สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงราย
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.แม่จัน จ.เชียงราย

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ แม่จัน จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ แม่จัน เชียงราย (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้เชียงราย/อำเภอแม่จัน )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกาคำ,วัดกิ่วพร้าว,วัดคงคาราม,วัดจอมคีรีพัธญา,วัดจอมจันทร์,วัดจันตาโลก(ชัยมงคล),วัดชัยมงคล,วัดดงมะตื้น,วัดดอนมูล,วัดดอยต่อ, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.แม่จัน จ.เชียงราย (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-012
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่จัน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-011
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่จัน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่จัน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-009
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่จัน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-008
....................
วัดเจ็ดยอด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่จัน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-007
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่จัน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-006
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่จัน )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-005
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่จัน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-004
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่จัน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-003
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่จัน )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-002
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่จัน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-001
....................
วัดเจ็ดยอด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่จัน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  ต.จอมสวรรค์:
  บ้านม่วงคำ  บ้านบ่อก้าง  บ้านป่าส้าน  บ้านสันหลวง  บ้านแม่สรวย  บ้านขัวรินคำ  บ้านสันกอกุก (สันโค้งงาม)  บ้านสันทางหลวง  บ้านดอยดินแดง  บ้านใหม่  
  ต.จันจว้า:
  บ้านแม่คำน้ำลัด  บ้านห้วยน้ำราก  บ้านห้วยน้ำราก  บ้านดงร่องเรือ  บ้านต้นยาง  บ้านหนองร่อง  บ้านห้วยน้ำราก  บ้านสันนา  บ้านหนองบัวหัวฝาย  บ้านใหม่  บ้านทรายมูล  
  ต.จันจว้าใต้:
  บ้านสันธาตุ  บ้านป่าถ่อน  บ้านป่าสักหลวง  บ้านป่าสักหลวง  บ้านป่าบงหลวง  บ้านกิ่วพร้าว  บ้านหนองบึ๋ง  บ้านหนองครก  บ้านม่างหมูสี  บ้านป่ากุ๊ก  บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น  บ้านสันหลวง  บ้านสันทางหลวง  
  ต.ท่าข้าวเปลือก:
  บ้านแม่ลัว  บ้านท่าข้าวเปลือก  บ้านแม่หะป่าไร่  บ้านแม่แพง  บ้านแม่แพง  บ้านแม่ลาก  บ้านท่าข้าวเปลือก  บ้านทับกุมารทอง  บ้านป่าไร่  บ้านผ่านศึก  บ้านผาเรือ  บ้านผาแตก  
  ต.ป่าซาง:
  บ้านร่องคี  บ้านป่าซาง  บ้านป่าซางหลวง  บ้านแม่สลองใน  บ้านปวงปูเลย  บ้านแม่คีนอก  บ้านยางมูล  บ้านแม่คีใน  บ้านหนองอ้อ  บ้านสันคือ  บ้านใหม่พัฒนา  
  ต.ป่าตึง:
  บ้านป่าบง  บ้านท่าต้นแฟน  บ้านถ้ำ  บ้านแม่เฟือง  บ้านผาตั้ง  บ้านป่าตึง  บ้านป่ากุ่ม  บ้านป่าเหมี้ยง  บ้านสันโค้ง  บ้านโป่งน้ำร้อน  บ้านห้วยยาโน  บ้านทุ่งต่าง  บ้านห้วยหินมะฝน  บ้านห้วยก้างปลา  บ้านห้วยต่าง  บ้านปางสา  บ้านใหม่เจริญ  บ้านสันติคีรี  บ้านอาแหล่  บ้านป่าคงสุขใจ  
  ต.แม่คำ:
  บ้านแม่คำสบเปิน  บ้านแม่คำตลาด  บ้านสันนา  บ้านร่องก้อ  บ้านป่าซางน้อย  บ้านป่าเปา  บ้านแม่คำหนองแหย่ง  บ้านขบ้านแม่คำบ้านใหม่  บ้านแม่คำหลังวัด  บ้านป่าสักขวาง  
  ต.แม่จัน:
  บ้านร้องผักหนาม  บ้านแม่จัน  บ้านเด่นป่าสัก  บ้านปงตอง ต้นฮ่าง  บ้านห้วยเวียงหวาย  บ้านเหมืองฮ่อ  บ้านศาลา  บ้านหนองแว่น  บ้านห้วยโจ้-จอป่าคา  บ้านปงอ้อ  บ้านสันมงคล  บ้านแม่จันตลาด  
  ต.แม่ไร่:
  บ้านป่ากว๋าว  บ้านสันกอง  บ้านดงมะตื๋น  บ้านสันกอง  บ้านฮ่องแฮ่  
  ต.ศรีค้ำ:
  บ้านเหมืองกลาง  บ้านป่ายาง  บ้านสันสลีหลวง  บ้านกล้วย  บ้านสันนายาว  บ้านเวียงสา  บ้านแม่สลองนอก  บ้านนิคม  บ้านแม่คำพัฒนา  บ้านป่าห้า  
  ต.สันทราย:
  บ้านสันทราย  บ้านจอมจันทร์  บ้านดอยต่อ  บ้านเด่น  บ้านดงสุวรรณ  บ้านแหลว  บ้านดง  บ้านโพธิ์นาราม  บ้านขี้เหล็ก