สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงใหม่
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.หางดง จ.เชียงใหม่

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ หางดง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ หางดง เชียงใหม่ (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้เชียงใหม่/อำเภอหางดง )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกำแพงงาม,วัดขันแก้ว,วัดขุนคง,วัดขุนเส,วัดคันธรส,วัดคีรีเขต,วัดจอมทอง,วัดจันทราวาส,วัดจำปาลาว,วัดฉิมพลีวัน, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-021
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หางดง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-020
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หางดง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-019
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หางดง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-018
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หางดง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-017
....................
อาสนวิหารพระหฤทัย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หางดง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-016
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หางดง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ริมใต้ แม่ริม จ.เชียงใหม่

14-015
....................
วัดแม่ริม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หางดง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-014
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หางดง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-013
....................
วัดเจดีย์หลวง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หางดง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด วัดเกต เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-012
....................
วัดเมืองกาย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หางดง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-011
....................
วัดป่าแพ่ง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หางดง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สันนาเม็ง สันทราย จ.เชียงใหม่

14-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ หางดง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.ขุนคง:
บ้านต้นแก้ว  บ้านถวาย  บ้านหนองโขง  บ้านขุนคงหลวง  บ้านกาด  บ้านท่าขุนคง  บ้านท่ามะโก๋  บ้านแพะ  
ต.น้ำแพร่:
บ้านเวียงด้ง  บ้านแพะขวาง  บ้านน้ำแพร่  บ้านป่าจี้  บ้านท่าไม้ลุง  บ้านแม่ขนิลใต้  บ้านดอยถ้ำ  บ้านน้ำบุ่น  บ้านเวียงด้ง  
ต.บ้านปง:
บ้านปงใต้  บ้านปงเหนือ  บ้านแม่ฮะ  บ้านทุ่งโป่ง  บ้านแม่ฮะเหนือ  บ้านแม่ขนิลเหนือ  บ้านปางยาง  บ้านน้ำซุ้ม  บ้านทุ่งโป่งใต้  บ้านใหม่สันคะยอม  บ้านใหม่ห้วยลึก  
ต.บ้านแหวน:
บ้านไร่  บ้านโขงขาว  บ้านท้าวบุญเรือง  บ้านช่างคำน้อย  บ้านช่างคำหลวง  บ้านดู่  บ้านป่าหมาก  บ้านต้นเฮือด  บ้านเดื่อ  บ้านจอมทอง  บ้านดู่  บ้านดอนไฟ  บ้านศรีสรร  บ้านต้นงิ้ว  บ้านสันผักหวานน้อย  บ้านไร่เหนือ  บ้านศาลา  
ต.สบแม่ข่า:
บ้านน้ำโท้ง  บ้านเกาะ  บ้านท่าศาลา  บ้านหนองคำ  
ต.สันผักหวาน:
บ้านท่าขี้ควาย  บ้านสันผักหวานหลวง  บ้านท้าวผายู  บ้านป่าตาล  บ้านเบ้อ  บ้านขัวเด้ง  
ต.หนองแก๋ว:
บ้านแม่ขัก  บ้านละโว้  บ้านสันปูเลย  บ้านเหมืองง่า  บ้านบวก  บ้านร้องแหย่ง  บ้านยังปวน  บ้านสันทราย  บ้านหนองแก๋ว  บ้านสารภี  
ต.หนองควาย:
บ้านตองกาย  บ้านฟ่อน  บ้านต้นเกว๋น  บ้านหนองควาย  บ้านร้อยจันทร์  บ้านเหมืองกุง  บ้านขุนเส  บ้านสันทราย  บ้านนาบุก  บ้านสันป่าสัก  บ้านตองกายเหนือ  
ต.หนองตอง:
บ้านต้นโชค  บ้านบวกครก  บ้านหนองตอง  บ้านป่าลาน  บ้านเกาะ  บ้านท่านาค  บ้านหนองช้าง  บ้านป่าเป้า  บ้านหนองใคร้  บ้านหนองบัว  บ้านทุ่งแพ่ง  บ้านท่าควาย  บ้านคันธรส  บ้านป่าแดง  
ต.หางดง:
บ้านท้าวคำวัง  บ้านร้อง  บ้านกำแพงงาม  บ้านทรายมูลใต้  บ้านดงหลวง  บ้านป่าแป๋  บ้านกอง  บ้านดงน้อย  
ต.หารแก้ว:
บ้านสันป่าสัก  บ้านขันแก้ว  บ้านทุ่งอ้อหลวง  บ้านป่าแงะ  บ้านไร่  บ้านกวน  บ้านวัวลาย  บ้านต้นแก  บ้านป่าเหียง  บ้านแสนตอ