สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงใหม่
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ สันกำแพง เชียงใหม่ (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้เชียงใหม่/อำเภอสันกำแพง )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกฤษณา,วัดกอสะเลียม,วัดคำซาว,วัดชัยชนะมงคล(ป่าเป้า),วัดช่างเพี้ยน,วัดดงขี้เหล็ก,วัดดอนปีน,วัดดอนมูล,วัดดอยซิว,วัดต้นผึ้ง, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-021
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันกำแพง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-020
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันกำแพง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-019
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันกำแพง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-018
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันกำแพง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-017
....................
อาสนวิหารพระหฤทัย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันกำแพง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-016
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันกำแพง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ริมใต้ แม่ริม จ.เชียงใหม่

14-015
....................
วัดแม่ริม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันกำแพง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-014
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันกำแพง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-013
....................
วัดเจดีย์หลวง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันกำแพง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด วัดเกต เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-012
....................
วัดเมืองกาย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันกำแพง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-011
....................
วัดป่าแพ่ง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันกำแพง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สันนาเม็ง สันทราย จ.เชียงใหม่

14-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันกำแพง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.แช่ช้าง:
บ้านป่าเป้า  บ้านทรายมูล  บ้านดอยยาว  บ้านป่าเปา  บ้านดงขี้เหล็ก  บ้านดอนปิน  บ้านป่าไผ่น้ำโจ้  บ้านป่าไผ่กลาง  บ้านป่าไผ่ใต้  บ้านหัวฝาย  บ้านป่าเหียง  
ต.ต้นเปา:
บ้านต้นเปา  บ้านหนองโค้ง  บ้านบ่อสร้าง  บ้านบวกเป็ด  บ้านสันพระเจ้างาม  บ้านต้นผึ้ง  บ้านสันมะฮกฟ้า  บ้านสันป่าค่า  บ้านแม่โฮม  บ้านสันช้างมูบ  
ต.ทรายมูล:
บ้านดอนมูล  บ้านสันโค้งใหม่  บ้านสันโค้งเก่า  บ้านหัวทุ่ง  บ้านทรายมูล  
ต.บวกค้าง:
บ้านบวกค้าง  บ้านบวกค้าง  บ้านต้นดู่  บ้านป่าตาล  บ้านแม่แต  บ้านร้อยพร้อม  บ้านย่าปาย  บ้านกอสะเลียม  บ้านร้องก่องข้าว  บ้านช่างเพี้ยน  บ้านโป่ง  บ้านร้องก่องข้าวใต้  บ้านหนองเหนี่ยง  
ต.แม่ปูคา:
บ้านป่าเสร้า-หนองงู  บ้านแม่ก๊ะเหนือ  บ้านแม่ก๊ะตลาด  บ้านแม่จองใต้  บ้านแม่จองเหนือ  บ้านปูคาใต้  
ต.ร้องวัวแดง:
บ้านวังธาร  บ้านใหม่  บ้านร้องวัวแดง  บ้านม่วงเขียว  บ้านน้ำจำ  บ้านน้ำจำ  บ้านร้องวัวแดง  บ้านม่วงม้าเหนือ  บ้านม่วงม้าใต้  บ้านใหม่  บ้านร้อง  บ้านม่วงชุม  บ้านโห้ง  บ้านริมออน  บ้านริมออนใต้  
ต.สันกลาง:
บ้านมอญ  บ้านมอญ  บ้านสันกลางเหนือ  บ้านสันกลางเหนือ  บ้านสันกลางใต้  บ้านสันกลางใต้  บ้านริมกวง  
ต.สันกำแพง:
บ้านป่าเส้า  บ้านป่าเหว  บ้านเหล่า  บ้านต้นโจ้ก  บ้านสันเหนือ  บ้านตลาด  บ้านสันเหนือ  บ้านสันใต้  บ้านสันใต้  บ้านสันไร่  บ้านน้อย  บ้านสันต้นปง  บ้านป่าสักขวาง  บ้านออน  
ต.ห้วยทราย:
บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ  บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้  บ้านสันทราย  บ้านหนองแฝก  บ้านแม่ตาด  บ้านดอยซิว  บ้านป่าตึง  
ต.ออนใต้:
บ้านป่าแงะ  บ้านแม่ผาแหน  บ้านป่าตึง  บ้านปง  บ้านป่าห้า  บ้านแพะ  บ้านป่าเปางาม