สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงราย
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ เวียงชัย จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ เวียงชัย เชียงราย (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้เชียงราย/อำเภอเวียงชัย )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกลางเวียง,วัดกู่แก้วพัฒนาราม,วัดคีรีสถาน,วัดจอมคีรี,วัดจอเจริญ,วัดชัยพฤกษ์,วัดชัยสวัสดิ์,วัดชัยเจริญ,วัดช่องลม,วัดดงมะตื๋น, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.เวียงชัย จ.เชียงราย (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-012
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เวียงชัย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-011
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เวียงชัย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เวียงชัย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-009
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เวียงชัย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-008
....................
วัดเจ็ดยอด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เวียงชัย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-007
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เวียงชัย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-006
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เวียงชัย )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-005
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เวียงชัย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-004
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เวียงชัย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-003
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เวียงชัย )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-002
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เวียงชัย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-001
....................
วัดเจ็ดยอด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เวียงชัย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  ต.ดอนศิลา:
  บ้านสมานมิตร  บ้านหลิ่งกุญชร  บ้านช่องลม  บ้านจอเจริญ  บ้านชัยพฤกษ์  บ้านดอยงาม  บ้านดอน  บ้านดอนใต้  บ้านทุ่งโค้ง  บ้านใหม่มงคล  
  ต.ผางาม:
  บ้านทุ่งยั้ง  บ้านหัวฝาย  บ้านสันง้อนไถ  บ้านป่าบง  บ้านร่องคือ  บ้านดงมะตึ๋น  บ้านหนองบัวผาบ่ม  บ้านผางาม  บ้านเนินสยาม  บ้านสันม่วงคำ  บ้านร่องห้า  
  ต.เมืองชุม:
  บ้านหนองหล่ม  บ้านดอนแก้ว  บ้านเวียงแก้ว  บ้านเวียงทอง  บ้านใหม่เจริญ  บ้านศรีดอนเรือง  บ้านใหม่ดอนเรือง  บ้านเมืองชุม  บ้านยาเจริญ  บ้านวังช้าง  บ้านดอนมูล  บ้านใหม่เมืองชุม  
  ต.เวียงชัย:
  บ้านกลางเวียง  บ้านร่องบัวลอย  บ้านศรีเวียง  บ้านด้าย  บ้านไชยเจริญ  บ้านปง  บ้านด้ายหนองหล่ม  บ้านเวียงชัย  บ้านไชยนารายณ์  บ้านชัยภูมนิเวษน์  บ้านใหม่โพธิ์งาม  บ้านชัยนิเวศน์  
  ต.เวียงเหนือ:
  บ้านท่าบันได  บ้านเวียงเดิม  บ้านสันสลิด  บ้านราษฎร์เจริญ  บ้านค่ายเจริญ  บ้านเวียงเหนือ  บ้านโพธิ์ชัย  บ้านไตรแก้ว  บ้านเวียงปางคำ