สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงใหม่
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ แม่ริม จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ แม่ริม เชียงใหม่ (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้เชียงใหม่/อำเภอแม่ริม )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดกุมภประดิษฐ,วัดคีรีบรรพต,วัดคุณานุสรณ์,วัดชมพูนุท,วัดชลประทาน,วัดดวงดี,วัดดอนชัย,วัดดอนตัน,วัดดอนแก้ว,วัดดาราภิมุข, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งพวงหรีด ริมใต้ แม่ริม จ.เชียงใหม่

14-015
ส่งพวงหรีด แม่ริม
วัดแม่ริม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ริม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ดอนแก้ว แม่ริม จ.เชียงใหม่

14-006
ส่งพวงหรีด แม่ริม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ริม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-021
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ริม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-020
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ริม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-019
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ริม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-018
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ริม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-017
....................
อาสนวิหารพระหฤทัย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ริม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-016
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ริม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-014
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ริม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-013
....................
วัดเจดีย์หลวง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ริม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด วัดเกต เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-012
....................
วัดเมืองกาย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ริม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-011
....................
วัดป่าแพ่ง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ริม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.ขี้เหล็ก:
บ้านขี้เหล็กน้อย  บ้านสันคะยอม  บ้านห้วยน้ำริน  บ้านซาง  บ้านต้นขาม  บ้านขี้เหล็กหลวง  บ้านป่าแง  บ้านพนาวัลย์  
ต.ดอนแก้ว:
บ้านดอนแก้ว  บ้านศาลา  บ้านป่าแงะ  บ้านพระนอน  บ้านป่ารวก  บ้านสันเหมือง  บ้านศรีวารี  
ต.โป่งแยง:
บ้านโป่งแยงใน  บ้านโป่งแยงนอก  บ้านม่วงคำ  บ้านกองแหะ  บ้านปงใคร้  บ้านบวกจั๋น  บ้านปางลุง  บ้านผานกกก  
ต.แม่แรม:
บ้านทุ่งโป่ง  บ้านโฮ่งใน  บ้านป่าแหว  บ้านปางไฮ  บ้านป่าม่วง  บ้านแม่แรม  บ้านหนองหอย  บ้านปางป่าคา  บ้านแม่แมะ  บ้านโฮ่งนอก  บ้านหนองหอยใหม่  บ้านแม่สาใหม่  
ต.แม่สา:
บ้านศรีบุญเรือง  บ้านท่าไคร้  บ้านแม่สาหลวง  บ้านแม่สาน้อย  บ้านดอนชัย  บ้านวารีธรรม  บ้านสบสา  
ต.ริมใต้:
บ้านน้ำงาม  บ้านทรายมูล  บ้านขอนตาล  บ้านต้นแก้ว  บ้านท่าวัง  บ้านห้วยโจ้  บ้านทุ่งหัวช้าง  บ้านทรายมูล  
ต.ริมเหนือ:
บ้านเหมืองผ่า  บ้านหนองผำ  บ้านหัวดง  บ้านเกาะ  บ้านหม้อ  
ต.สะลวง:
บ้านนาหึก  บ้านสะลวงใน  บ้านสะลวงนอก  บ้านกาดฮาว  บ้านเมืองก๊ะ  บ้านพระบาทสี่รอย  บ้านห้วยส้มสุก  บ้านแม่ก๊ะเปียง  
ต.สันโป่ง:
บ้านหนองอาบช้าง  บ้านป่าติ้ว  บ้านสันโป่ง  บ้านวังหมุ้น  บ้านดงใต้  บ้านร้องเกิด  บ้านใหม่  บ้านเด่น  บ้านน้ำหลง  บ้านใหม่จอมแตง  
ต.ห้วยทราย:
บ้านอ้อย  บ้านหนองปลามัน  บ้านห้วยทราย  บ้านแม่แอน  บ้านเหล่า  
ต.เหมืองแก้ว:
บ้านน้ำต้น  บ้านต้นผึ้ง  บ้านป่าไผ่  บ้านดอนตัน  บ้านหนองเขียว  บ้านวังป้อง  บ้านสันเหนือ  บ้านทุ่งข้าวเน่า