สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงราย
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ แม่ลาว จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ แม่ลาว เชียงราย (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้เชียงราย/อำเภอแม่ลาว )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดดงมะดะ,วัดดงมะเฟือง,วัดดอนจั่น,วัดต้นง้าว,วัดทรายมูล,วัดทุ่งโห้ง,วัดท่าต้นตัน,วัดท่ามะโอ,วัดท่าสันกลาง,วัดน้ำล้อม, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-012
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ลาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-011
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ลาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ลาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-009
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ลาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-008
....................
วัดเจ็ดยอด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ลาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-007
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ลาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-006
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ลาว )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-005
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ลาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-004
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ลาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-003
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ลาว )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-002
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ลาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-001
....................
วัดเจ็ดยอด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ลาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  ต.จอมหมอกแก้ว:
  บ้านสันกันแฮ้ว  บ้านป่าอ้อย  บ้านสันป่าสัก  บ้านแม่ผง  
  ต.ดงมะดะ:
  บ้านป่าตึง  บ้านห้วยหวาย  บ้านร่องศาลา  บ้านแม่ลาว  บ้านป่ารวก  บ้านสันต้นแหน  บ้านดงมะดะ  บ้านห้วยส้านน้อย  บ้านแพะบ้านท่า  บ้านหัวทุ่ง  บ้านป่าลั่น  บ้านหนองเก้าห้อง  บ้านห้วยส้านยาว  บ้านท่าสันกลาง  
  ต.บัวสลี:
  บ้านแม่มอญ  บ้านต้นง้าว  บ้านหัวโล๊ะ  บ้านสันปูเลย  บ้านแม่ต๊าก  บ้านต้นยาง  บ้านหนองคึก  บ้านปงป่าตอง  บ้านร่องปลายนา  บ้านป่าก่อดำใหม่  
  ต.ป่าก่อดำ:
  บ้านป่าก๊อ  บ้านสบห้วย  บ้านสันต้อม  บ้านห้ายส้านดอนจั่น  บ้านทุ่งโฮ้ง  บ้านท่ามะโอ  บ้านดงมะเฟือง  บ้านโป่งมอญ  บ้านหนองบัว  บ้านต้นม่วง  บ้านท่าขี้เหล็ก  บ้านสันหนองล้อม  บ้านปากกอง  บ้านป่าก่อดำใต้  บ้านป่าก่อดำเหนือ  บ้านป่าก่อดำ  บ้านสันหนองบัว  
  ต.โป่งแพร่:
  บ้านแม่มอญ  บ้านป่าซาง  บ้านโป่งแพร่  บ้านดอยน้อย  บ้านห้วยส้านพลับพลา  บ้านห้วยส้าน  บ้านห้วยชมภู  บ้านเหมืองลึก