สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงราย
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย เชียงราย (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้เชียงราย/อำเภอเมืองเชียงราย )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกลางเวียง,วัดขัวแคร่,วัดคีรีชัย,วัดจอมคีรี,วัดจำบอน,วัดดงป่าเหมี้ยง,วัดดงมะผาง,วัดดงหนองเป็ด,วัดดงเทพนิมิต,วัดดอนเจริญ, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-012
ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-011
ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-010
ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-009
ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-008
ส่งพวงหรีด เมืองเชียงราย
วัดเจ็ดยอด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-007
ส่งพวงหรีด เมืองเชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-006
ส่งพวงหรีด เมืองเชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-005
ส่งพวงหรีด เมืองเชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-001
ส่งพวงหรีด เมืองเชียงราย
วัดเจ็ดยอด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-004
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-003
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-002
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  ต.ดอยลาน:
  บ้านจำบอน  บ้านจำหวาย  บ้านทรายงาม  บ้านโป่งเกลือ  บ้านร่องขุ่น  บ้านโป่งช้าง  บ้านโล๊ะป่าตุ้ม  บ้านดอนเจริญใหม่  บ้านใหม่น้ำเย็น  บ้านใหม่รุ่งเรือง  บ้านป่าเกล็ด  บ้านดอยสมบูรณ์  บ้านดอยจำตอง  
  ต.ดอยฮาง:
  บ้านดอยฮาง  บ้านร่องอ้อ  บ้านดอยฮางนอก  บ้านโป่งนาคำ  บ้านยางคำนุ  บ้านผาเสริฐพัฒนา  บ้านโป่งน้ำร้อน  
  ต.ท่าสาย:
  บ้านร่องก๊อ  บ้านร่องธาร  บ้านท่าสาย  บ้านท่าสาย  บ้านหนองยาว  บ้านหัวดอย  บ้านป่าหัด  บ้านห้วยบง  บ้านเขื่อนแก้ว  บ้านห้วยฮ้อม  บ้านท่าสาย  
  ต.ท่าสุด:
  ต.นางแล:
  บ้านนางแล  บ้านนางแลเหนือ  บ้านม่วงคำ  บ้านเด่น  บ้านป่าอ้อ  บ้านนางแลใน  บ้านป่ารวก  บ้านดอยกิ่ว  บ้านป่าซางวิวัฒน์  บ้านดาวดึงส์  
  ต.บ้านดู่:
  บ้านป่าห้า  บ้านขัวแคร่  บ้านป่าซาง  บ้านดู่  บ้านสันติ  บ้านไร่  บ้านโป่งพระบาท  บ้านโป่งน้ำตก  บ้านป่าอ้อ  บ้านป่าแฝก  บ้านปางลาว  บ้านต้นลุง  บ้านป่าสักไก่  บ้านหัวฝาย  บ้านเหล่าพัฒนา  บ้านป่ากุ๊ก  
  ต.ป่าอ้อดอนชัย:
  บ้านร่องขุ่น  บ้านสันมะหลอด  บ้านริมลาว  บ้านป่าไผ่  บ้านสันสลี  บ้านหนองแสล๊ป  บ้านสันมะนะ  บ้านหนองหม้อ  บ้านป่าอ้อ  บ้านสันทรายยาว  บ้านสันกลาง  บ้านปุยคำ  บ้านหล่ายลาว  บ้านห้วยทราย  บ้านดงเจริญ  บ้านป่าตึงงาม  บ้านป่าแดง  บ้านหนองผักเฮือก  บ้านศรีวังมูล  บ้านป่าบง  
  ต.แม่กรณ์:
  บ้านแม่กรณ์  บ้านเวียงหวาย  บ้านสวนดอก  บ้านแม่สาด  บ้านเมืองลวง  บ้านปางสนุก  บ้านฝั่งหมิ่น  บ้านใหม่  บ้านปางกอก  บ้านปางริมกรณ์  บ้านปางป่าอ้อ  บ้านป่าตึง  บ้านป่าซางเหนือ  
  ต.แม่ข้าวต้ม:
  บ้านแม่ข้าวต้ม  บ้านป่าซาง  บ้านกองยาว  บ้านสันต้นแฟน  บ้านหนองบัวแดง  บ้านห้วยเจริญ  บ้านโล๊ะป่าห้า  บ้านห้วยอ้ม  บ้านห้วยอ้มใหม่  บ้านปางลาว  บ้านเวียงกลาง  บ้านโกสินทร์นิมิตร  บ้านใหม่  บ้านก๊อดยาว  บ้านใหม่บัวแดง  บ้านป่าซางหัวฝาย  บ้านสันต้นกอก  บ้านดอยเทวา  บ้านเกษแก้ว  
  ต.แม่ยาว:
  บ้านห้วยขมใน  บ้านรวมมิตร  บ้านห้วยทรายขาว  บ้านริมกก  บ้านป่าอ้อ  บ้านสันป่ายาง  บ้านกลางทุ่ง  บ้านทรายมูล  บ้านทุ่งหลวง  บ้านห้วยขม  บ้านห้วยแม่ซ้าย  บ้านแคววัวคำ  บ้านพนาสวรรค์  บ้านเมืองงามใต้  
  ต.รอบเวียง:
  บ้านหนองด่าน  บ้านป่ายางมนต์  บ้านป่าบง  บ้านดอยพระบาท  บ้านดอยเขาควาย  บ้านป่างิ้ว  บ้านสันขมิ้น  
  ต.ริมกก:
  บ้านสันตาลเหลือง  บ้านร่องเสือเต้น  บ้านน้ำลัดวังซาง  บ้านใหม่  บ้านป่าตึง  บ้านฝั่งหมิ่น  บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ  บ้านเวียงกือนา  บ้านป่ายางหลวง  บ้านเมืองงิม  บ้านริมงาม  
  ต.เวียง:
  ต.สันทราย:
  บ้านสันทรายหลวง  บ้านสันทรายน้อย  บ้านโป่งสลี  บ้านป่าตึง  บ้านป่ากล้วย  บ้านป่าย้าง  บ้านป่าข่า  บ้านใหม่ทรายทอง  
  ต.ห้วยชมภู:
  บ้านห้วยส้าน  บ้านห้วยมะเลี่ยม  บ้านผาลั้ง  บ้านกกน้อย  บ้านห้วยชมภู  บ้านปางขอน  บ้านห้วยแก้ว  บ้านแม่สลัก  บ้านจะคือ  
  ต.ห้วยสัก:
  บ้านโป่งฮึ้ง  บ้านโป่งฮึ้ง  บ้านทุ่งป่ายาง  บ้านป่าก๊อ  บ้านห้วยสัก  บ้านป่าแหย่ง  บ้านร่องปลาขาว  บ้านร่องเผียว  บ้านร่องเบ้อใน  บ้านดงป่าเหมี้ยง  บ้านหัวดง  บ้านร่องเบ้อนอก  บ้านสันป่าเหียง  บ้านสันต้นเปา  บ้านสันสลี  บ้านโป่งขาม