สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงราย
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.แม่สาย จ.เชียงราย

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ แม่สาย จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ แม่สาย เชียงราย (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้เชียงราย/อำเภอแม่สาย )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดถ้ำปลา,วัดถ้ำผาจม,วัดถ้ำเสาหิน(ถ้ำเสาหินพญานาค),วัดทุ่งศาลา,วัดทุ่งสว่างอารมณ์,วัดทุ่งเจริญ,วัดนาปง,วัดน้ำจำ,วัดบ้านจ้อง,วัดบ้านถ้ำ, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-004
ส่งพวงหรีด แม่สาย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่สาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-003
ส่งพวงหรีด แม่สาย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่สาย )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-002
ส่งพวงหรีด แม่สาย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่สาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-012
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่สาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-011
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่สาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่สาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-009
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่สาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-008
....................
วัดเจ็ดยอด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่สาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-007
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่สาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-006
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่สาย )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-005
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่สาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-001
....................
วัดเจ็ดยอด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่สาย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

  ต.เกาะช้าง:
  บ้านปางห้า  บ้านสันนา  บ้านสันบุญเรือง  บ้านสันหลวง  บ้านม่วงคำ  บ้านป่าแดงหย่อน  บ้านศรีชัยภูมิ  บ้านป่าแดงหลวง  บ้านร้อง  บ้านป่าแดง  บ้านป่าซางงาม  บ้านเหมืองแดงน้อย  
  ต.บ้านด้าย:
  บ้านด้าย  บ้านดงป่าสัก  บ้านสันทรายน้อย  บ้านสันปูเลย  บ้านป่าบงงาม  บ้านสันสลี  บ้านป่าก๋อย  
  ต.โป่งงาม:
  บ้านถ้ำ  บ้านดง  บ้านถ้ำปลา  บ้านถ้ำใหม่  บ้านห้วยปูแกง  บ้านสันกอสา  บ้านสันเกล็ดทอง  บ้านโป่งเหนือ  บ้านโป่ง  บ้านอีก้อผาฮี้  บ้านมูเซอร์ผาฮี้  
  ต.โป่งผา:
  บ้านจ้อง  บ้านหนองอ้อ  บ้านป่าแฝ  บ้านสันทรายปู่ยี่  บ้านน้ำจำ  บ้านสันทรายมูล  บ้านสันป่าสัก  บ้านสันทรายนาปง  บ้านจ้องวัด  บ้านจ้องเด่น  
  ต.แม่สาย:
  บ้านเหมืองแดงใต้  บ้านเหมืองแดง  บ้านสันผักฮี้  บ้านเวียงหอม  บ้านสันมะนะ  บ้านป่ายางชุม  บ้านเกาะทราย  บ้านป่ายาง  บ้านสันทราย  บ้านไม้ลุงขน  บ้านสันทรายใหม่  บ้านจีนฮ่ออพยพ  บ้านจีนฮ่ออพยพ  
  ต.เวียงพางคำ:
  บ้านแม่สาย  บ้านดอยงาม  บ้านเวียงพาน  บ้านป่ายางใหม่  บ้านป่าเหมือด  บ้านผาหมี  บ้านห้วยน้ำริน  บ้านป่าเหมือดสันติสุข  บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ  บ้านป่ายางผาแตก  
  ต.ศรีเมืองชุม:
  บ้านสันถนนเหนือ  บ้านสันถนนใต้  บ้านสันโค้ง  บ้านหนองสี่แจ่ง  บ้านสันธาตุ  บ้านทุ่งเกลี้ยง  บ้านท่าศาลา  บ้านใหม่พัฒนา  บ้านศรีป่าสัก  
  ต.ห้วยไคร้:
  บ้านห้วยไคร้หลวง  บ้านห้วยไคร้ใหม่  บ้านสันยาว  บ้านฮ่องแฮ่  บ้านสันต้นปุย  บ้านศาลาเชิงดอย  บ้านตลาดห้วยไคร้  บ้านสันลิดไม้  บ้านฮ่องแฮ่ใหม่  บ้านห้วยไคร้พัฒนา  บ้านห้วยไคร้เหนือ