สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงใหม่
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด เชียงใหม่

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ | ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

http://รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้เชียงใหม่

เว็บไซต์ของเราเป็นบริการรับส่งดอกไม้เชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอต่างๆ เช่น
อ.เมืองเชียงใหม่, อ.ดอยสะเก็ด, อ.แม่แตง, อ.แม่ริม, อ.แม่วาง, อ.แม่ออน, อ.สันกำแพง, อ.สันทราย, อ.สันป่าตอง, อ.สารภี, อ.หางดง เป็นต้น

นอกจากร้านขายดอกไม้เชียงใหม่ แล้ว เรายังมีบริการส่งพวงหรีดเชียงใหม่ อีกด้วย ซึ่งเราเป็นบริการจัดทำพวงหรีดพร้อมจัดส่งพวงหรีดในเชียงใหม่
โดยทางเราจะจัดส่งพวงหรีดให้ถึงสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศล หากท่านต้องการส่งพวงหรีดเชียงใหม่ หรือ ส่งช่อดอกไม้เชียงใหม่ ท่านสามารถใชับริการ ร้านดอกไม้ จ. เชียงใหม่ ของเราได้

... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงใหม่ (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-021
ส่งช่อดอกไม้ เชียงใหม่

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-020
ส่งช่อดอกไม้ เชียงใหม่

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-019
ส่งช่อดอกไม้ เชียงใหม่

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-018
ส่งช่อดอกไม้ เชียงใหม่

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-017
ส่งพวงหรีด เชียงใหม่
อาสนวิหารพระหฤทัย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-016
ส่งพวงหรีด เชียงใหม่
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ริมใต้ แม่ริม จ.เชียงใหม่

14-015
ส่งพวงหรีด เชียงใหม่
วัดแม่ริม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-014
ส่งพวงหรีด เชียงใหม่
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-013
ส่งพวงหรีด เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด วัดเกต เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-012
ส่งพวงหรีด เชียงใหม่
วัดเมืองกาย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-011
ส่งพวงหรีด เชียงใหม่
วัดป่าแพ่ง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สันนาเม็ง สันทราย จ.เชียงใหม่

14-010
ส่งพวงหรีด เชียงใหม่

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

อ.เมืองเชียงใหม่:
วัดกู่คำ,วัดกู่เต้า,วัดขะจาว,วัดข่วงสิงห์,วัดควรค่าม้า,วัดชมพู,วัดชัยพระเกียรติ,วัดชัยมงคล,วัดชัยศรีภูมิ,วัดช่างฆ้อง,วัดช่างเคี่ยน,วัดช่างแต้ม,วัดดวงดี,วัดดอกคำ,วัดดอกเอื้อง,วัดดอนจั่น,วัดดอนชัย,วัดดับภัย,วัดดาวดึงษ์,วัดตำหนัก,วัดต้นตาลโตน,วัดต้นปิน,วัดทรายมูลพม่า,วัดทรายมูลเมือง,วัดทุงยู,วัดท่ากระดาษ,วัดท่าข้าม,วัดท่าสะต๋อย,วัดท่าหลุก,วัดท่าเดื่อ,วัดท่าใหม่อิ,วัดธาตุคำ,วัดนันทาราม,วัดบวกครกน้อย,วัดบวกครกหลวง,วัดบุพพาราม,วัดบ้านท่อ,วัดปราสาท,วัดป่าข่อยเหนือ,วัดป่าข่อยใต้,วัดป่าชี,วัดป่าตัน,วัดป่าพร้าวนอก,วัดป่าพร้าวใน,วัดป่าเป้า,วัดป่าแดงมหาวิหาร,วัดป่าแดด,วัดป่าแพ่ง,วัดป้านปิง,วัดผาบ่อง,วัดผาลาด,วัดผ้าขาว,วัดฝายหิน,วัดพระธาตุดอยคำ,วัดพระธาตุดอยสุเทพ,วัดพระสิงห์,วัดพระเจ้าเม็งราย,วัดพวกช้าง,วัดพวกหงส์,วัดพวกเปีย,วัดพวกแต้ม,วัดพันตอง,วัดพันอ้น,วัดพันเตา,วัดพันแหวน,วัดฟ่อนสร้อย,วัดฟ้าฮ่าม,วัดมณเฑียร,วัดร่ำเปิง,วัดร้องอ้อ,วัดลอยเคราะห์,วัดลังกา,วัดล่ามช้าง,วัดวังสิงห์คำ,วัดศรีบัวเงิน,วัดศรีบุญเรือง,วัดศรีปิงเมือง,วัดศรีสุพรรณ,วัดศรีเกิด,วัดศรีโขง,วัดศรีโสดา,วัดสวนดอก,วัดสวนพริก,วัดสันติธรรม,วัดสันทราย,วัดสันป่าข่อย,วัดสันป่าเลียง,วัดสำเภา,วัดหนองคำ,วัดหนองป่าครั่ง,วัดหมื่นตูม,วัดหมื่นล้าน,วัดหมื่นสาร,วัดหมื่นเงินกอง,วัดหม้อคำตวง,วัดหัวฝาย,วัดอุปคุต,วัดอุโบสถ,วัดอุโมงค์,วัดอุโมงค์,วัดอู่ทรายคำ,วัดเกตการาม(เกตุการาม),วัดเกาะกลาง,วัดเจดีย์หลวง,วัดเจ็ดยอด,วัดเชตวัน,วัดเชตุพน,วัดเชียงมั่น,วัดเชียงยืน,วัดเมธัง,วัดเมืองกาย,วัดเมืองมาง,วัดเมืองลัง,วัดเมืองสาตรน้อย,วัดเมืองสาตรหลวง,วัดเสาหิน,วัดแม่หยวก,วัดแสนฝาง,วัดโลกโมฬี,วัดใหม่ห้วยทราย
อ.ดอยสะเก็ด:
วัดกัญจน์นิธยาราม,วัดชยาลังการ์,วัดชัยสถาน,วัดชัยสถิตย์,วัดดวงดี,วัดดอกแดง,วัดดอนชัย,วัดดอยกู่(พระธาตุดอยกู่),วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง),วัดดอยปล่อยนก,วัดดอยสะเก็ด,วัดตาดเหมย,วัดนาคาสถิตย์,วัดนาถสำราญ,วัดนิวาสไพรสณฑ์,วัดน้ำแพร่,วัดบ้านถ้ำ,วัดบ้านโป่ง,วัดปทุมสราราม,วัดปิตยาราม,วัดป่าฝาง,วัดป่ายาง,วัดป่าลาน,วัดป่าสักหลวง,วัดป่าแพ่ง,วัดป่าไผ่ศรีโขง,วัดพรหมจริยาราม,วัดมงคลวราราม,วัดมหาวนาภิมุข,วัดยางทอง,วัดรังษีสุทธาวาส,วัดรัตนปัญญารังสิตย์,วัดร้องขี้เหล็ก,วัดวังธาร,วัดวารีสุทธาวาส(รังษีสุทธาวาส),วัดวาลุการาม,วัดศรีชยาราม,วัดศรีดอนดู่,วัดศรีประดิษฐ์,วัดศรีประดู่,วัดศรีมุงเมือง,วัดศรีสวัสดิ์,วัดศิริมังคลาราม,วัดสันต้นม่วงเหนือ,วัดสันปูเลย,วัดสันโป่ง,วัดสารคามรังสรรค์,วัดสุขวิเวการาม,วัดสุขเกษม,วัดสุนทรศิริ,วัดสุวรรณฉิมพลี,วัดอมราราม,วัดอัมพวัน,วัดเจติยานุสรณ์,วัดเชฏฐาวรคุปต์,วัดเทพินทราราม,วัดแม่คือ,วัดแม่หวาน,วัดแม่ฮ่องใคร้,วัดแม่โป่ง,วัดโป่งน้ำร้อน,วัดโพธิ์ทองเจริญ,วัดไชยพฤกษาวาส,วัดไพรสณฑ์สว่าง
อ.แม่แตง:
วัดก๋ายน้อย,วัดขันติวนาราม,วัดจิตตาราม,วัดช่อแลพระงาม,วัดดอนเจียง,วัดดอย,วัดดอยตะแคง,วัดติยะสถาน,วัดทรายมูล,วัดทุ่งล้อม,วัดทุ่งหลวง,วัดท่าข้าม,วัดท่าผา,วัดบวกหมื้อ,วัดบ้านกาด,วัดบ้านช้าง,วัดบ้านปง,วัดบ้านผึ้ง,วัดบ้านออบ,วัดบ้านเด่น,วัดบ้านเป้า,วัดบ้านเหล่า,วัดบ้านแพะ,วัดบ้านใหม่,วัดปากทาง,วัดปางกว้าง,วัดปางมะกล้วย,วัดปางม่วง,วัดปางลัน,วัดปางฮ่าง,วัดปางไม้แดง,วัดป่าจี้,วัดป่าตึงงาม,วัดป่ายางหนาด(ปางยางหนาด),วัดป่าอาจารย์ตื้อ,วัดป่าไผ่,วัดผาเด็ง,วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง,วัดพระเจ้าตนหลวง,วัดมะองค์นก,วัดมืดกาพัฒนาราม,วัดม่วงคำ,วัดม่วงชุม,วัดร่ำเปิง,วัดวังแดง,วัดสบเปิง,วัดสบเลิม,วัดสันติบถ,วัดสันนาเม็ง,วัดสันปูเลย,วัดสันป่าตึง,วัดสันป่ายาง,วัดสันป่าสัก,วัดสันป่าสัก,วัดหนองก๋าย,วัดหนองบัว,วัดหนองบัว,วัดหนองบัวน้อย,วัดหนองบัวหลวง,วัดหนองผึ้ง,วัดหนองหล่ม,วัดหนองออน,วัดหัวฝาย,วัดหางดง,วัดห้วยไร่,วัดอรัญญวิเวก,วัดอินทขิล,วัดเมืองกื้ด,วัดเมืองก๋าย,วัดเหล่าก๋อง,วัดแม่กะหลวง,วัดแม่ขะจาน,วัดแม่ตะมาน,วัดแม่นาป๊าก,วัดแม่หอพระ,วัดแม่แตง
อ.แม่ริม:
วัดกุมภประดิษฐ,วัดคีรีบรรพต,วัดคุณานุสรณ์,วัดชมพูนุท,วัดชลประทาน,วัดดวงดี,วัดดอนชัย,วัดดอนตัน,วัดดอนแก้ว,วัดดาราภิมุข,วัดตำหนักธรรมนิมิตร,วัดทรายมูล,วัดท่าใคร้,วัดธรรมสันติเจดีย์,วัดนันทาราม,วัดนันทาวาส,วัดน้ำตกแม่สา,วัดบุปผาราม,วัดบ้านโห้ง,วัดปงไคร้,วัดประกาศธรรม,วัดปางลุง,วัดปิยาราม,วัดป่าดาราภิรมย์,วัดป่าน้ำริน,วัดป่าสะลวง,วัดพรหมประดิษฐ์,วัดพระนอน,วัดพระพุทธบาทสี่รอย,วัดมงคลประสิทธิ์,วัดมณีประดิษฐ์,วัดรัตนาราม,วัดลัฎฐิวัน,วัดวาลุการาม,วัดวิจิตรวารี,วัดศรีชมพู,วัดศรีชลาธาร,วัดศรีบุญเรือง,วัดศรีปิงชัย,วัดสระฉัททันต์,วัดสว่างบรรเทิง,วัดสะลอง,วัดสันโป่ง,วัดสามัคคีธรรม,วัดสิทธิทรงธรรม,วัดสุรินทราษฎร์,วัดสุวรรณาวา,วัดสุวรรณาวาส,วัดหนองปันเจียง,วัดหัวดง,วัดหิรัญนิคม,วัดอรุณนิวาส,วัดอัมพวัน,วัดอินทาราม,วัดอุดมชัยราษฎร์,วัดเจดีย์สถาน,วัดเทพาราม,วัดเภรีพิชัย,วัดเมืองก๊ะ,วัดเวฬุวัน,วัดแม่ริม,วัดแม่สา,วัดแม่แรม,วัดแม่แอน,วัดโป่งแยง,วัดโพธินิมิตร,วัดโสภณาราม
อ.แม่วาง:
วัดจอมแจ้ง,วัดจันทร์เกษม,วัดจำลอง,วัดชัยมงคล,วัดดอนปิน,วัดดอนเปา,วัดดอนแก้ว,วัดถ้ำดอยโตน,วัดทุ่งศิลา,วัดท่าช้าง,วัดน้ำบ่อติ๊บ,วัดบุญยืน,วัดบ้านใหม่ปางเติม,วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ,วัดป่าแดด,วัดพันตน,วัดมหาวัน,วัดมะกับตองหลวง,วัดมัชฌิมาราม,วัดรังษีสุทธาราม,วัดวิมุตติการาม,วัดศรีชุม,วัดศิริชัยนิมิตร,วัดสบวิน,วัดสันปูเลย,วัดสารภี,วัดหลวงขุนวิน,วัดห้วยแก้ว,วัดอัมพาราม,วัดแสนคันธา,วัดโสภาราม,วัดใหม่สวรรค์
อ.แม่ออน:
วัดคันธาพฤกษา,วัดจอมธรรม,วัดดอนชัย,วัดดอนทราย,วัดถ้ำเมืองออน,วัดบ้านป๊อก,วัดบ้านวาก,วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว,วัดปางกอง,วัดพระธาตุดอยผาตั้ง,วัดศรีบุญเรือง,วัดหนองหอย,วัดหัวฝาย,วัดห้วยทราย,วัดห้วยแก้ว,วัดออนกลาง,วัดออนหลวย,วัดเปาสามขา,วัดเหล่าจันทรังษี,วัดแม่ตะไคร้,วัดแม่ลาย,วัดแม่เตาดิน,วัดโป่งวนาราม
อ.สันกำแพง:
วัดกฤษณา,วัดกอสะเลียม,วัดคำซาว,วัดชัยชนะมงคล(ป่าเป้า),วัดช่างเพี้ยน,วัดดงขี้เหล็ก,วัดดอนปีน,วัดดอนมูล,วัดดอยซิว,วัดต้นผึ้ง,วัดต้นเปา,วัดทรายมูล,วัดทุ่งต้อม,วัดน้ำจำ(น้ำชำ),วัดบวกค้าง,วัดบวกเป็ด,วัดบ่อสร้าง,วัดบ้านน้อย,วัดบ้านมอญ,วัดบ้านโป่ง,วัดบ้านโห้ง,วัดปงป่าเอื้อง,วัดปูคาใต้,วัดป่าตาล,วัดป่าตึง,วัดป่าตึง,วัดป่าสักน้อย,วัดป่าห้า,วัดป่าเปา,วัดป่าเห็ว,วัดป่าแงะ,วัดป่าแดง,วัดพระป้าน,วัดม่วงม้าเหนือ,วัดม่วงม้าใต้,วัดม่วงเขียว,วัดย่าพาย,วัดร้องกองข้าว,วัดร้องวัวแดง,วัดร้อยพร้อม,วัดลังการ์,วัดล้านทอง,วัดวังธาร,วัดศรีบุญเรือง,วัดสันกลางเหนือ,วัดสันกลางใต้,วัดสันกำแพง,วัดสันก้างปลา,วัดสันข้าวแคบกลาง,วัดสันติวนาราม,วัดสันปูเลย,วัดสันป่าค่า,วัดสันมะฮกฟ้า,วัดสันมะแปป,วัดสันโค้ง,วัดสันใต้,วัดสีมาราม,วัดหนองแสะ,วัดหนองโค้ง,วัดอรุณโชติการาม,วัดแช่ช้าง,วัดแม่ตาด,วัดแม่ปูคาเหนือ,วัดแม่ผาแหน,วัดโรงธรรมสามัคคี
อ.สันทราย:
วัดขัวมุง,วัดขัวสูง,วัดข้าวแท่นน้อย,วัดข้าวแท่นหลวง,วัดคอกหมูป่า,วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ,วัดดอยแท่นพระผาหลวง,วัดต้นจันทน์,วัดต้นสาร,วัดทิพวนาราม,วัดทุ่งข้าวตอก,วัดทุ่งป่าเก็ด,วัดทุ่งหมื่นน้อย,วัดท่าทุ่ม,วัดท่าเกวียน,วัดนางเหลียว,วัดบวกเปา,วัดบ้านดงเจริญชัย,วัดบ้านท่อ,วัดบ้านโป่ง,วัดป่าบง,วัดป่าลาน,วัดป่าเหมือด,วัดป่าแดด,วัดพยากน้อย,วัดพระบาทตีนนก,วัดฟ้ามุ่ย,วัดร่มหลวง,วัดร้องสัก,วัดร้องเม็ง,วัดวังขุมเงิน,วัดวิเวกวนาราม,วัดศรีงาม,วัดศรีทรายมูล,วัดศรีทรายมูล,วัดศรีบุญเรือง,วัดสบแฝก,วัดสันคะยอม,วัดสันต้นเปา,วัดสันทรายมูล,วัดสันทรายหลวง,วัดสันนาเม็ง,วัดสันป่าค่าง,วัดสันป่าสัก,วัดสันพระเนตร,วัดสันศรี,วัดสันหลวง,วัดหนองก้นครุ,วัดหนองบัวเธียรสิริ,วัดหนองมะจับ,วัดหนองอุโบสถ,วัดหนองเต่าคำ,วัดหนองแสะ,วัดหนองแหย่ง,วัดหนองไคร้หลวง,วัดหลักพัน,วัดหัวฝาย,วัดห้วยบงวัฒนาราม,วัดห้วยเกี๋ยง,วัดห้วยแก้ว,วัดเจดีย์แม่ครัว,วัดเมืองขอน,วัดเมืองวะ,วัดเมืองเล็น,วัดแม่กวง,วัดแม่คาว,วัดแม่ย่อย,วัดแม่เตาไห,วัดแม่แก้ดน้อย,วัดแม่แก้ดหลวง,วัดแม่แฝก,วัดแม่โจ้,วัดใหม่ชลประทาน
อ.สันป่าตอง:
วัดกลางทุ่ง,วัดกอม่วง,วัดกอโชค,วัดกิ่วแลน้อย,วัดกิ่วแลหลวง,วัดกู่คำ,วัดก่อเก๊า,วัดข่วงมื่น,วัดข่วงหมื่น,วัดควรนิมิตร,วัดคันธาราม,วัดจอมแจ้ง,วัดช่างกระดาษ,วัดดอนชัย,วัดดอนแก้ว,วัดตลาดแก้ว,วัดต้นกอก,วัดต้นงิ้ว,วัดต้นผึ้ง,วัดต้นแก้ว,วัดต้นแหนหลวง,วัดต้นโชค,วัดทรายมูล,วัดทุ่งตูม,วัดทุ่งปุย,วัดทุ่งฟ้าฮ่าม,วัดทุ่งเกี้ยง,วัดท่ากาน,วัดท่าจำปี,วัดท่าวังพร้าว,วัดท่าสา,วัดท่าเดื่อ,วัดท่าโป่ง,วัดท้องฝาย,วัดธรรมชัย,วัดน้ำบ่อหลวง,วัดบุญนาค,วัดบุปผาราม,วัดบ้านกลาง,วัดบ้านดง,วัดบ้านสัน,วัดบ้านเปียง,วัดปราสาท,วัดปวงสนุก,วัดป่างิ้ว,วัดป่าจู้,วัดป่าชี,วัดป่าซาง,วัดป่าลาน,วัดป่าสัก,วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม,วัดป่าเจริญธรรม,วัดป่าไม้แดง,วัดพระบาทยั้งหวีด,วัดพระเจ้าทองทิพย์,วัดมงคล,วัดมงคล,วัดมะกับตอง,วัดมะขามหลวง,วัดมะขุนหวาน,วัดรัตนาราม,วัดร้องขุด,วัดร้องขุ้ม,วัดร้องธาน,วัดร้องส้มป่อย,วัดร้องส้าน(ร้องสร้าน),วัดศรีนวรัฐ,วัดศรีบุญเรือง,วัดศรีปันเงิน,วัดศรีรัตนาราม,วัดศรีอรุณ,วัดศรีอุดม,วัดศรีเกิด,วัดสบหาร,วัดสว่างอารมณ์,วัดสันกาวาฬ,วัดสันควงคำ,วัดสันคอกช้าง,วัดสันคะยอม,วัดสันทรายมูล,วัดสันป่าตอง,วัดสันห่าว,วัดสามหลัง,วัดสุพรรณรังษี,วัดส้มป่อย(ส้มปล่อย),วัดหนองครอบ,วัดหนองปึ๋ง,วัดหนองพันเงิน,วัดหนองหวาย,วัดหนองอึ่ง,วัดหนองแขม,วัดหัวริน,วัดหางดง,วัดห้วยส้ม,วัดห้วยโท้ง,วัดอินทะวิชัย(อินทรวิชัย),วัดอุเม็ง,วัดอุโบสถ,วัดอุโบสถ,วัดเวฬุวนาราม,วัดแม่ก๊า,วัดแสงสว่าง,วัดโรงวัว,วัดโรงวัว,วัดใหม่หัวฝาย
อ.สารภี:
วัดกองทราย,วัดกอประจำโฮง,วัดกู่เสือ,วัดกู่แดง,วัดขัวมุง,วัดช่างเคิ่ง,วัดช้างค้ำ,วัดดอนจืน,วัดดอนแก้ว,วัดตำหนัก,วัดต้นตาล,วัดต้นผึ้ง,วัดต้นยางหลวง,วัดต้นเหียว,วัดต้นโชคหลวง,วัดท่าต้นกวาว,วัดนันทาราม,วัดน้ำโจ้,วัดบวกครกเหนือ,วัดบวกครกใต้,วัดบุบผาราม,วัดบุปผาราม,วัดบ้านกลาง,วัดปากกอง,วัดปากคลอง,วัดปากเหมือง,วัดป่ากล้วย,วัดป่างิ้ว,วัดป่าบงหลวง,วัดป่าสา,วัดป่าเดื่อ,วัดป่าเปอะ,วัดป่าเป้า,วัดป่าแคโยง,วัดผางยอย,วัดพญาชมภู,วัดพรหมวนาราม,วัดพระนอนป่าเก็ดถี่,วัดพระนอนหนองผึ้ง,วัดมงคลวนาราม,วัดศรีคำชมภู,วัดศรีดอนชัย,วัดศรีดอนมูล,วัดศรีบุญเรือง,วัดศรีมูลเรือง,วัดศรีสองเมือง,วัดศรีโพธาราม,วัดสันกลาง,วัดสันคือ,วัดสันดอนมูล,วัดสันต้นกอก,วัดสันทราย,วัดสารภี,วัดสุพรรณ,วัดหนองป่าแสะ,วัดหนองสี่แจ่ง,วัดหนองแบน,วัดหนองแฝก,วัดหวลการณ์,วัดอุทุมพราราม,วัดอุโบสถ,วัดอุโบสถ,วัดเจดีย์เหลี่ยม,วัดเชียงขาง,วัดเชียงแสน,วัดเทพาราม,วัดเวฬุวัน,วัดแม่สะลาบ,วัดแสนหลวง,วัดโพธิมงคล,วัดไชยสถาน,วัดไร่ดงพุทธาราม
อ.หางดง:
วัดกำแพงงาม,วัดขันแก้ว,วัดขุนคง,วัดขุนเส,วัดคันธรส,วัดคีรีเขต,วัดจอมทอง,วัดจันทราวาส,วัดจำปาลาว,วัดฉิมพลีวัน,วัดชัยวุฒิ,วัดชัยสถิต,วัดช่างคำ,วัดดอยเปา,วัดตองกาย,วัดต้นแก้ว,วัดถวาย,วัดถาวรธรรม,วัดทรายมูล,วัดทองศิริ,วัดทุ่งอ้อ,วัดท่านาค,วัดท้าวคำวัง,วัดท้าวบุญเรือง,วัดนาคนิมิตร,วัดนาบุก,วัดนิลประภา,วัดประชาเกษม,วัดประสาทธรรม,วัดป่าลาน,วัดผาสุการาม,วัดพระเจ้าเหลื้อม,วัดพฤกษาราม,วัดมงคลเกษม,วัดร้อยจันทร์,วัดละโว้,วัดลัฎฐิวนาราม,วัดวงค์เมธา,วัดวรเวทย์วิสิฐ,วัดวาฬุการาม,วัดวุฑฒิราษฏร์,วัดศรีลังกา,วัดศรีล้อม,วัดศรีวารีสถาน,วัดศรีสว่าง,วัดศรีสุพรรณ์,วัดศรีโพธิ์ทอง,วัดศาลา,วัดสระแก้ว,วัดสหัสสคุณ,วัดสอาดกุญชร,วัดสันทราย,วัดสุวรรณประดิษฐ์,วัดหนองตอง,วัดหนองบัว,วัดหางดง,วัดห้วยไร่,วัดอรัญญวาส,วัดอินทราพิบูลย์,วัดอินทราวาส,วัดอุโบสถ,วัดเขตคิชฌาวาส,วัดเจริญราษฎร์,วัดเดชดำรงค์,วัดเทพกุญชร,วัดเทพประสิทธิ์,วัดเวียงด้ง,วัดเอรัณฑวัน,วัดโขงขาว,วัดโพธิพิชิต,วัดไชยสถาน