สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงใหม่
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ แม่ออน จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ แม่ออน เชียงใหม่ (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้เชียงใหม่/อำเภอแม่ออน )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดคันธาพฤกษา,วัดจอมธรรม,วัดดอนชัย,วัดดอนทราย,วัดถ้ำเมืองออน,วัดบ้านป๊อก,วัดบ้านวาก,วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว,วัดปางกอง,วัดพระธาตุดอยผาตั้ง, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-021
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ออน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-020
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ออน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-019
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ออน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-018
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ออน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-017
....................
อาสนวิหารพระหฤทัย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ออน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-016
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ออน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ริมใต้ แม่ริม จ.เชียงใหม่

14-015
....................
วัดแม่ริม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ออน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-014
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ออน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-013
....................
วัดเจดีย์หลวง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ออน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด วัดเกต เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-012
....................
วัดเมืองกาย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ออน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-011
....................
วัดป่าแพ่ง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ออน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สันนาเม็ง สันทราย จ.เชียงใหม่

14-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่ออน )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.ทาเหนือ:
บ้านแม่ตะไคร้  บ้านใหม่  บ้านห้วยบง  บ้านป่างิ้ว  บ้านห้วยยาบ  
ต.บ้านสหกรณ์:
บ้านสหกรณ์ 1  บ้านสหกรณ์ 2  บ้านสหกรณ์ 3  บ้านสหกรณ์ 4  บ้านสหกรณ์ 5  บ้านสหกรณ์ 6  บ้านสหกรณ์ 7  บ้านสหกรณ์ 8  บ้านห้วยแก้ว  บ้านปางก๋อง  
ต.แม่ทา:
บ้านทาม่อน  บ้านท่าข้าม  บ้านค้อกลาง  บ้านห้วยทราย  บ้านป่าน๊อต  บ้านดอนชัย  บ้านใหม่ดอนชัย  
ต.ห้วยแก้ว:
บ้านป๊อก  บ้านแม่ลาย  บ้านแม่กำปอง  บ้านแม่เตาดิน  บ้านปางจุมปี  บ้านธารทอง  
ต.ออนกลาง:
บ้านเหล่า  บ้านแม่เลน  บ้านเปาสามขา  บ้านวาก  บ้านป่าตันใต้  บ้านป่าตัน  บ้านออนกลาง  บ้านออนกลาง  บ้านออนกลางใต้  บ้านป่าไม้  
ต.ออนเหนือ:
บ้านแม่รวม  บ้านหนองหอย  บ้านขุนออน  บ้านขุนทา-แม่วอง  บ้านหัวฝาย  บ้านออนหลวย  บ้านออนหลวย  บ้านออนทราย  บ้านขุนทา  บ้านใหม่แม่ป่าขาง  บ้านออนกลางเหนือ