สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงใหม่
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ สันป่าตอง เชียงใหม่ (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้เชียงใหม่/อำเภอสันป่าตอง )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกลางทุ่ง,วัดกอม่วง,วัดกอโชค,วัดกิ่วแลน้อย,วัดกิ่วแลหลวง,วัดกู่คำ,วัดก่อเก๊า,วัดข่วงมื่น,วัดข่วงหมื่น,วัดควรนิมิตร, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-021
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันป่าตอง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-020
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันป่าตอง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-019
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันป่าตอง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-018
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันป่าตอง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-017
....................
อาสนวิหารพระหฤทัย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันป่าตอง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-016
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันป่าตอง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ริมใต้ แม่ริม จ.เชียงใหม่

14-015
....................
วัดแม่ริม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันป่าตอง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-014
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันป่าตอง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-013
....................
วัดเจดีย์หลวง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันป่าตอง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด วัดเกต เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-012
....................
วัดเมืองกาย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันป่าตอง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-011
....................
วัดป่าแพ่ง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันป่าตอง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สันนาเม็ง สันทราย จ.เชียงใหม่

14-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สันป่าตอง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.ท่าวังพร้าว:
บ้านต้นแหนหลวง  บ้านทุ่งแป้ง  บ้านทุ่งหลุก  บ้านทุ่งหลุก,ท่ามะโอ  บ้านท่าวังพร้าว  บ้านท่าตุ้ม,สันควงคำ  บ้านต้นแหนน้อย  
ต.ทุ่งต้อม:
บ้านช่างกระดาษ  บ้านป่าลาน  บ้านสบหาร  บ้านก่อเก๊า  บ้านไร่  บ้านแม่กุ้งหลวง  บ้านสันจิกุ่ง  บ้านแม่กุ้งน้อย  บ้านแม่กุ้งน้อย  บ้านเหล่า  บ้านศรีโพธิ์งาม  
ต.ทุ่งสะโตก:
บ้านป่าจี้  บ้านป่าลาน  บ้านพนัง  บ้านร้องส้มป่อย  บ้านป่าอ้อย  บ้านร้อง  บ้านดงก๋ำ  บ้านท่าจำปี  บ้านกลาง  บ้านทุ่งสะโตก  บ้านหัวริน  บ้านทุ่งเกี๋ยง  บ้านกลาง  
ต.น้ำบ่อหลวง:
บ้านสัน  บ้านโรงวัว  บ้านน้ำบ่อหลวง  บ้านแพะสันใหม่  บ้านหนองห้า  บ้านหนองไหว  บ้านหัวฝาย  บ้านห้วยโท้ง  บ้านต้นแก้ว  บ้านสันเหนือ  
ต.บ้านกลาง:
บ้านปวงสนุก  บ้านหนองแท่น  บ้านทุ่งเสี้ยว  บ้านต้นกอก  บ้านท่ากาน  บ้านพระเจ้าทองทิพย์  บ้านสันห่าว  บ้านใหม่สามหลัง  บ้านป่าสัก  บ้านสันกอเก็ด  บ้านท้องฟาย  บ้านสันทราย  บ้านดงป่างิ้ว  
ต.บ้านแม:
บ้านกิ่วแลหลวง  บ้านเหมืองฟู  บ้านเด่น  บ้านท่าโป่ง  บ้านร้องขุ้ม  บ้านร้องธาร  บ้านร้องขุ้ม  บ้านแม  บ้านเจดีย์เนิ้ง  บ้านกิ่วแลน้อย  บ้านดง,ไร่  บ้านท่าเดื่อ  บ้านเปียง  บ้านจอมแจ้ง  
ต.มะขามหลวง:
บ้านกวน  บ้านมะขามหลวง  บ้านป่าจู้  บ้านทุ่งฟ้าบด,หนองอึ่ง  บ้านต้นแก้ว,ป่าป๋วย  บ้านแท่นทองข่วงหมื่น  
ต.มะขุนหวาน:
บ้านยั้งหวีด  บ้านร่องน้ำ  บ้านดงขี้เหล็ก  บ้านขุนคง  บ้านม่วงพี่น้อง  บ้านมะขุนหวาน  บ้านดงป่าซาง  
ต.แม่ก๊า:
บ้านสันโป่ง  บ้านโรงวัว  บ้านต้นตัน  บ้านหนองครอบ  บ้านสันกาวาฬ  บ้านทรายมูล  บ้านสันคอกช้าง  บ้านแม่ข่องใต้  บ้านแม่ข่องเหนือ  บ้านร้องขุด  บ้านใหม่  บ้านแม่ก๊า  บ้านป่ากล้วย  บ้านบ่อก๊าง  บ้านยั้งหวีด  
ต.ยุหว่า:
บ้านสันป่าตองหลวง  บ้านหนองหวาย  บ้านอุเม็ง  บ้านหนองปึ๋ง  บ้านใหม่ม่วงก๋อน  บ้านร้อง,ต้นโชค  บ้านสันคะยอม,ต้นผึ้ง  บ้านสันป่าตอง,ร้องสร้าน  บ้านศาลา  บ้านดอนตัน  บ้านหนองพันเงิน  บ้านสันป่าตองใต้,มะจำโรง  
ต.สันกลาง:
บ้านกลาง  บ้านทุ่งอ้อ  บ้านแม่กุ้งบก  บ้านกลาง  บ้านป่าตัน  บ้านห้วยส้ม  บ้านจำปาลาว  บ้านท่า  บ้านป่าบง  บ้านใหม่ห้วยส้ม  บ้านหนองหวาย