สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เชียงใหม่
กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร้านดอกไม้ แม่แตง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ แม่แตง เชียงใหม่ (รับส่งดอกไม้.net/ร้านดอกไม้เชียงใหม่/อำเภอแม่แตง )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น :

วัดก๋ายน้อย,วัดขันติวนาราม,วัดจิตตาราม,วัดช่อแลพระงาม,วัดดอนเจียง,วัดดอย,วัดดอยตะแคง,วัดติยะสถาน,วัดทรายมูล,วัดทุ่งล้อม, ... เป็นต้น
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-021
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่แตง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-020
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่แตง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-019
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่แตง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-018
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่แตง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-017
....................
อาสนวิหารพระหฤทัย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่แตง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-016
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่แตง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ริมใต้ แม่ริม จ.เชียงใหม่

14-015
....................
วัดแม่ริม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่แตง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-014
....................
วัดสวนดอก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่แตง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-013
....................
วัดเจดีย์หลวง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่แตง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด วัดเกต เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-012
....................
วัดเมืองกาย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่แตง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

14-011
....................
วัดป่าแพ่ง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่แตง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สันนาเม็ง สันทราย จ.เชียงใหม่

14-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

โดย รับส่งดอกไม้.net
( ร้านดอกไม้ แม่แตง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.กื้ดช้าง:
บ้านเมืองกึ้ด  บ้านแม่ตะมาน  บ้านสบก๋าย  บ้านต้นขาม  บ้านห้วยน้ำดัง  บ้านทุ่งละคร  บ้านป่าข้าวหลาม  
ต.ขี้เหล็ก:
บ้านบวกหมื้อ  บ้านแม่มาลัย  บ้านดงป่าลัน  บ้านหนองโค้ง  บ้านจอมแจ้ง  บ้านร่ำเปิง  บ้านแม่ขะจาน  บ้านปางเปา  บ้านห้วยไร่  บ้านบานทุ่งสีทอง  
ต.ช่อแล:
บ้านช่อแล  บ้านสันป่าสัก  บ้านป่าไผ่  บ้านใหม่  บ้านหนองบัว  
ต.บ้านช้าง:
บ้านช้างใน  บ้านเก๊าะมะค่า  บ้านปางไม้แดง  บ้านต้นลุง  บ้านศรีดงเย็น  
ต.บ้านเป้า:
บ้านแม่โจ้  บ้านแม่เลิม  บ้านสบเลิม  บ้านเป้า  บ้านแพะ  บ้านก้างหงษ์  บ้านดง  
ต.ป่าแป๋:
บ้านป่ายางหนาด  บ้านปางมะกล้วย  บ้านผาเด็ง  บ้านป่าแป๋,ผาฮิ้น  บ้านแม่เลา,บ้านปางหลวง  บ้านปางลัน  บ้านแม่ใคร้  บ้านแม่แสะ  บ้านแม่แมม  บ้านแม่น้ำแขม  บ้านท่าผา  บ้านทุ่งจ๊อ  
ต.เมืองก๋าย:
บ้านก๋ายน้อย  บ้านเมืองก๋าย  บ้านออบ  บ้านเหล่า  บ้านม่อนเงาะ  
ต.แม่แตง:
บ้านทุ่งหลวง  บ้านหัวป่าฮ้า  บ้านแม่กะ  บ้านม่วงชุม  บ้านตีนธาตุ  บ้านสันปูเลย  บ้านหนองบัว  บ้านห้วยชุมภู  
ต.แม่หอพระ:
บ้านวังดิน  บ้านป่าเลา  บ้านหัวฝาย  บ้านผึ้ง  บ้านกาด  บ้านแม่หอพระ  บ้านแม่นาป้าก  บ้านนาเม็ง  บ้านสวนป่า  บ้านภูดิน  
ต.สบเปิง:
บ้านปางฮ่าง  บ้านปางม่วง  บ้านสบเปิง  บ้านต้นงุ้น  บ้านไร่  บ้านท่าข้าม  บ้านต้นลาน  บ้านดอนเจียง  บ้านแม่แลบ  บ้านแม่หลอด  บ้านผาหมอน  บ้านร้อง  บ้านสหกรณ์ทุ่งใหญ่  
ต.สันป่ายาง:
บ้านหนองบัว  บ้านสันป่ายาง  บ้านสันป่าตึง  บ้านหนองก๋าย  บ้านเอียก  
ต.สันมหาพน:
บ้านป่าบง  บ้านป่าเส้า  บ้านสันมหาพน  บ้านป่าจี้  บ้านหนองหล่ม  บ้านหนองกอก  บ้านปากทาง  บ้านแพะพัฒนา  บ้านสหกรณ์  บ้านห้วยฮ่าง  
ต.อินทขิล:
บ้านป่าจี้  บ้านวังแดง  บ้านหัวดง  บ้านม่วงคำ  บ้านท่าต้นปุย  บ้านหางดง  บ้านปง  บ้านเด่น  บ้านทับเดื่อ  บ้านหนองออน  บ้านสันป่าตอง  บ้านปากหก  บ้านปางกว้าง  บ้านแม่ทะลาย  บ้านเวียงด้ง  บ้านปางกึ้ด  บ้านมืดกา  บ้านหนองผึ้ง