สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงราย
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด เชียงราย

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ เชียงราย | ส่งดอกไม้ เชียงราย (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

http://รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้เชียงราย

เว็บไซต์ของเราเป็นบริการรับส่งดอกไม้เชียงราย ในพื้นที่อำเภอต่างๆ เช่น
อ.เมืองเชียงราย, อ.พาน, อ.แม่จัน, อ.แม่สาย, อ.เวียงชัย, อ.แม่ลาว เป็นต้น

นอกจากร้านขายดอกไม้เชียงราย แล้ว เรายังมีบริการส่งพวงหรีดเชียงราย อีกด้วย ซึ่งเราเป็นบริการจัดทำพวงหรีดพร้อมจัดส่งพวงหรีดในเชียงราย
โดยทางเราจะจัดส่งพวงหรีดให้ถึงสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศล หากท่านต้องการส่งพวงหรีดเชียงราย หรือ ส่งช่อดอกไม้เชียงราย ท่านสามารถใชับริการ ร้านดอกไม้ จ. เชียงราย ของเราได้

... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงราย (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-012
ส่งช่อดอกไม้ เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-011
ส่งช่อดอกไม้ เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-010
ส่งช่อดอกไม้ เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-009
ส่งช่อดอกไม้ เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-008
ส่งพวงหรีด เชียงราย
วัดเจ็ดยอด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-007
ส่งพวงหรีด เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-006
ส่งพวงหรีด เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-005
ส่งพวงหรีด เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-004
ส่งพวงหรีด เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-003
ส่งพวงหรีด เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-002
ส่งพวงหรีด เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-001
ส่งพวงหรีด เชียงราย
วัดเจ็ดยอด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  อ.เมืองเชียงราย:
  วัดกลางเวียง,วัดขัวแคร่,วัดคีรีชัย,วัดจอมคีรี,วัดจำบอน,วัดดงป่าเหมี้ยง,วัดดงมะผาง,วัดดงหนองเป็ด,วัดดงเทพนิมิต,วัดดอนเจริญ,วัดดอนเรือง,วัดดอยงำเมือง,วัดดอยทอง,วัดดอยพระบาท,วัดดอยฮางใน,วัดดอยฮางใหม่,วัดดอยเขาควาย,วัดต้นก๊อ,วัดถ้ำผาตอง,วัดทรายขาว(ห้วยทรายขาว),วัดทรายมูล,วัดทุ่งต้อม,วัดทุ่งหลวง,วัดท่าไคร้,วัดนางแล,วัดน้ำลัด,วัดบ่อทอง,วัดบ้านดู่,วัดบ้านร้อง,วัดปงอ้อ,วัดประชาร่วมมิตร,วัดปางกอก,วัดปางม่วน,วัดปางริมกรณ์,วัดปางลาว,วัดปางสนุก,วัดปุยคำ,วัดป่ากล้วย,วัดป่าซาง,วัดป่าตึง,วัดป่ายางมน,วัดป่ายางหลวง,วัดป่ารวก,วัดป่าหัวดอย,วัดป่าห้า,วัดป่าอ้อ,วัดป่าอ้อ(ป่าอ้อดอนชัย),วัดป่าไผ่,วัดฝั่งหมิ่น,วัดฝั่งหมิ่น,วัดพนาลัย,วัดพระธาตุจอมสัก,วัดพระบาทสนามบิน,วัดพระสิงห์,วัดพระแก้ว,วัดภูมิพาราราม,วัดมิ่งเมือง,วัดมุงเมือง,วัดม่วงคำ,วัดริมกก,วัดรุ่งเรือง,วัดร่องขุ่น,วัดร่องธาร,วัดร่องปลาขาว,วัดร่องเบ้อใน,วัดร่องเผียว,วัดลำเปิง,วัดวรกิจตาราม,วัดศรีชุม,วัดศรีดงชัย,วัดศรีดอนชัย,วัดศรีดอนชุม,วัดศรีทรายมูล,วัดศรีบุญเรือง,วัดศรีบุญเรือง,วัดศรีปูคา,วัดศรีพิงชัย,วัดศรีมงคล,วัดศรีมิ่งแก้ว,วัดศรีศักดาราม,วัดศรีสุพรรณ,วัดศรีส้มสุก,วัดศรีเกิด,วัดสถาน,วัดสวนดอก,วัดสักกวัน,วัดสันต้นกอก,วัดสันต้นผึ้ง,วัดสันต้นเปา,วัดสันต้นแฟน,วัดสันทรายงาม,วัดสันทรายน้อย,วัดสันทรายหลวง,วัดสันทรายใหม่,วัดสันป่ากอ,วัดสันป่ายาง,วัดสันมะนะ,วัดหนองป่าอั้น,วัดหนองหม้อ,วัดหัตถีวนาราม,วัดห้วยขม,วัดห้วยพลู,วัดห้วยอ้ม,วัดห้วยอ้มใหม่,วัดอินทราราม,วัดอุทกวนาราม,วัดฮ่องอ้อ,วัดเกษมสุข,วัดเกษแก้ว,วัดเขาแก้วดับภัย,วัดเจ็ดยอด,วัดเชตะวัน,วัดเชตุพน,วัดเชียงยืน,วัดเทพบุญยืน,วัดเทวานิมิต,วัดเม็งรายมหาราช,วัดเวียงหวาย,วัดแม่กรณ์,วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด,วัดแม่สาด,วัดแสงพระธาตุ,วัดโป่งขาม,วัดโป่งนาคำ,วัดโป่งพระบาท,วัดโป่งสลี,วัดโล๊ะป่าห้า
  อ.พาน:
  วัดกว๋าวโท้ง,วัดกำพร้าวัวทอง,วัดกู่สูง,วัดกู่แก้ว,วัดคีรีธรรมาราม,วัดคีรีมงคล,วัดงิ้วเฒ่า,วัดจำคาวตอง,วัดจำผักกูด,วัดชัยมงคล,วัดดงขนุน,วัดดงชัย,วัดดงตะเคียน,วัดดงน้ำล้อม,วัดดงมะคอแลน,วัดดงเจริญ,วัดดงเวียง,วัดดวงดี,วัดดอนตัน,วัดทรายขาว,วัดทรายมูล,วัดทันใจ,วัดทาดง,วัดทุ่งพร้าว,วัดทุ่งมะฝาง,วัดทุ่งสามเหลี่ยม,วัดท่าดอกแก้ว,วัดท่าหล่ม,วัดท่าฮ่อ,วัดท่าเรือ,วัดนันทาราม,วัดบวกปลาค้าว,วัดบ้านกล้วย,วัดปอเรียง,วัดปางเกาะทราย,วัดปิงเมือง,วัดปูแกง,วัดป่ากว๋าว,วัดป่าคา,วัดป่าซาง,วัดป่าถ่อนดอนแก้ว,วัดป่าบงหลวง,วัดป่ายาง,วัดป่ารวก,วัดป่าสักเหนือ,วัดป่าสักใต้,วัดป่าหัด,วัดป่าหุ่ง,วัดป่าแขม,วัดป่าแดงงาม,วัดป่าแดด,วัดป่าไผ่,วัดผาวี,วัดผาเต่าคำ,วัดผาแดง,วัดพระธาตุจอมแว่,วัดพระหิน,วัดพื้นเมือง,วัดม่วงคำ,วัดม่วงชุม,วัดม่อนป่าสัก,วัดราษฎร์ดำรงค์,วัดราษฎร์บำรุง,วัดร่องคต,วัดร่องธาร,วัดร้องหลอด,วัดวังผาข้อน,วัดศรีชุม,วัดศรีทรายมูล,วัดศรีสุวรรณ,วัดศรีเมืองมูล,วัดสว่างจันทร์,วัดสองแคว,วัดสันกอง,วัดสันกอตาล,วัดสันกอเหียง,วัดสันกำแพง,วัดสันกำแพง,วัดสันขี้เม้า,วัดสันช้างตาย,วัดสันต้นดู่,วัดสันต้นต้อง,วัดสันต้นแหน,วัดสันทราย,วัดสันธาตุ,วัดสันน้ำบ่อ,วัดสันปลาดุก,วัดสันปูเลย,วัดสันป่ง,วัดสันป่าหนาด,วัดสันผักแค,วัดสันมะกอก,วัดสันมะเค็ด,วัดสันมะเหม้า,วัดสันมะแฟน,วัดสันละคร,วัดสันหลวง,วัดสันโค้ง,วัดสันไม้ฮาม,วัดหนองควาย,วัดหนองตุ้ม,วัดหนองถ้ำ,วัดหนองบัวเงิน,วัดหนองผักจิก,วัดหนองหมด,วัดหนองฮ่าง,วัดหัวง้ม(ดอยงาม),วัดหัวฝาย,วัดห้วยประสิทธิ์,วัดห้วยเครือบ้า,วัดอรัญวิเวก,วัดอุดมวารี,วัดเกตุแก้ว,วัดเขื่อนเมือง,วัดเจริญเมือง,วัดเชียงยืน,วัดเชียงหมั้น,วัดเดื่อป่อง,วัดเทพวัน,วัดเหมืองง่า,วัดแม่คาววัง,วัดแม่อ้อนอก,วัดแม่อ้อใน,วัดแม่เย็นเหนือ,วัดแม่แก้วเหนือ,วัดแม่แก้วใต้,วัดโป่งทะลาย,วัดโป่งแดง,วัดใหม่พัฒนา(บ้านใหม่พัฒนา),วัดใหม่เจริญ,วัดไตรมัคคาราม
  อ.แม่จัน:
  วัดกาคำ,วัดกิ่วพร้าว,วัดคงคาราม,วัดจอมคีรีพัธญา,วัดจอมจันทร์,วัดจันตาโลก(ชัยมงคล),วัดชัยมงคล,วัดดงมะตื้น,วัดดอนมูล,วัดดอยต่อ,วัดต้นยาง,วัดถ้ำจตุมหาพรหมมงคลเทพมุนี,วัดทรายมูล,วัดทรายมูล,วัดทัพกุมารทอง,วัดทาสา(กาสา),วัดทุ่งต่าง,วัดท่าข้าวเปลือก,วัดบ่อก้าง,วัดบ้านดง,วัดบ้านสันพัฒนา(บ้านสันมงคล),วัดบ้านแหลว,วัดบ้านโป่งน้ำร้อน,วัดบ้านใหม่,วัดบ้านใหม่พัฒนา(ศิริพัฒนาราม),วัดปงอ้อ,วัดป่ากุ๊ก,วัดป่าซาง,วัดป่าตึง,วัดป่าถ่อน,วัดป่าบง,วัดป่าบงหลวง,วัดป่ายาง,วัดป่าสักหลวง,วัดป่าห้า,วัดป่าเปา,วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว,วัดม่วงคำ,วัดม่วงชุม,วัดราษฎร์บูรณะ,วัดร่องก๊อ,วัดศรีค้ำ,วัดศรีบุญเรือง,วัดศรีมงคล,วัดศรียางมูล,วัดศรีโคมคำ,วัดสบแพง,วัดสันกอง,วัดสันขี้เหล็ก,วัดสันคือ,วัดสันติวนาราม,วัดสันทราย,วัดสันทางหลวง,วัดสันนา,วัดสันนายาว,วัดสันสลีหลวง,วัดสันหลวงใหม่,วัดสันโค้ง,วัดสันโค้งงาม,วัดสุวรรณคีรี,วัดสุวรรณมงคล,วัดหนองครก,วัดหนองปิ๋ง,วัดหนองร่อง,วัดหนองอ้อ,วัดหนองแว่น,วัดหนองแหย่ง,วัดหัวรินคำ,วัดห้วยน้ำราก,วัดห้วยมะหินฝน,วัดห้วยไร่,วัดเชื้อเจ็ดตน,วัดเวียงสา,วัดเหมืองกลาง,วัดแม่คำ,วัดแม่คำน้ำลัด,วัดแม่คำสบเปิน,วัดแม่คี,วัดแม่ลัว,วัดแม่ลาก,วัดแม่สรวย,วัดแม่สลองนอก,วัดแม่สลองใน,วัดแม่หะ,วัดแม่แพง,วัดโชติการาม,วัดโพธนาราม(โคธนาราม),วัดไชยมงคล,วัดไพรสณฑ์คีรี
  อ.แม่สาย:
  วัดถ้ำปลา,วัดถ้ำผาจม,วัดถ้ำเสาหิน(ถ้ำเสาหินพญานาค),วัดทุ่งศาลา,วัดทุ่งสว่างอารมณ์,วัดทุ่งเจริญ,วัดนาปง,วัดน้ำจำ,วัดบ้านจ้อง,วัดบ้านถ้ำ,วัดบ้านร้อง,วัดปางห้า,วัดป่าซางงาม,วัดป่าบงงาม,วัดป่ายาง,วัดป่าเหมือด,วัดป่าแดงน้อย,วัดป่าแดงหลวง,วัดป่าแฝ,วัดผาสุการาม,วัดผาแตก,วัดพญาสี่ตวงคำ,วัดพรหมวิหาร,วัดพระธาตุดอยเวา,วัดมงคลธรรมกายาราม,วัดมรรคาราม,วัดมหาชินธาตุดอยตุง(พระธาตุดอยตุง),วัดม่วงทอง,วัดวิเชตร์มณี,วัดศาลาเชิงดอย,วัดสันฐาน,วัดสันต้นปุย,วัดสันถนนใต้,วัดสันทราย,วัดสันทรายน้อย,วัดสันทรายมล,วัดสันนา,วัดสันบุญเรือง,วัดสันปูเลย,วัดสันป่าสัก,วัดสันมะนะ,วัดสันยาว,วัดสันลิดไม้,วัดสันหลวง,วัดสันเกล็ดทอง,วัดสันโค้ง,วัดสุวรรณาราม,วัดหนองมะกัง,วัดหนองสี่แจ่ง,วัดหนองอ้อ,วัดหิรัญญาวาส,วัดห้วยไคร้หลวง,วัดห้วยไคร้ใหม่,วัดฮ่องแฮ่ใหม่,วัดเจติยาราม,วัดเวียงพาน,วัดเวียงหอม,วัดเหมืองแดง,วัดแม่สาย,วัดโป่งผา
  อ.เวียงชัย:
  วัดกลางเวียง,วัดกู่แก้วพัฒนาราม,วัดคีรีสถาน,วัดจอมคีรี,วัดจอเจริญ,วัดชัยพฤกษ์,วัดชัยสวัสดิ์,วัดชัยเจริญ,วัดช่องลม,วัดดงมะตื๋น,วัดดอนมูล,วัดดอนเลย,วัดดอนแก้ว,วัดดอยงาม,วัดทุ่งยั้ง,วัดท่าบันไดแก้ว,วัดปงหลวง,วัดปางไตรแก้ว,วัดป่าบง(ป่าบงขวาง),วัดพนาลัยเกษม,วัดราษฎร์ชุมพล,วัดราษฎร์เจริญ,วัดร่องคือ,วัดร่องห้า,วัดร่องโบสถ,วัดวังช้าง,วัดศรีดอนเรือง,วัดศรีดอยชัย,วัดศรีเวียง,วัดสมานมิตร,วัดสันม่วงคำ,วัดสันสลิด,วัดหนองบัว,วัดหัวฝาย,วัดเมืองชุม,วัดเวียงแก้ว,วัดโบราณเวียงเดิม,วัดโพธิ์ชัย,วัดไชยนารายณ์,วัดไชยราษฎร์สำราญ
  อ.แม่ลาว:
  วัดดงมะดะ,วัดดงมะเฟือง,วัดดอนจั่น,วัดต้นง้าว,วัดทรายมูล,วัดทุ่งโห้ง,วัดท่าต้นตัน,วัดท่ามะโอ,วัดท่าสันกลาง,วัดน้ำล้อม,วัดบัวสลี,วัดบุญเรือง,วัดป่าตึง,วัดป่ารวก,วัดป่าแดง,วัดผาบ่อง,วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง,วัดร่องศาลา,วัดร่องห้า,วัดศรีดอนมูล,วัดศรียางชุม,วัดศรีวังมูล,วัดสันต้นม่วง,วัดสันต้นแหน,วัดสันต้อม,วัดสันปูเลย,วัดสันหนองบัว,วัดสันหนองเหลียว,วัดหนองคึก,วัดหนองผักเฮือด,วัดห้วยส้านพลับพลา,วัดห้วยส้านยาว,วัดอูปแก้ว,วัดเวฬุวัน,วัดเหมืองลึก,วัดโป่งมอญ,วัดโป่งแพร่