพวงหรีด นครสวรรค์
วัดไทรใต้

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

23-008
ส่งพวงหรีด นครสวรรค์
วัดนครสวรรค์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เจริญผล บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

23-007
ส่งพวงหรีด นครสวรรค์
วัดเจริญผล

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

23-006
ส่งพวงหรีด นครสวรรค์
วัดนครสวรรค์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ตากฟ้า ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

23-005
ส่งพวงหรีด นครสวรรค์
วัดตากฟ้า

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าตะโก ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

23-004
ส่งพวงหรีด นครสวรรค์
วัดสามัคยาราม (วัดใหม่)

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

อ.เมืองนครสวรรค์:
วัดกลางแดด,วัดคลองคาง,วัดคีรีวงศ์,วัดคีรีสวรรค์,วัดจอมคีรีนาคพรต,วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม,วัดดอนงาม,วัดตะเคียนเลื่อน,วัดทัพชุมพล,วัดท่าดินแดง,วัดท่าทอง,วัดท่าพระเจริญพรต,วัดท่าล้อ,วัดนครสวรรค์,วัดนิเวศวุฒาราม,วัดบน,วัดบริรักษ์ประชาสาร,วัดบวรประชาสัคค์,วัดบางม่วง,วัดบึงน้ำใส,วัดบ่อพยอม,วัดบ้านแก่ง,วัดบ้านไร่,วัดปากน้ำโพเหนือ,วัดปากน้ำโพใต้,วัดป่าเรไลย์,วัดผาแดง,วัดพรหมจริยาวาส,วัดพระนอน,วัดพระบางมงคล,วัดพุชะพลูใต้,วัดพุทธมงคลนิมิตร,วัดยาง,วัดยางงาม,วัดยางโทน,วัดรังงาม,วัดราษฎร์บำรุง,วัดราษฎร์เจริญ,วัดวรนาถบรรพต,วัดวังยาง,วัดวังสวัสดี,วัดวังหยวกใต้,วัดวังหิน,วัดวังไผ่,วัดศรีประชาสรรค์,วัดศรีมงคล,วัดศรีวรรณาราม,วัดศรีสวรรค์สังฆาราม,วัดศรีสุวรรณ,วัดศรีอัมพวัลย์,วัดศรีอุทุมพร,วัดศาลเจ้า(สกุลณีอนุสรณ์),วัดสมานประชาชน,วัดสวรรค์ธาราม,วัดสวรรค์ประชากร,วัดสวรรค์วิถีธรรมาราม,วัดสังฆมงคล,วัดสันคู,วัดสันติธรรม,วัดสุคตวราราม,วัดสุบรรณาราม,วัดสโมสร,วัดหนองกระทุ่ม,วัดหนองกระโดน,วัดหนองปลิง,วัดหนองโรง,วัดหัวถนน,วัดหาดทรายงาม,วัดอมรประสิทธิ์,วัดอัมพวัน,วัดเกตุคีรี,วัดเกรียงไกรกลาง,วัดเกรียงไกรเหนือ,วัดเกรียงไกรใต้,วัดเกาะหงษ์,วัดเกาะแก้ว,วัดเขมิราษฎร์,วัดเขามโน,วัดเขาเรือ,วัดเทพสามัคคีธรรม,วัดเนินมะขามงาม,วัดโพธาราม,วัดไทรเหนือ,วัดไทรใต้
อ.เก้าเลี้ยว:
วัดกัลยารัตน์,วัดคลองช้าง,วัดดงบ้านโพธิ์,วัดดงเมืองใต้,วัดทุ่งตาทั่ง,วัดพระหน่อธรณินทร์,วัดมรรครังสฤษดิ์,วัดมหาโพธิเหนือ,วัดมหาโพธิใต้,วัดยางใหญ่,วัดลาดค้าว,วัดศิลาทองสามัคคี,วัดหนองงูเหลือม,วัดหนองหัวเรือ,วัดหนองเต่าเหนือ,วัดหนองเต่าใต้,วัดหนองแพงพวย,วัดหัวดงเหนือ,วัดหัวดงใต้,วัดหาดเสลา,วัดห้วยรั้ว,วัดเก้าเลี้ยว,วัดเขาดินเหนือ,วัดเนินพยอม,วัดแหลมสมอ,วัดโนนโพธิ์
อ.โกรกพระ:
วัดกระจังงาม,วัดช่องรวก,วัดดงชะพลู,วัดตากแดด,วัดทองคำอิง,วัดท่าซุด,วัดท่าทราย,วัดนากลาง,วัดบางประมุง,วัดบางมะฝ่อ,วัดบ่อพลับ,วัดบ้านหว้า,วัดมโนราษฎร์,วัดยางตาล,วัดศาลาแดง,วัดหนองพรมหน่อ,วัดหาดสูง,วัดเกษมศานติ์,วัดเขาถ้ำพระ,วัดเนินกะพี้,วัดเนินหญ้าคา,วัดเนินเวียง,วัดโกรกพระเหนือ,วัดโกรกพระใต้
อ.ชุมแสง:
วัดคลองปลากดนอก,วัดคลองปลากดใน,วัดคลองยาง,วัดคลองระนง,วัดคลองสำพรึง,วัดคลองเกษมกลาง,วัดคลองเกษมใต้,วัดฆะมัง,วัดชุมแสง,วัดช้าง,วัดดงกะพี้,วัดดงขุย,วัดดอนสนวน,วัดทับกฤชกลาง,วัดทับกฤชเหนือ,วัดทับกฤชใต้,วัดทุ่งแว่น,วัดท่าจันทร์วิปัสสนา,วัดท่านา,วัดท่าไม้,วัดบางเคียน,วัดบางไซ,วัดบ้านลาด,วัดพันลาน,วัดพิกุล,วัดมงคลสุจริตธรรม,วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม,วัดวังใหญ่,วัดสองพี่น้อง,วัดหนองกระเจา,วัดหนองกุ่ม,วัดหนองขอน,วัดหนองคาง,วัดหนองแม่พังงา,วัดหนองโก,วัดหัวกระทุ่ม,วัดหางตลาด,วัดเกยไชยเหนือ,วัดเกยไชยใต้,วัดเนินสะเดา,วัดแสงธรรมสุทธาวาส,วัดแสงสวรรค์,วัดแหลมยาง,วัดโคกหม้อ,วัดโพธิ์สุทธาวาส,วัดโพธิ์หนองยาว,วัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา,วัดไผ่ขวาง,วัดไผ่สิงห์
อ.ตากฟ้า:
วัดคีรีวง,วัดคูหาโสภณ,วัดชอนทุเรียน,วัดชอนพลูวราราม,วัดชายธงวราราม,วัดชุมพลสามัคคีธรรม,วัดซับไพรเงิน,วัดดำรงธรรม,วัดตากฟ้า,วัดถ้ำธรรมรัศมี,วัดถ้ำพรสวรรค์,วัดธรรมโสภณ,วัดบ้านใหม่สามัคคี,วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์,วัดประชาสรรค์,วัดพลับพลาชัย,วัดพุขมิ้น,วัดพุนกยูง,วัดพุนาค,วัดพุนิมิต,วัดพุสว่าง,วัดพุเม่น,วัดลำพยนต์,วัดล้ำเจริญ,วัดวังสำราญ,วัดศรีเจริญธรรม,วัดสระเกตุโมลี,วัดสุขสันต์สามัคคี,วัดสุขสำราญ,วัดหนองพิกุล,วัดหนองรั้ว,วัดห้วยลำใย,วัดอุดมธัญญา,วัดอุดมพร,วัดเขากา,วัดเขาบันไดกลีบ,วัดเขาบัวขาว,วัดเทพพนม,วัดแคทราย,วัดโคกขาม,วัดโป่งสังข์,วัดไตรคีรีวราราม,วัดไผ่นาเริง,วัดไผ่เจริญ
อ.ตาคลี:
วัดกกกว้าว,วัดคีรีรัตนาราม,วัดคีรีโชติการาม,วัดจันเสน,วัดชอนเจริญธรรม,วัดชัยมงคล,วัดช่องแค,วัดดงขวาง,วัดดงน้อย,วัดดงพลับ,วัดดงมัน,วัดตาคลี,วัดถ้ำผาสุขใจ,วัดทรัพย์น้อย(สัมพันธ์),วัดทุ่งทะเลทราย,วัดธรรมรงค์สวัสดิ์,วัดบ่อนิมิต,วัดประชาสรรค์,วัดป่าตาล,วัดพรหมประชาราม,วัดพุช้างล้วง,วัดพุทธนิมิต,วัดรัตตวัน,วัดลาดตะกุด,วัดลาดทิพยรส,วัดวาปีรัตนาราม,วัดศรีวังคาง,วัดศรีสำราญ,วัดสระแก้ว,วัดสว่างวงษ์,วัดสอนจันทร์,วัดสันธยาศรัทธาธรรม,วัดหนองกรวด,วัดหนองกระสังข์,วัดหนองขาม,วัดหนองคูน้อย,วัดหนองจิกรี,วัดหนองดุก,วัดหนองตะโก,วัดหนองตาปี,วัดหนองตาพัน,วัดหนองตาราม,วัดหนองถ้ำวัว,วัดหนองบัว,วัดหนองบัวทอง,วัดหนองยอ,วัดหนองลาดสามัคคี,วัดหนองสร้อยทอง,วัดหนองสีซอ,วัดหนองสีนวล,วัดหนองหญ้ารังกา,วัดหนองหม้อ,วัดหนองเต็งรัง,วัดหนองแขม,วัดหนองแอก,วัดหนองโพ,วัดหลังเขา,วัดหลาสะแก,วัดหัวหวาย,วัดหัวเขาตาคลี,วัดห้วยดุก,วัดห้วยหอม,วัดอรัญญิการาม,วัดอัมพวันคีรี,วัดอินทรเมรี,วัดเขาดุม,วัดเขาตอง,วัดเขาถ้ำบุญนาค,วัดเขาถ้ำประทุน,วัดเขาทอง,วัดเขาฝา,วัดเขาภูคา,วัดเขาวงษ์,วัดเขาสูง,วัดเขาเจดีย์,วัดเขาใบไม้,วัดเทพมงคลปานสาราม,วัดโคกกระเทิน,วัดโคกกร่าง,วัดโคกคูณ,วัดโคกสลุด,วัดโคกสว่าง,วัดโคกเจริญ,วัดโบสถ์เทพนิมิต,วัดโพนทอง,วัดใหม่ราษฎร์บำรุง
อ.ท่าตะโก:
วัดขอนดู่,วัดคร่อเรียงราย,วัดคลองบอน,วัดช่องแกระ,วัดดงจันทำ,วัดดอนคา,วัดตะเฆ่ค่าย,วัดตุ๊กแก,วัดทำนบ,วัดทุ่งสว่าง,วัดท่าตะโก,วัดท่าสุ่ม,วัดบ้านวังแรง,วัดปากง่าม,วัดพนมรอก,วัดพนมเศษเหนือ,วัดพนมเศษใต้,วัดวังมหากร,วัดวังรอ,วัดวังใหญ่,วัดสระโบสถ์,วัดสามัคยาราม,วัดสายลำโพงกลาง,วัดสายลำโพงเหนือ,วัดสายลำโพงใต้,วัดหนองขานาง,วัดหนองคร่อ,วัดหนองน้ำใส,วัดหนองละมาน,วัดหนองสระ,วัดหนองสองห้อง,วัดหนองสองห้อง,วัดหนองสะเอ้ง,วัดหนองสะแก,วัดหนองหลวง,วัดหนองเนิน,วัดหนองเบน,วัดหนองไผ่,วัดหัวถนนกลาง,วัดหัวถนนเหนือ,วัดหัวถนนใต้,วัดหัวพลวง,วัดหางน้ำ,วัดเขาขาด,วัดเขาดินศิริวัฒนา,วัดเขาน้อย,วัดเขาล้อ,วัดเขาโคกเผ่น,วัดเนินประดู่,วัดเนินสำราญ,วัดโคกกระถิน,วัดไดตามุ่ย
อ.บรรพตพิสัย:
วัดกล่ำหูกวาง,วัดคลองขวัญ,วัดคลองจินดา,วัดคลองธรรม,วัดคลองมงคล,วัดคลองวิไล,วัดคลองสองหน่อ,วัดจิกลาด,วัดดงคู้,วัดดงป่าจันทร์,วัดดงแม่ศรีเมือง,วัดด่านช้าง,วัดตาสังใต้,วัดทุ่งท่าเสา,วัดทุ่งสนามชัย,วัดทุ่งแคแดง,วัดท่างิ้ว,วัดท่าจันทร์,วัดท่าแรต,วัดธรรมจริยาวาส,วัดธรรมรักขิตาราม,วัดธรรมโชติการาม,วัดนาหุบ,วัดบางแก้ว,วัดบึงปลาทู,วัดบึงราษฎร์,วัดบ้านคลอง,วัดบ้านวัง,วัดบ้านแดน,วัดบ้านไผ่,วัดประสาทวิถี,วัดพลังไพร,วัดมงคลรัตนาราม,วัดมงคลสถิตย์,วัดมาบมะขาม,วัดวงฆ้อง,วัดวงษ์มณีศรัทธา,วัดวังกระชอน,วัดวังพระหิน,วัดวิมลประชาราษฎร์,วัดวิวิตตาราม,วัดศรัทธาราม,วัดศรีนิคมรัตนาราม,วัดสองพี่น้อง,วัดสังขวิจิตร,วัดสังขสุทธาวาส,วัดสี่แพ่ง,วัดส้มเสี้ยว,วัดหนองกรด,วัดหนองตางู,วัดหนองปรือ,วัดหนองปลาไหล,วัดหนองพลับ,วัดหนองมะขาม,วัดหนองละมาน,วัดหูกวาง,วัดอ่างทอง,วัดเขากองทอง,วัดเขาหน่อ,วัดเขาห้วยลุง,วัดเจริญผล,วัดเทพสถาพร,วัดเนินทราย,วัดเนินสะเดาหวาน,วัดเวฬุวัน,วัดโคกกว้าง,วัดโบราณธรรมิกาวาส,วัดโบสถ์สามัคคีธรรม,วัดใหม่หนองกรด
อ.พยุหะคีรี:
วัดคนธารามท้ายวารี(หางน้ำหนองแขม),วัดคลองบางเดื่อ,วัดท่าตะโก,วัดธารลำไย,วัดน้ำทรง,วัดบางปราบ,วัดบ่อเพลง,วัดบ้านบน,วัดพระปรางค์เหลือง,วัดพุหว้า,วัดมณีวงษ์,วัดยางขาว,วัดย่านมัทรี,วัดสระทะเล,วัดสระนางสรง,วัดสระปทุม,วัดสระเศรษฐี,วัดสำโรง,วัดสุวรรณรัตนาราม,วัดหนองกลอย,วัดหนองคล่อ,วัดหนองหมู,วัดหนองเต่า,วัดหนองไม้แดง,วัดหัวงิ้ว,วัดหาดสะแก,วัดห้วยบง,วัดอินทาราม,วัดเขาทอง,วัดเขาทองพุทธาราม,วัดเขาบ่อพลับ,วัดเขาบ่อแก้ว,วัดเขาสามยอด,วัดเขาแก้ว,วัดเขาไม้เดน,วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย,วัดเนินมะกอก,วัดเพียรอุดมธรรม,วัดโป่งสวรรค์,วัดใหม่,วัดใหม่พรสวรรค์
อ.ลาดยาว:
วัดกกกอก,วัดคลองสาลี,วัดจันทราราม,วัดชัยวนาราม,วัดดงมะไฟ,วัดดงสีเสียด,วัดดงหนองหลวง,วัดดอนขวาง,วัดดอนพลอง,วัดดอนโม่,วัดทุ่งตัน,วัดทุ่งนาผาสุข,วัดทุ่งแม่น้ำน้อย,วัดท่ากกแดง,วัดนกคลาน,วัดบ้านดงตาแวน,วัดบ้านบุ่ง,วัดบ้านไร่,วัดประชานิมิต,วัดป่าสันติธรรม,วัดพรมเขต,วัดมาบแก,วัดยางโทน,วัดราษฎร์บำรุง,วัดราษฎร์ศรัทธาทำ,วัดลาดยาว,วัดวังชมพู,วัดวังม้า,วัดวังยิ้มแย้ม,วัดวังศรีเจริญ,วัดวังหิน,วัดวังแจง,วัดศรีทรงธรรม,วัดศรีทอง,วัดศรีสุธรรมาราม,วัดศรีอัมพวัน,วัดศรีไกรลาศ,วัดศาลเจ้าไก่ต่อ,วัดสนามหลวง,วัดสระปทุม,วัดสระแก้ว,วัดสร้อยละคร,วัดสวนขวัญ,วัดสวนหลวง,วัดสะเดาซ้าย,วัดสามัคคีธรรม(ราษฎร์สามัคคีธรรม),วัดสามัคคีประดิษฐ์,วัดหนองกระดูกเนื้อ,วัดหนองกระทิง,วัดหนองขี้ใต้,วัดหนองจิก,วัดหนองจิกรี,วัดหนองตาเชียง,วัดหนองนมวัว,วัดหนองน้ำแดง,วัดหนองพลับ,วัดหนองยาว,วัดหนองสังข์,วัดหนองหูช้าง,วัดหนองเดิ่น,วัดหนองเตย,วัดหนองแฟบ,วัดหนองโพธิ์,วัดหนองไทร,วัดหนองไร่,วัดหน้าเขา,วัดหัวเขาลานคา,วัดเกาะเปา,วัดเขาสมุก(นิวิฐธรรมาราม),วัดเนินขี้เหล็ก,วัดเนินม่วง,วัดแหลมชนิน,วัดแหลมทอง
อ.หนองบัว:
วัดกระดานหน้าแกล(กระดานหน้าแตร),วัดคลองกำลัง,วัดคลองสมอ,วัดจิกยาวใต้,วัดจิกใหญ่,วัดทรัพย์ย้อย,วัดทับลุ่มศรีมงคล,วัดทุ่งตาล,วัดธารทหาร(ห้วยด้วน),วัดน้ำสาดกลาง,วัดน้ำสาดเหนือ,วัดป่าเรไร,วัดรังย้อยราษฎร์เจริญ,วัดวังข่อย,วัดวังบ่อ,วัดวังมะเดื่อ,วัดวังแรต,วัดวังใหญ่,วัดสระงาม,วัดสามัคคีสุนทร,วัดหนองกลับ,วัดหนองจิก,วัดหนองบัว,วัดหนองประดู่,วัดหนองปลาไหล,วัดหนองแก้ว,วัดหนองโบสถ์,วัดหนองไผ่,วัดหัวทำนบ,วัดห้วยถั่ว,วัดห้วยถั่วกลาง,วัดห้วยถั่วเหนือ,วัดห้วยถั่วใต้,วัดห้วยธารทหาร,วัดห้วยน้อย,วัดห้วยร่วม,วัดห้วยร่วมใต้,วัดห้วยวารี,วัดห้วยวารีใต้,วัดอุดมพัฒนา,วัดเกาะแก้ว,วัดเขานางต่วม,วัดเขามะเกลือ,วัดเขาเล็บงา,วัดเทพสุทธาวาส,วัดเวฬุวัน,วัดโคกกระถิน,วัดโคกมะกอก,วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์,วัดไทรงาม