สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงราย
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.พาน จ.เชียงราย

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ พาน จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ พาน เชียงราย (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้เชียงราย/อำเภอพาน )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.พาน จ.เชียงราย
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกว๋าวโท้ง,วัดกำพร้าวัวทอง,วัดกู่สูง,วัดกู่แก้ว,วัดคีรีธรรมาราม,วัดคีรีมงคล,วัดงิ้วเฒ่า,วัดจำคาวตอง,วัดจำผักกูด,วัดชัยมงคล, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.พาน จ.เชียงราย (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-012
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พาน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-011
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พาน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พาน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-009
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พาน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-008
....................
วัดเจ็ดยอด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พาน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-007
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พาน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-006
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พาน )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-005
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พาน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-004
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พาน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-003
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พาน )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-002
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พาน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-001
....................
วัดเจ็ดยอด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ พาน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  ต.เจริญเมือง:
  บ้านสันทราย  บ้านป่าก่อ  บ้านกล้วย  บ้านป่าเปา  บ้านป่าตึง  บ้านห้วยจำปู  บ้านดงหลวง  บ้านป่ายาง  บ้านป่าบง  บ้านดงตะเคียน  บ้านห้วยป่าซาง  บ้านป่าปี้  บ้านดอยเจริญ  บ้านเจริญเมือง  
  ต.ดอยงาม:
  บ้านจำคาวตอง  บ้านสันผักเฮือด  บ้านสันหนองควาย  บ้านท่าดอกแก้ว  บ้านสันมะกอก  บ้านสันช้างตาย  บ้านหนองหมด  บ้านสันกำแพง  บ้านสันธาตุ  บ้านสันโค้ง  
  ต.ทรายขาว:
  บ้านสันทรายสีงก  บ้านแม่คาววัง  บ้านร่องธาร  บ้านหนองผักจิก  บ้านห้วยทรายขาว  บ้านท่าฮ้อ  บ้านหนองตุ้ม  บ้านโป่งแดง  บ้านร่องธารใหม่  บ้านสันต้นม่วง  บ้านใหม่พัฒนา  
  ต.ทานตะวัน:
  บ้านปูแกง  บ้านร่องคต  บ้านสันปูเลย  บ้านป่าฮ่างงาม  บ้านท่าหล่ม  บ้านสันโป่ง  บ้านป่าสักใต้  บ้านห้วยบง  บ้านดงเวียง  บ้านห้วยบงใต้  
  ต.ธารทอง:
  บ้านนิคมแม่ลาว  บ้านสองแคว  บ้านน้ำลัด  บ้านป่ารวก  บ้านราษฎร์ดำรง  บ้านสันมะแฟน  บ้านดงขนุน  บ้านดอยพัฒนา  
  ต.ป่าหุ่ง:
  บ้านป่าหุ่ง  บ้านป่าหัด  บ้านป่าบงหลวง  บ้านป่าแดด  บ้านป่าแขม  บ้านปางเกาะทราย  บ้านงิ้วเฒ่า  บ้านผาวี  บ้านเหมืองหลวง  บ้านทุ่งมะฝาง  บ้านศาลาเหมืองหิน  บ้านห้วยประสิทธิ์  
  ต.ม่วงคำ:
  บ้านม่วงคำ  บ้านทุ่งพร้าว  บ้านผามวัว  บ้านสันมะเหม้า  บ้านสันผักแค  บ้านสันน้ำบ่อ  บ้านสันต้นผึ้ง  บ้านฝั่งตื้น  บ้านสันต้นต้อง  บ้านสันขี้เบ้า  บ้านสันปู่ย่า  บ้านร่องบอน  
  ต.เมืองพาน:
  บ้านเด่น  บ้านดอยดอนตัน  บ้านร้องหลอด  บ้านป่าไผ่  บ้านหนองบัว  บ้านใหม่ขัวแตะ  บ้านป่าสัก  บ้านทุ่งหกแยก  บ้านป่ากว๋าวใต้  บ้านป่าส้าน  บ้านใหม่สันผักหละ  บ้านเก่า  บ้านป่ากว๋าวเหนือ  บ้านป่ากว๋าวกลาง  
  ต.แม่เย็น:
  บ้านสันก๋อง  บ้านแม่เย็น  บ้านป่าสักเหนือ  บ้านทุ่งพัฒนา  บ้านสันไม้ฮ่าม  บ้านสันต้นแหน  บ้านดงน้ำล้อมเย็น  
  ต.แม่อ้อ:
  บ้านแม่อ้อใน  บ้านแม่อ้อนอก  บ้านแม่แก้วใต้  บ้านโป่งทะลาย  บ้านจำผักกูด  บ้านแม่แก้วกลาง  บ้านปอเรียง  บ้านน้ำล้อมดงชัย  บ้านเด่นชัย  บ้านแม่แก้วเหนือ  บ้านแม่อ้อหลวง  บ้านใหม่เจริญ  บ้านสันป่าเมา  บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง  
  ต.เวียงห้าว:
  บ้านดอยงาม  บ้านสันป่าหนาด  บ้านทุ่งสามเหลี่ยม  บ้านสันใต้  บ้านห้วยสัก  
  ต.สันกลาง:
  บ้านป่าเหียง  บ้านแม่คาวหลวง  บ้านถ้ำ  บ้านป่าข่า  บ้านป่าต๊าก  บ้านแม่คาวโตน  บ้านสันผักฮี้  บ้านทา  บ้านหัวฝาย  บ้านผาจ้อ  บ้านป่าเปา (สันผักฮี้ใน)  
  ต.สันติสุข:
  บ้านดอยชัยมงคล  บ้านป่าหมุ้น  บ้านไร่อ้อย  บ้านสันกอเหียง  บ้านสันกอตาล  บ้านเหมืองง่า  บ้านท่าต้นเกี๋ยง  
  ต.สันมะเค็ด:
  บ้านสันมะเค็ด  บ้านกว๋าวโท้ง  บ้านสันละคร  บ้านสันต้นดู่  บ้านกล้วย  บ้านห้วยเครือบ้า  บ้านใหม่ท่าเรือ  บ้านป่าแดงงาม  บ้านใหม่ใน  บ้านป่าตึงทันใจ  บ้านกล้วยทรายงาม  บ้านหนองเป็ด  บ้านกล้วยใหม่  บ้านสันทราย  
  ต.หัวง้ม:
  บ้านป่างิ้ว  บ้านป่าคา  บ้านบวกปลาค้าว  บ้านหนองฮ่าง  บ้านสันป่าดุก  บ้านป่าแดง  บ้านสันหลวง  บ้านบวกขอน  บ้านดงเจริญ  บ้านกู่สูง  บ้านห้วยตุ้ม  บ้านป่าข่า  บ้านป่าส้าน