สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงใหม่
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ แม่วาง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ แม่วาง เชียงใหม่ (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้เชียงใหม่/อำเภอแม่วาง )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดจอมแจ้ง,วัดจันทร์เกษม,วัดจำลอง,วัดชัยมงคล,วัดดอนปิน,วัดดอนเปา,วัดดอนแก้ว,วัดถ้ำดอยโตน,วัดทุ่งศิลา,วัดท่าช้าง, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-021
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่วาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-020
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่วาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-019
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่วาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-018
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่วาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-017
....................
อาสนวิหารพระหฤทัย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่วาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-016
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่วาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ริมใต้ แม่ริม จ.เชียงใหม่

14-015
....................
วัดแม่ริม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่วาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-014
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่วาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-013
....................
วัดเจดีย์หลวง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่วาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด วัดเกต เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-012
....................
วัดเมืองกาย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่วาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-011
....................
วัดป่าแพ่ง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่วาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สันนาเม็ง สันทราย จ.เชียงใหม่

14-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่วาง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.ดอนเปา:
บ้านทุ่งศาลา  บ้านเหล่าป่าฝาง  บ้านสันโป่ง  บ้านดอนเปา  บ้านป่าขี้ติ้ว  บ้านห้วยเนียม  บ้านป่าสันปูเลย  บ้านห้วยแก้ว  
ต.ทุ่งปี้:
บ้านปางขี้เหล็ก  บ้านหนองเย็น  บ้านพันตน  บ้านกลางดง  บ้านทุ่งปี๊,ท่าคำปา,แสนพรม  บ้านเด่น,นาทราย  บ้านแพะป๋วง  บ้านป่าคาใต้,ท่าหลา  บ้านริมวาง  บ้านแสนคำ  บ้านทุ่งป่าคา  บ้านหนองป่าคา  บ้านไร่หลวง  
ต.ทุ่งรวงทอง:
บ้านกู่  บ้านสารภี,ดงม่วงเขียว  บ้านเตาไห  บ้านดงแม่อาว,มหาวัน  
ต.บ้านกาด:
บ้านปางเติม  บ้านหัวฝาย  บ้านกิ่วแลป่าเป้า  บ้านมะกายยอน  บ้านกาด  บ้านน้ำต้น  บ้านริมวาง  บ้านอัมพาราม  บ้านปง  บ้านแสนกันทา  
ต.แม่วิน:
บ้านห้วยอีค่าง  บ้านทุ่งหลวง,ห้วยทราย  บ้านขุนป๋วย  บ้านหนองเต่า,ห้วยเกี๋ยง  บ้านแม่สะป๊อก  บ้านแม่มูด  บ้านห้วยหยวก  บ้านห้วยข้าวลีบ,ขุนเตียน,โป่งสะมึต,ห้วยเย็น  บ้านสบวิน  บ้านห้วยตอง  บ้านห้วยโป่ง,เด่น  บ้านขุนวาง,ขุนวางกลาง,ขุนวางเหนือ  บ้านม่อนยะ  บ้านห้วยยาว  บ้านใหม่วังผาปูน  บ้านหนองมณฑา,บ้านขุนวิน  บ้านโป่งลมแรง,ป่ากล้วย  บ้านห้วยเย็น  บ้านประตูเมือง