สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงใหม่
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้เชียงใหม่/อำเภอดอยสะเก็ด )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกัญจน์นิธยาราม,วัดชยาลังการ์,วัดชัยสถาน,วัดชัยสถิตย์,วัดดวงดี,วัดดอกแดง,วัดดอนชัย,วัดดอยกู่(พระธาตุดอยกู่),วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง),วัดดอยปล่อยนก, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-021
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-020
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-019
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-018
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-017
....................
อาสนวิหารพระหฤทัย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-016
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ริมใต้ แม่ริม จ.เชียงใหม่

14-015
....................
วัดแม่ริม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-014
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-013
....................
วัดเจดีย์หลวง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด วัดเกต เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-012
....................
วัดเมืองกาย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-011
....................
วัดป่าแพ่ง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สันนาเม็ง สันทราย จ.เชียงใหม่

14-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.เชิงดอย:
บ้านแม่ดอกแดง  บ้านโพธิ์ทองเจริญ  บ้านเชิงดอย  บ้านป่าคา  บ้านเกาะ  บ้านสันอุ้ม  บ้านร้องขี้เหล็ก  บ้านลวงใต้  บ้านป่าสักน้อย  บ้านป่าไผ่ศรีโขง  บ้านกิ่วแล  บ้านประทุมนิเวศน์  บ้านหนองพัฒนา  
ต.ตลาดขวัญ:
บ้านน้ำแพร่  บ้านถ้ำ  บ้านพยกหลวง  บ้านป่าแงะ  
ต.ตลาดใหญ่:
บ้านดอกแดง  บ้านป่าดู่  บ้านแม่ก๊ะใต้  
ต.เทพเสด็จ:
บ้านปางปง  บ้านปางน้ำโค้ง  บ้านป่าป่าน  บ้านแม่ตอนหลวง  บ้านพงษ์ทอง  บ้านดง  บ้านปางไฮ  บ้านปางกำแพงหิน  
ต.ป่าป้อง:
บ้านป่าไม้แดง  บ้านป่าป้อง  บ้านใต้ร้อง  บ้านบ้านดวงดี  บ้านป่ายางงาม  
ต.ป่าเมี่ยง:
บ้านปางอั้น  บ้านห้วยหม้อ  บ้านแม่หวาน  บ้านโป่งกุ่ม  บ้านปางแฟน  บ้านโป่งสามัคคี  
ต.ป่าลาน:
บ้านป่าลาน  บ้านป่าลาน  บ้านป่าติ้ว  บ้านป่ายางปอย  
ต.แม่คือ:
บ้านร้องต้นขาม  บ้านสันต้นม่วงเหนือ  บ้านป่าสักหลวง  บ้านพันหลัง  บ้านสันมะเกี๋ยง  บ้านสันโป่ง  
ต.แม่โป่ง:
บ้านป่าป้อง  บ้านตลาดขี้เหล็ก  บ้านป่าไผ่  บ้านห้วยบอน  บ้านแม่โป่งหลวง  บ้านพระนอนแม่โป่ง  บ้านห้วยอ่าง  บ้านต้นผึ้ง  บ้านแม่ฮ่องไคร้  บ้านป่าไม้แดง-แม่โป่ง  บ้านห้วยบ่อทอง  
ต.แม่ฮ้อยเงิน:
บ้านป่าตึงน้อย  บ้านแพะป่าคา  บ้านม่วงโตน  
ต.ลวงเหนือ:
บ้านป่าสักงาม  บ้านตลาดใหม่  บ้านเมืองวะ  บ้านลวงเหนือ  บ้านลวงเหนือ  บ้านสันทราย  บ้านข้างน้ำ  บ้านวังธาร  บ้านใหม่ริมคลองชลประทาน  บ้านทุ่งกอลาน  
ต.สง่าบ้าน:
บ้านท่า  บ้านป่างิ้ว  บ้านป่าฝาง  บ้านป่าเหียง  
ต.สันปูเลย:
บ้านสันต้นดู่  บ้านป่าขุย  บ้านกอกหม่น  บ้านป่าเสร้าน้อย  บ้านท่ารั้ว  บ้านสันต้นม่วงใต้  บ้านร้องขุ่น  บ้านยางพระธาตุ  บ้านสันทราย  บ้านฝ้ายทอง  บ้านสันทุ่งใหม่  บ้านพยากดอนแก้ว  
ต.สำราญราษฎร์:
บ้านสันป่าเลย  บ้านยางทอง  บ้านป่าเสร้าหลวง  บ้านป่าเหมือด  บ้านต้นผึ้ง