สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงใหม่
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้เชียงใหม่/อำเภอเมืองเชียงใหม่ )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกู่คำ,วัดกู่เต้า,วัดขะจาว,วัดข่วงสิงห์,วัดควรค่าม้า,วัดชมพู,วัดชัยพระเกียรติ,วัดชัยมงคล,วัดชัยศรีภูมิ,วัดช่างฆ้อง, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-021
ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงใหม่

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-020
ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงใหม่

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-019
ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงใหม่

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-018
ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงใหม่

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-017
ส่งพวงหรีด เมืองเชียงใหม่
อาสนวิหารพระหฤทัย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-016
ส่งพวงหรีด เมืองเชียงใหม่
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-014
ส่งพวงหรีด เมืองเชียงใหม่
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-013
ส่งพวงหรีด เมืองเชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด วัดเกต เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-012
ส่งพวงหรีด เมืองเชียงใหม่
วัดเมืองกาย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-011
ส่งพวงหรีด เมืองเชียงใหม่
วัดป่าแพ่ง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-009
ส่งพวงหรีด เมืองเชียงใหม่
วัดปราสาท

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-008
ส่งพวงหรีด เมืองเชียงใหม่
อาสนวิหารพระหฤทัย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.ช้างคลาน:
ต.ช้างเผือก:
บ้านช่างเคี่ยน  บ้านเจ็ดยอด  บ้านข่วงสิงห์  บ้านขุนช่างเคี่ยน  บ้านสันติธรรม  
ต.ช้างม่อย:
ต.ท่าศาลา:
บ้านบวกครกหลวง  บ้านศรีบัวเงิน  บ้านดอนจั่น  บ้านดอนจั่นพัฒนา  บ้านบวกครกหลวงพัฒนา  
ต.ป่าแดด:
บ้านตำหนักใหม่  บ้านแม่ข่าน้อย  บ้านป่าพร้าวนอก  บ้านป่าแดด  บ้านดอนชัย  บ้านท่าใหม่อิ  บ้านวังสิงห์คำ  บ้านป่าแดดใต้  บ้านเกาะกลาง  บ้านแม่ข่าใต้  บ้านบ่อน้ำเย็น  บ้านร้องเรือคำ  บ้านป่าแดดกลาง  บ้านโรงวัว  
ต.ป่าตัน:
ต.พระสิงห์:
ต.ฟ้าฮ่าม:
บ้านท่ากระดาษ  บ้านฟ้าฮ่าม  บ้านไร่  บ้านแม่คาว  บ้านป่าแก  บ้านท่ากระดาษริมเหมือง  บ้านท่าหลุก  บ้านสันทราย  
ต.แม่เหียะ:
ต.วัดเกต:
ต.ศรีภูมิ:
ต.สันผีเสื้อ:
บ้านขัวโถ  บ้านท่าเดื่อ  บ้านสันผีเสื้อสามัคคี  
ต.สุเทพ:
บ้านเชิงดอย  บ้านป่าห้า  บ้านกองบิน  บ้านห้วยทราย  บ้านร่ำเปิง  บ้านโป่งน้อย  บ้านต้นกก  บ้านหลิ่งห้า  บ้านดอยสุเทพ  บ้านอุโมงค์  บ้านดอยปุย  บ้านภูพิงค์  บ้านสันลมจอย  บ้านใหม่หลังมอ  บ้านตำหนัก  บ้านอุโบสถ  บ้านป่าจี้  บ้านท่าข้าม  บ้านดอนปิน  บ้านใหม่สามัคคี  บ้านวรุณนิเวศน์  บ้านไทยสมุทร  บ้านอมรนิเวศน์  
ต.หนองป่าครั่ง:
บ้านหนองอิน  บ้านบวกครกน้อย  บ้านบวกครกน้อย  บ้านหนองป่าครั่ง  
ต.หนองหอย:
บ้านหนองหอย  บ้านเสาหิน  บ้านสันป่าเลียง  บ้านเมืองสาตร  บ้านศิริวัฒนานิเวศน์  
ต.หายยา: