สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงใหม่
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.สารภี จ.เชียงใหม่

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ สารภี จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ สารภี เชียงใหม่ (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้เชียงใหม่/อำเภอสารภี )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกองทราย,วัดกอประจำโฮง,วัดกู่เสือ,วัดกู่แดง,วัดขัวมุง,วัดช่างเคิ่ง,วัดช้างค้ำ,วัดดอนจืน,วัดดอนแก้ว,วัดตำหนัก, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-021
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สารภี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-020
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สารภี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-019
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สารภี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-018
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สารภี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-017
....................
อาสนวิหารพระหฤทัย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สารภี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-016
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สารภี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ริมใต้ แม่ริม จ.เชียงใหม่

14-015
....................
วัดแม่ริม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สารภี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-014
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สารภี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-013
....................
วัดเจดีย์หลวง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สารภี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด วัดเกต เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-012
....................
วัดเมืองกาย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สารภี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-011
....................
วัดป่าแพ่ง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สารภี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สันนาเม็ง สันทราย จ.เชียงใหม่

14-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ สารภี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.ขัวมุง:
บ้านป่าเดื่อ  บ้านสันทรายก้อม  บ้านปากเหมือง  บ้านท่ามะโอ  บ้านขัวมุง  บ้านหัวดง  บ้านหัวดง  บ้านไร่ดง  บ้านเดื่องกเหนือ  บ้านเดื่องกใต้  
ต.ชมภู:
บ้านหนองป่าแสะ  บ้านพญาชมภู  บ้านสุพรรณ  บ้านท่าต้นกวาว  บ้านทุ่งขี้เสือ  บ้านบุปผาราม  บ้านศรีดอนมูล  บ้านร่มป่าตอง  
ต.ไชยสถาน:
บ้านต้นโชคหลวง  บ้านศรีสองเมือง  บ้านศรีบุญเรือง  บ้านต้นยางหลวง  บ้านยวม  บ้านโพธิมงคล  บ้านเชียงขาง  บ้านต้นยางหลวง  
ต.ดอนแก้ว:
บ้านตำหนักเหนือ  บ้านตำหนักใต้  บ้านสันต้นกอก  บ้านดอนแก้ว  บ้านดอนแก้ว  บ้านน้ำโจ้  บ้านสันกลาง  
ต.ท่ากว้าง:
บ้านแม่มาว  บ้านนันทาราม  บ้านสันทราย  บ้านห้วยงูนอก  บ้านห้วยงูใน  บ้านต้นส้าน  บ้านสองแคว  บ้านสันต้นดู่  บ้านห้วยงูกลาง  บ้านสบมาว  บ้านใหม่  บ้านสันป่าข่า  บ้านสันหนองเขียว  บ้านใหม่เหนือ  บ้านท่ากว้าง  บ้านสันทรายเหนือ  บ้านต้นส้านใน  บ้านหัวหลิม  บ้านหนองโป่ง  บ้านแคว  บ้านร้องเดื่อ  บ้านในแคว  บ้านท่ากว้าง  บ้านแควตุ่น  
ต.ท่าวังตาล:
บ้านเจดีย์เหลี่ยม  บ้านป่าเปอะ  บ้านกลาง  บ้านป่ากล้วย  บ้านป่างิ้ว  บ้านป่าเส้า  บ้านบวกหัวช้าง  บ้านบวกครกเหนือ  บ้านบวกครกใต้  บ้านสันป่ากว๋าว  บ้านช้างค้ำ  บ้านหางแคว  บ้านป่ากล้วย  
ต.ป่าบง:
บ้านไชยสถาน  บ้านร้องดอนชัย  บ้านศรีคำชมภู  บ้านป่าบงหลวง  บ้านเทพาราม  บ้านสุพรรณ  
ต.ยางเนิ้ง:
บ้านกู่เสือ  บ้านเวฬุวัน  บ้านยางเนิ้ง  บ้านเชียงยืน  บ้านศรีโพธาราม  บ้านต้นเหียว  บ้านต้นเหียว  บ้านป่าเก็ดถี่  
ต.สันทราย:
บ้านสันทรายท่าช้าง  บ้านป่าสา  บ้านสองแคว  บ้านศรีดอนชัย  บ้านท่ามะขาม  บ้านหนองแบน  บ้านปิงน่อยหลวง  บ้านปิงน้อย  บ้านปากคลอง  บ้านสันทรายมหาวงค์  บ้านร้องปู่หม่น  
ต.สารภี:
บ้านป่าแดด  บ้านสารภี  บ้านสารภี  บ้านช่างเคิ่ง  บ้านปากกอง  บ้านปากกอง  บ้านสันกับตองใต้  บ้านสันกับตองเหนือ  บ้านแม่สะลาบ  
ต.หนองผึ้ง:
บ้านหนองผึ้งเหนือ  บ้านเชียงแสน  บ้านดอนจืน  บ้านหนองผึ้งใต้  บ้านป่าแคโยง  บ้านกองทราย  บ้านสันคือ  
ต.หนองแฝก:
บ้านหนองสี่แจ่ง  บ้านสันป่าสัก  บ้านหนองแฝกหลวง  บ้านหนองแฝกป่าคา  บ้านหนองแฝก  บ้านกู่แดง  บ้านกู่แดง  บ้านสันป่าเดื่อ