สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงใหม่
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ สันทราย จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ สันทราย เชียงใหม่ (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้เชียงใหม่/อำเภอสันทราย )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดขัวมุง,วัดขัวสูง,วัดข้าวแท่นน้อย,วัดข้าวแท่นหลวง,วัดคอกหมูป่า,วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ,วัดดอยแท่นพระผาหลวง,วัดต้นจันทน์,วัดต้นสาร,วัดทิพวนาราม, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด สันนาเม็ง สันทราย จ.เชียงใหม่

14-010
ส่งพวงหรีด สันทราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันทราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-021
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันทราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-020
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันทราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-019
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันทราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-018
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันทราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-017
....................
อาสนวิหารพระหฤทัย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันทราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-016
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันทราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ริมใต้ แม่ริม จ.เชียงใหม่

14-015
....................
วัดแม่ริม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันทราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-014
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันทราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-013
....................
วัดเจดีย์หลวง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันทราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด วัดเกต เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-012
....................
วัดเมืองกาย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันทราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-011
....................
วัดป่าแพ่ง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันทราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.ป่าไผ่:
บ้านเมืองขอน  บ้านหนองเต่าคำ  บ้านป่าไผ่  บ้านป่าเหมือด  บ้านแม่แก๊ดน้อย  บ้านศรีบุญเรือง  บ้านศรีวังธาร  บ้านห้วยสะแล่ง  บ้านหนองโบสถ  บ้านท่ายาว  บ้านหม้อ  บ้านสหกรณ์นิคมทรายแก้วพัฒนา  บ้านหนองหลวงพัฒนา  บ้านเกษตรพัฒนา  บ้านหนองป่าข้าว  
ต.เมืองเล็น:
บ้านเมืองวะ  บ้านเมืองเล็น  บ้านหัวฝาย  บ้านเมืองวะ  บ้านหนองก้นครุ  
ต.แม่แฝก:
ต.แม่แฝกใหม่:
บ้านหนองมะจับ  บ้านโป่ง  บ้านห้วยแก้ว  บ้านร่มหลวง  บ้านศรีงาม  บ้านแม่แต  บ้านสหกรณ์นิคม  บ้านหนองแสะ  บ้านพระธาตุ  บ้านศรีงามพัฒนา  บ้านร่มโพธิ์ทอง  บ้านหนองไหว  บ้านแม่แฝก  บ้านสบแฝก  บ้านเจดีย์แม่ครัว  บ้านขัวมุง  บ้านห้วยบง  บ้านแพะเจดีย์  บ้านวังขุมเงิน  บ้านกลางพัฒนา  บ้านแพะแม่แฝกใหม่  บ้านเจดีย์พัฒนา  บ้านป่าป๋อ  
ต.สันทรายน้อย:
บ้านแม่ย้อย  บ้านแม่ย้อยใต้  บ้านสันทรายมูล  บ้านสันคะยอม  บ้านโจ้  บ้านทรายทอง  บ้านแม่กวง  
ต.สันทรายหลวง:
บ้านทุ่งยาว  บ้านป่าลาน  บ้านข้าวแท่นหลวง  บ้านสันทรายหลวง  บ้านท่อ  บ้านต้นซาง  บ้านปินดก  
ต.สันนาเม็ง:
บ้านร้องสัก  บ้านป่ากล้วย  บ้านสันนาเม็ง  บ้านสันหลวง  บ้านหลักปัน  บ้านคอกหมูป่า  บ้านร้องบอนเหนือใต้  
ต.สันป่าเปา:
บ้านสันต้นเปา  บ้านป่าก้าง  บ้านบ่อหิน  บ้านหัวโก  บ้านหนองอึ่ง  บ้านร้องแหย่งพยากน้อย  
ต.สันพระเนตร:
บ้านแม่คาวเหนือ  บ้านสันศรี  บ้านแม่คาว  บ้านป่าไผ่  บ้านสันพระเนตร  บ้านใหม่สามัคคี  บ้านแม่ย่อยสันศรี  บ้านท่าทุ่ม  
ต.หนองจ๊อม:
บ้านสันป่าสัก  บ้านฟ้ามุ่ย  บ้านนางเหลียว  บ้านโป่ง  บ้านท่าเกวียน  บ้านป่าเก็ด  บ้านหนองไคร้  บ้านสหกรณ์นิคม  บ้านหนองไคร้หลวง  บ้านศรีทรายมูล  
ต.หนองหาร:
บ้านแม่เตาไห  บ้านป่าบง  บ้านห้วยเกี๋ยง  บ้านแม่โจ้  บ้านสหกรณ์นิคม  บ้านทุ่งป่าเก็ด  บ้านนิคมท่าโป่ง  บ้านท่ายาว  บ้านทุ่งหมื่นน้อย  บ้านต้นแงะหลวง  บ้านสหกรณ์บ้านไร่  บ้านแม่โจ้ใหม่  บ้านดอยน้อย  บ้านแพะห้วยบง  บ้านโปง  
ต.หนองแหย่ง:
บ้านหนองแหย่ง  บ้านร้องเม็ง  บ้านบวกเปา  บ้านทุ่งข้าวตอก  บ้านหนองบัว  บ้านดงเจริญชัย  บ้านพระบาท  บ้านแพะ  บ้านแม่ฮักพัฒนา  บ้านพระบาทยูงทอง  บ้านแม่ฮักพํฒนาเฉลิมพระเกียรติ