รับส่งดอกไม้.net สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

กาญจนบุรี

อ.เมืองกาญจนบุรี : ต.เกาะสำโรง ต.แก่งเสี้ยน ต.ช่องสะเดา ต.ท่ามะขาม ต.บ้านเก่า ต.บ้านใต้ ต.บ้านเหนือ ต.ปากแพรก ต.ลาดหญ้า ต.วังด้ง ต.วังเย็น ต.หนองบัว ต.หนองหญ้า
อ.ด่านมะขามเตี้ย : ต.กลอนโด ต.จรเข้เผือก ต.ด่านมะขามเตี้ย ต.หนองไผ่
อ.ท่าม่วง : ต.เขาน้อย ต.ท่าตะคร้อ ต.ท่าม่วง ต.ท่าล้อ ต.ทุ่งทอง ต.บ้านใหม่ ต.พังตรุ ต.ม่วงชุม ต.รางสาลี่ ต.วังขนาย ต.วังศาลา ต.หนองขาว ต.หนองตากยา
อ.ท่ามะกา : ต.เขาสามสิบหาบ ต.โคกตะบอง ต.ดอนขมิ้น ต.ดอนชะเอม ต.ตะคร้ำเอน ต.ท่ามะกา ต.ท่าไม้ ต.ท่าเรือ ต.ท่าเสา ต.พงตึก ต.พระแท่น ต.ยางม่วง ต.สนามแย้ ต.แสนตอ ต.หนองลาน ต.หวายเหนียว ต.อุโลกสี่หมื่น
อ.บ่อพลอย : ต.ช่องด่าน ต.บ่อพลอย ต.หนองกร่าง ต.หนองกุ่ม ต.หนองรี ต.หลุมรัง
อ.พนมทวน : ต.ดอนเจดีย์ ต.ดอนตาเพชร ต.ทุ่งสมอ ต.พนมทวน ต.พังตรุ ต.รางหวาย ต.หนองโรง ต.หนองสาหร่าย

ขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น : ต.โคกสี ต.ดอนช้าง ต.ดอนหัน ต.แดงใหญ่ ต.ท่าพระ ต.โนนท่อน ต.ในเมือง ต.บ้านค้อ ต.บ้านทุ่ม ต.บ้านเป็ด ต.บ้านหว้า ต.บึงเนียม ต.พระลับ ต.เมืองเก่า ต.ศิลา ต.สาวะถี ต.สำราญ ต.หนองตูม
อ.เขาสวนกวาง : ต.เขาสวนกวาง ต.คำม่วง ต.ดงเมืองแอม ต.นางิ้ว ต.โนนสมบูรณ์
อ.ซำสูง : ต.กระนวน ต.คำแมด ต.คูคำ ต.บ้านโนน ต.ห้วยเตย
อ.ชนบท : ต.กุดเพียขอม ต.ชนบท ต.โนนพะยอม ต.บ้านแท่น ต.ปอแดง ต.วังแสง ต.ศรีบุญเรือง ต.ห้วยแก
อ.ชุมแพ : ต.ขัวเรียง ต.ชุมแพ ต.ไชยสอ ต.นาเพียง ต.นาหนองทุ่ม ต.โนนสะอาด ต.โนนหัน ต.โนนอุดม ต.วังหินลาด ต.หนองเขียด ต.หนองไผ่ ต.หนองเสาเล้า
อ.น้ำพอง : ต.กุดน้ำใส ต.ทรายมูล ต.ท่ากระเสริม ต.น้ำพอง ต.บัวเงิน ต.บัวใหญ่ ต.บ้านขาม ต.พังทุย ต.ม่วงหวาน ต.วังชัย ต.สะอาด ต.หนองกุง
อ.บ้านไผ่ : ต.แคนเหนือ ต.ในเมือง ต.บ้านไผ่ ต.บ้านลาน ต.ป่าปอ ต.ภูเหล็ก ต.เมืองเพีย ต.หนองน้ำใส ต.หัวหนอง ต.หินตั้ง
อ.บ้านฝาง : ต.โคกงาม ต.โนนฆ้อง ต.บ้านฝาง ต.บ้านเหล่า ต.ป่ามะนาว ต.ป่าหวายนั่ง ต.หนองบัว
อ.พล : ต.เก่างิ้ว ต.โคกสง่า ต.โจดหนองแก ต.โนนข่า ต.เพ็กใหญ่ ต.เมืองพล ต.ลอมคอม ต.โสกนกเต็น ต.หนองมะเขือ ต.หนองแวงนางเบ้า ต.หนองแวงโสกพระ ต.หัวทุ่ง
อ.พระยืน : ต.ขามป้อม ต.บ้านโต้น ต.พระบุ ต.พระยืน ต.หนองแวง
อ.ภูเวียง : ต.กุดขอนแก่น ต.หว้าทอง ต.ดินดำ ต.ทุ่งชมพู ต.นาชุมแสง ต.นาหว้า ต.หนองกุงเซิน ต.บ้านเรือ ต.ภูเวียง ต.หนองกุงธนสาร ต.สงเปือย
อ.มัญจาคีรี : ต.กุดเค้า ต.คำแคน ต.ท่าศาลา ต.นาข่า ต.นางาม ต.โพนเพ็ก ต.สวนหม่อน ต.หนองแปน
อ.หนองเรือ : ต.กุดกว้าง ต.จระเข้ ต.โนนทอง ต.โนนทัน ต.โนนสะอาด ต.บ้านกง ต.บ้านผือ ต.บ้านเม็ง ต.ยางคำ ต.หนองเรือ
อ.อุบลรัตน์ : ต.เขื่อนอุบลรัตน์ ต.โคกสูง ต.ทุ่งโป่ง ต.นาคำ ต.บ้านดง ต.ศรีสุขสำราญ
อ.โนนศิลา : ต.โนนแดง ต.โนนศิลา ต.บ้านหัน ต.เปือยใหญ่ ต.หนองปลาหมอ
อ.บ้านแฮด : ต.โคกสำราญ ต.โนนสมบูรณ์ ต.บ้านแฮด ต.หนองแซง

จันทบุรี

อ.เมืองจันทบุรี : ต.เกาะขวาง ต.คมบาง ต.คลองนารายณ์ ต.จันทนิมิต ต.ตลาด ต.ท่าช้าง ต.บางกะจะ ต.พลับพลา ต.วัดใหม่ ต.แสลง ต.หนองบัว
อ.แก่งหางแมว : ต.ขุนซ่อง ต.เขาวงกต ต.พวา ต.สามพี่น้อง ต.แก่งหางแมว
อ.ขลุง : ต.เกวียนหัก ต.ขลุง ต.ซึ้ง ต.ตกพรม ต.ตรอกนอง ต.ตะปอน ต.บ่อ ต.บ่อเวฬุ ต.บางชัน ต.มาบไพ ต.วังสรรพรส ต.วันยาว
อ.ท่าใหม่ : ต.เขาแก้ว ต.เขาบายศรี ต.เขาวัว ต.โขมง ต.คลองขุด ต.ตะกาดเง้า ต.ท่าใหม่ ต.ทุ่งเบญจา ต.บ่อพุ ต.พลอยแหวน ต.ยายร้า ต.รำพัน ต.สองพี่น้อง ต.สีพยา
อ.นายายอาม : ต.กระแจะ ต.ช้างข้าม ต.นายายอาม ต.วังโตนด ต.วังใหม่ ต.สนามไชย
อ.โป่งน้ำร้อน : ต.คลองใหญ่ ต.ทับไทร ต.เทพนิมิต ต.โป่งน้ำร้อน ต.หนองตาคง
อ.มะขาม : ต.ฉมัน ต.ท่าหลวง ต.ปัถวี ต.มะขาม ต.วังแซ้ม ต.อ่างคีรี
อ.สอยดาว : ต.ทรายขาว ต.ทับช้าง ต.ทุ่งขนาน ต.ปะตง ต.สะตอน
อ.แหลมสิงห์ : ต.เกาะเปริด ต.คลองน้ำเค็ม ต.บางกะไชย ต.บางสระเก้า ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ ต.พลิ้ว ต.หนองชิ่ม
อ.เขาคิชฌกูฏ : ต.คลองพลู ต.จันทเขลม ต.ชากไทย ต.ตะเคียนทอง ต.พลวง

ฉะเชิงเทรา

อ.เมืองฉะเชิงเทรา : ต.คลองจุกกระเฌอ ต.คลองนครเนื่องเขต ต.คลองนา ต.คลองเปรง ต.คลองหลวงแพ่ง ต.คลองอุดมชลจร ต.ท่าไข่ ต.บางกะไห ต.บางแก้ว ต.บางขวัญ ต.บางตีนเป็ด ต.บางเตย ต.บางไผ่ ต.บางพระ ต.บ้านใหม่ ต.วังตะเคียน ต.โสธร ต.หนามแดง ต.หน้าเมือง
อ.บางคล้า : ต.ท่าทองหลาง ต.บางกระเจ็ด ต.บางคล้า ต.บางสวน ต.ปากน้ำ ต.สาวชะโงก ต.เสม็ดใต้ ต.เสม็ดเหนือ ต.หัวไทร
อ.บางน้ำเปรี้ยว : ต.ดอนเกาะกา ต.ดอนฉิมพลี ต.บางขนาก ต.บางน้ำเปรี้ยว ต.บึงน้ำรักษ์ ต.โพรงอากาศ ต.โยธะกา ต.ศาลาแดง ต.สิงโตทอง ต.หมอนทอง
อ.บางปะกง : ต.เขาดิน ต.ท่าข้าม ต.ท่าสะอ้าน ต.บางเกลือ ต.บางปะกง ต.บางผึ้ง ต.บางวัว ต.บางสมัคร ต.พิมพา ต.สองคลอง ต.หนองจอก ต.หอมศีล
อ.บ้านโพธิ์ : ต.เกาะไร่ ต.คลองขุด ต.คลองบ้านโพธิ์ ต.คลองประเวศ ต.ดอนทราย ต.ท่าพลับ ต.เทพราช ต.บางกรูด ต.บางซ่อน ต.บ้านโพธิ์ ต.ลาดขวาง ต.สนามจันทร์ ต.สิบเอ็ดศอก ต.แสนภูดาษ ต.หนองตีนนก ต.หนองบัว ต.แหลมประดู่
อ.แปลงยาว : ต.แปลงยาว ต.วังเย็น ต.หนองไม้แก่น ต.หัวสำโรง
อ.พนมสารคาม : ต.เกาะขนุน ต.เขาหินซ้อน ต.ท่าถ่าน ต.บ้านช่อง ต.พนมสารคาม ต.เมืองเก่า ต.หนองยาว ต.หนองแหน
อ.ราชสาส์น : ต.ดงน้อย ต.บางคา ต.เมืองใหม่
อ.สนามชัยเขต : ต.คู้ยายหมี ต.ท่ากระดาน ต.ทุ่งพระยา ต.ลาดกระทิง
อ.ท่าตะเกียบ : ต.คลองตะเกรา ต.ท่าตะเกียบ
อ.คลองเขื่อน : ต.ก้อนแก้ว ต.คลองเขื่อน ต.บางตลาด ต.บางโรง ต.บางเล่า

ชลบุรี

อ.เมืองชลบุรี : ต.คลองตำหรุ ต.ดอนหัวฬ่อ ต.นาป่า ต.บางทราย ต.บางปลาสร้อย ต.บ้านโขด ต.บ้านปึก ต.บ้านสวน ต.มะขามหย่ง ต.สำนักบก ต.เสม็ด ต.แสนสุข ต.หนองข้างคอก ต.หนองไม้แดง ต.หนองรี ต.ห้วยกะปิ ต.เหมือง ต.อ่างศิลา
อ.บ่อทอง : ต.เกษตรสุวรรณ ต.ธาตุทอง ต.บ่อกวางทอง ต.บ่อทอง ต.พลวงทอง ต.วัดสุวรรณ
อ.บางละมุง : ต.เขาไม้แก้ว ต.ตะเคียนเตี้ย ต.นาเกลือ ต.บางละมุง ต.โป่ง ต.หนองปรือ ต.หนองปลาไหล ต.ห้วยใหญ่
อ.บ้านบึง : ต.คลองกิ่ว ต.บ้านบึง ต.มาบไผ่ ต.หนองชาก ต.หนองซ้ำซาก ต.หนองบอนแดง ต.หนองไผ่แก้ว ต.หนองอิรุณ
อ.พานทอง : ต.เกาะลอย ต.โคกขี้หนอน ต.บางนาง ต.บางหัก ต.บ้านเก่า ต.พานทอง ต.มาบโป่ง ต.หนองกะขะ ต.หนองตำลึง ต.หนองหงษ์ ต.หน้าประดู่
อ.พนัสนิคม : ต.กุฎโง้ง ต.โคกเพลาะ ต.ท่าข้าม ต.ทุ่งขวาง ต.นามะตูม ต.นาเริก ต.นาวังหิน ต.บ้านช้าง ต.บ้านเซิด ต.พนัสนิคม ต.ไร่หลักทอง ต.วัดโบสถ์ ต.วัดหลวง ต.สระสี่เหลี่ยม ต.หนองขยาด ต.หนองปรือ ต.หนองเหียง ต.หน้าพระธาตุ ต.หมอนนาง ต.หัวถนน
อ.ศรีราชา : ต.เขาคันทรง ต.บ่อวิน ต.บางพระ ต.บึง ต.ศรีราชา ต.สุรศักดิ์ ต.หนองขาม ต.ทุ่งสุขลา
อ.สัตหีบ : ต.นาจอมเทียน ต.บางเสร่ ต.พลูตาหลวง ต.สัตหีบ ต.แสมสาร
อ.หนองใหญ่ : ต.เขาซก ต.คลองพลู ต.หนองเสือช้าง ต.หนองใหญ่ ต.ห้างสูง

ชุมพร

อ.เมืองชุมพร : ต.ขุนกระทิง ต.ตากแดด ต.ถ้ำสิงห์ ต.ท่าตะเภา ต.ท่ายาง ต.ทุ่งคา ต.นาชะอัง ต.นาทุ่ง ต.บางลึก ต.บางหมาก ต.บ้านนา ต.ปากน้ำ ต.วังไผ่ ต.วังใหม่ ต.วิสัยเหนือ ต.หาดทรายรี ต.หาดพันไกร
อ.ท่าแซะ : ต.คุริง ต.ทรัพย์อนันต์ ต.ท่าข้าม ต.ท่าแซะ ต.นากระตาม ต.รับร่อ ต.สลุย ต.สองพี่น้อง ต.หงษ์เจริญ ต.หินแก้ว
อ.ปะทิว : ต.เขาไชยราช ต.ชุมโค ต.ดอนยาง ต.ทะเลทรัพย์ ต.บางสน ต.ปากคลอง ต.สะพลี
อ.สวี : ต.เขาค่าย ต.เขาทะลุ ต.ครน ต.ด่านสวี ต.ท่าหิน ต.ทุ่งระยะ ต.นาโพธิ์ ต.นาสัก ต.ปากแพรก ต.วิสัยใต้ ต.สวี
อ.หลังสวน : ต.ขันเงิน ต.ท่ามะพลา ต.นาขา ต.นาพญา ต.บางน้ำจืด ต.บางมะพร้าว ต.บ้านควน ต.ปากน้ำ ต.พ้อแดง ต.วังตะกอ ต.หลังสวน ต.หาดยาย ต.แหลมทราย

เชียงราย

อ.เมืองเชียงราย : ต.ดอยลาน ต.ดอยฮาง ต.ท่าสาย ต.ท่าสุด ต.นางแล ต.บ้านดู่ ต.ป่าอ้อดอนชัย ต.แม่กรณ์ ต.แม่ข้าวต้ม ต.แม่ยาว ต.รอบเวียง ต.ริมกก ต.เวียง ต.สันทราย ต.ห้วยชมภู ต.ห้วยสัก
อ.พาน : ต.เจริญเมือง ต.ดอยงาม ต.ทรายขาว ต.ทานตะวัน ต.ธารทอง ต.ป่าหุ่ง ต.ม่วงคำ ต.เมืองพาน ต.แม่เย็น ต.แม่อ้อ ต.เวียงห้าว ต.สันกลาง ต.สันติสุข ต.สันมะเค็ด ต.หัวง้ม
อ.แม่จัน : ต.จอมสวรรค์ ต.จันจว้า ต.จันจว้าใต้ ต.ท่าข้าวเปลือก ต.ป่าซาง ต.ป่าตึง ต.แม่คำ ต.แม่จัน ต.แม่ไร่ ต.ศรีค้ำ ต.สันทราย
อ.แม่สาย : ต.เกาะช้าง ต.บ้านด้าย ต.โป่งงาม ต.โป่งผา ต.แม่สาย ต.เวียงพางคำ ต.ศรีเมืองชุม ต.ห้วยไคร้
อ.เวียงชัย : ต.ดอนศิลา ต.ผางาม ต.เมืองชุม ต.เวียงชัย ต.เวียงเหนือ
อ.แม่ลาว : ต.จอมหมอกแก้ว ต.ดงมะดะ ต.บัวสลี ต.ป่าก่อดำ ต.โป่งแพร่

เชียงใหม่

อ.เมืองเชียงใหม่ : ต.ช้างคลาน ต.ช้างเผือก ต.ช้างม่อย ต.ท่าศาลา ต.ป่าแดด ต.ป่าตัน ต.พระสิงห์ ต.ฟ้าฮ่าม ต.แม่เหียะ ต.วัดเกต ต.ศรีภูมิ ต.สันผีเสื้อ ต.สุเทพ ต.หนองป่าครั่ง ต.หนองหอย ต.หายยา
อ.ดอยสะเก็ด : ต.เชิงดอย ต.ตลาดขวัญ ต.ตลาดใหญ่ ต.เทพเสด็จ ต.ป่าป้อง ต.ป่าเมี่ยง ต.ป่าลาน ต.แม่คือ ต.แม่โป่ง ต.แม่ฮ้อยเงิน ต.ลวงเหนือ ต.สง่าบ้าน ต.สันปูเลย ต.สำราญราษฎร์
อ.แม่แตง : ต.กื้ดช้าง ต.ขี้เหล็ก ต.ช่อแล ต.บ้านช้าง ต.บ้านเป้า ต.ป่าแป๋ ต.เมืองก๋าย ต.แม่แตง ต.แม่หอพระ ต.สบเปิง ต.สันป่ายาง ต.สันมหาพน ต.อินทขิล
อ.แม่ริม : ต.ขี้เหล็ก ต.ดอนแก้ว ต.โป่งแยง ต.แม่แรม ต.แม่สา ต.ริมใต้ ต.ริมเหนือ ต.สะลวง ต.สันโป่ง ต.ห้วยทราย ต.เหมืองแก้ว
อ.แม่วาง : ต.ดอนเปา ต.ทุ่งปี้ ต.ทุ่งรวงทอง ต.บ้านกาด ต.แม่วิน
อ.แม่ออน : ต.ทาเหนือ ต.บ้านสหกรณ์ ต.แม่ทา ต.ห้วยแก้ว ต.ออนกลาง ต.ออนเหนือ
อ.สันกำแพง : ต.แช่ช้าง ต.ต้นเปา ต.ทรายมูล ต.บวกค้าง ต.แม่ปูคา ต.ร้องวัวแดง ต.สันกลาง ต.สันกำแพง ต.ห้วยทราย ต.ออนใต้
อ.สันทราย : ต.ป่าไผ่ ต.เมืองเล็น ต.แม่แฝก ต.แม่แฝกใหม่ ต.สันทรายน้อย ต.สันทรายหลวง ต.สันนาเม็ง ต.สันป่าเปา ต.สันพระเนตร ต.หนองจ๊อม ต.หนองหาร ต.หนองแหย่ง
อ.สันป่าตอง : ต.ท่าวังพร้าว ต.ทุ่งต้อม ต.ทุ่งสะโตก ต.น้ำบ่อหลวง ต.บ้านกลาง ต.บ้านแม ต.มะขามหลวง ต.มะขุนหวาน ต.แม่ก๊า ต.ยุหว่า ต.สันกลาง
อ.สารภี : ต.ขัวมุง ต.ชมภู ต.ไชยสถาน ต.ดอนแก้ว ต.ท่ากว้าง ต.ท่าวังตาล ต.ป่าบง ต.ยางเนิ้ง ต.สันทราย ต.สารภี ต.หนองผึ้ง ต.หนองแฝก
อ.หางดง : ต.ขุนคง ต.น้ำแพร่ ต.บ้านปง ต.บ้านแหวน ต.สบแม่ข่า ต.สันผักหวาน ต.หนองแก๋ว ต.หนองควาย ต.หนองตอง ต.หางดง ต.หารแก้ว

นครปฐม

อ.เมืองนครปฐม : ต.ดอนยายหอม ต.ตาก้อง ต.ถนนขาด ต.ทัพหลวง ต.ทุ่งน้อย ต.ธรรมศาลา ต.นครปฐม ต.บ่อพลับ ต.บางแขม ต.บ้านยาง ต.พระปฐมเจดีย์ ต.พระประโทน ต.โพรงมะเดื่อ ต.มาบแค ต.ลำพยา ต.วังตะกู ต.วังเย็น ต.สนามจันทร์ ต.สระกระเทียม ต.สวนป่าน ต.สามควายเผือก ต.หนองงูเหลือม ต.หนองดินแดง ต.หนองปากโลง ต.ห้วยจรเข้
อ.กำแพงแสน : ต.กระตีบ ต.กำแพงแสน ต.ดอนข่อย ต.ทุ่งกระพังโหม ต.ทุ่งขวาง ต.ทุ่งบัว ต.ทุ่งลูกนก ต.รางพิกุล ต.วังน้ำเขียว ต.สระพัฒนา ต.สระสี่มุม ต.หนองกระทุ่ม ต.ห้วยขวาง ต.ห้วยม่วง ต.ห้วยหมอนทอง
อ.ดอนตูม : ต.ดอนพุทรา ต.ดอนรวก ต.บ้านหลวง ต.ลำลูกบัว ต.ลำเหย ต.สามง่าม ต.ห้วยด้วน ต.ห้วยพระ
อ.นครชัยศรี : ต.ขุนแก้ว ต.โคกพระเจดีย์ ต.งิ้วราย ต.ดอนแฝก ต.ท่ากระชับ ต.ท่าตำหนัก ต.ท่าพระยา ต.ไทยาวาส ต.นครชัยศรี ต.บางกระเบา ต.บางแก้ว ต.บางแก้วฟ้า ต.บางพระ ต.บางระกำ ต.พะเนียด ต.ลานตากฟ้า ต.วัดแค ต.วัดละมุด ต.วัดสำโรง ต.ศรีมหาโพธิ์ ต.ศรีษะทอง ต.สัมปทวน ต.ห้วยพลู ต.แหลมบัว
อ.บางเลน : ต.คลองนกกระทุง ต.ดอนตูม ต.ไทรงาม ต.นราภิรมย์ ต.นิลเพชร ต.บัวปากท่า ต.บางไทรป่า ต.บางปลา ต.บางภาษี ต.บางระกำ ต.บางเลน ต.บางหลวง ต.ไผ่หูช้าง ต.ลำพญา ต.หินมูล
อ.พุทธมณฑล : ต.คลองโยง ต.มหาสวัสดิ์ ต.ศาลายา
อ.สามพราน : ต.กระทุ่มล้ม ต.คลองจินดา ต.คลองใหม่ ต.ตลาดจินดา ต.ทรงคนอง ต.ท่าข้าม ต.ท่าตลาด ต.บางกระทึก ต.บางช้าง ต.บางเตย ต.บ้านใหม่ ต.ยายชา ต.ไร่ขิง ต.สามพราน ต.หอมเกร็ด ต.อ้อมใหญ่

นครราชสีมา

อ.เมืองนครราชสีมา : ต.โคกกรวด ต.โคกสูง ต.จอหอ ต.ไชยมงคล ต.ตลาด ต.ในเมือง ต.บ้านเกาะ ต.บ้านโพธิ์ ต.บ้านใหม่ ต.ปรุใหญ่ ต.พลกรัง ต.พะเนา ต.พุดซา ต.โพธิ์กลาง ต.มะเริง ต.สีมุม ต.สุรนารี ต.หนองกระทุ่ม ต.หนองไข่น้ำ ต.หนองจะบก ต.หนองบัวศาลา ต.หนองไผ่ล้อม ต.หนองระเวียง ต.หมื่นไวย ต.หัวทะเล
อ.ขามทะเลสอ : ต.ขามทะเลสอ ต.บึงอ้อ ต.โป่งแดง ต.พันดุง ต.หนองสรวง
อ.ขามสะแกแสง : ต.ขามสะแกแสง ต.ชีวึก ต.โนนเมือง ต.พะงาด ต.เมืองเกษตร ต.เมืองนาท ต.หนองหัวฟาน
อ.คง : ต.ขามสมบูรณ์ ต.คูขาด ต.ดอนใหญ่ ต.ตาจั่น ต.เทพาลัย ต.โนนเต็ง ต.บ้านปรางค์ ต.เมืองคง ต.หนองบัว ต.หนองมะนาว
อ.ครบุรี : ต.ครบุรี ต.ครบุรีใต้ ต.โคกกระชาย ต.จระเข้หิน ต.เฉลียง ต.แชะ ต.ตะแบกบาน ต.บ้านใหม่ ต.มาบตะโกเอน ต.ลำเพียก ต.สระว่านพระยา ต.อรพิมพ์
อ.จักราช : ต.คลองเมือง ต.จักราช ต.ทองหลาง ต.ศรีละกอ ต.สีสุก ต.หนองขาม ต.หนองพลวง ต.หินโคน
อ.โชคชัย : ต.กระโทก ต.โชคชัย ต.ด่านเกวียน ต.ท่าจะหลุง ต.ท่าเยี่ยม ต.ท่าลาดขาว ต.ท่าอ่าง ต.ทุ่งอรุณ ต.พลับพลา ต.ละลมใหม่พัฒนา
อ.ด่านขุนทด : ต.กุดพิมาน ต.ด่านขุนทด ต.ด่านนอก ต.ด่านใน ต.ตะเคียน ต.โนนเมืองพัฒนา ต.บ้านเก่า ต.บ้านแปรง ต.พันชนะ ต.สระจรเข้ ต.หนองกราด ต.หนองไทร ต.หนองบัวตะเกียด ต.หนองบัวละคร ต.ห้วยบง ต.หินดาด
อ.โนนแดง : ต.ดอนยาวใหญ่ ต.โนนแดง ต.โนนตาเถร ต.วังหิน ต.สำพะเนียง
อ.โนนไทย : ต.กำปัง ต.ค้างพลู ต.ด่านจาก ต.ถนนโพธิ์ ต.โนนไทย ต.บัลลังก์ ต.บ้านวัง ต.มะค่า ต.สายออ ต.สำโรง
อ.โนนสูง : ต.ขามเฒ่า ต.จันอัด ต.ดอนชมพู ต.ดอนหวาย ต.ด่านคล้า ต.โตนด ต.ธารปราสาท ต.โนนสูง ต.บิง ต.พลสงคราม ต.มะค่า ต.เมืองปราสาท ต.ลำคอหงษ์ ต.ลำมูล ต.หลุมข้าว ต.ใหม่
อ.บ้านเหลื่อม : ต.โคกกระเบื้อง ต.ช่อระกา ต.บ้านเหลื่อม ต.วังโพธิ์
อ.ปักธงชัย : ต.เกษมทรัพย์ ต.โคกไทย ต.งิ้ว ต.ดอน ต.ตะขบ ต.ตะคุ ต.ตูม ต.ธงชัยเหนือ ต.นกออก ต.บ่อปลาทอง ต.ภูหลวง ต.เมืองปัก ต.ลำนางแก้ว ต.สะแกราช ต.สำโรง ต.สุขเกษม
อ.ปากช่อง : ต.กลางดง ต.ขนงพระ ต.คลองม่วง ต.จันทึก ต.ปากช่อง ต.โป่งตาลอง ต.พญาเย็น ต.วังกะทะ ต.วังไทร ต.หนองน้ำแดง ต.หนองสาหร่าย ต.หมูสี
อ.พิมาย : ต.กระชอน ต.กระเบื้องใหญ่ ต.ชีวาน ต.ดงใหญ่ ต.ท่าหลวง ต.ธารละหลอด ต.นิคมสร้างตนเอง ต.ในเมือง ต.โบสถ์ ต.รังกาใหญ่ ต.สัมฤทธิ์ ต.หนองระเวียง
อ.วังน้ำเขียว : ต.ไทยสามัคคี ต.ระเริง ต.วังน้ำเขียว ต.วังหมี ต.อุดมทรัพย์
อ.สีคิ้ว : ต.กฤษณา ต.กุดน้อย ต.คลองไผ่ ต.ดอนเมือง ต.บ้านหัน ต.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว ต.วังโรงใหญ่ ต.สีคิ้ว ต.หนองน้ำใส ต.หนองบัวน้อย ต.หนองหญ้าขาว
อ.สูงเนิน : ต.กุดจิก ต.โค้งยาง ต.โคราช ต.นากลาง ต.โนนค่า ต.บุ่งขี้เหล็ก ต.มะเกลือเก่า ต.มะเกลือใหม่ ต.สูงเนิน ต.เสมา ต.หนองตะไก้
อ.เสิงสาง : ต.กุดโบสถ์ ต.โนนสมบูรณ์ ต.บ้านราษฎร์ ต.สระตะเคียน ต.สุขไพบูลย์ ต.เสิงสาง
อ.ห้วยแถลง : ต.กงรถ ต.งิ้ว ต.ตะโก ต.ทับสวาย ต.เมืองพลับพลา ต.หลุ่งตะเคียน ต.หลุ่งประดู่ ต.ห้วยแคน ต.ห้วยแถลง ต.หินดาด
อ.หนองบุญมาก : ต.ไทยเจริญ ต.บ้านใหม่ ต.ลุงเขว้า ต.สารภี ต.หนองตะไก้ ต.หนองบุนนาก ต.หนองไม้ไผ่ ต.หนองหัวแรต ต.แหลมทอง
อ.พระทองคำ : ต.ทัพรั้ง ต.พังเทียม ต.มาบกราด ต.สระพระ ต.หนองหอย
อ.เฉลิมพระเกียรติ : ต.ช้างทอง ต.ท่าช้าง ต.พระพุทธ ต.หนองงูเหลือม ต.หนองยาง
อ.สีดา : ต.โนนประดู่ ต.โพนทอง ต.สามเมือง ต.สีดา ต.หนองตาดใหญ่

นครศรีธรรมราช

อ.เมืองนครศรีธรรมราช : ต.กำแพงเซา ต.คลัง ต.ไชยมนตรี ต.ท่างิ้ว ต.ท่าซัก ต.ท่าเรือ ต.ท่าไร่ ต.ท่าวัง ต.นาเคียน ต.นาทราย ต.ในเมือง ต.บางจาก ต.ปากนคร ต.ปากพูน ต.โพธิ์เสด็จ ต.มะม่วงสองต้น
อ.ฉวาง : ต.กะเบียด ต.จันดี ต.ฉวาง ต.นากะชะ ต.นาเขลียง ต.นาแว ต.ไม้เรียง ต.ละอาย ต.ไสหร้า ต.ห้วยปริก
อ.ชะอวด : ต.เกาะขันธ์ ต.ขอนหาด ต.เขาพระทอง ต.ควนหนองหงษ์ ต.เคร็ง ต.ชะอวด ต.ท่าประจะ ต.ท่าเสม็ด ต.นางหลง ต.บ้านตูล ต.วังอ่าง
อ.เชียรใหญ่ : ต.การะเกด ต.เขาพระบาท ต.เชียรใหญ่ ต.ท้องลำเจียก ต.ท่าขนาน ต.บ้านกลาง ต.บ้านเนิน ต.แม่เจ้าอยู่หัว ต.เสือหึง ต.ไสหมาก
อ.ท่าศาลา : ต.กลาย ต.ดอนตะโก ต.ตลิ่งชัน ต.ท่าขึ้น ต.ท่าศาลา ต.ไทยบุรี ต.โพธิ์ทอง ต.โมคลาน ต.สระแก้ว ต.หัวตะพาน
อ.ทุ่งสง : ต.กะปาง ต.เขาขาว ต.เขาโร ต.ควนกรด ต.ชะมาย ต.ถ้ำใหญ่ ต.ที่วัง ต.นาโพธิ์ ต.นาไม้ไผ่ ต.นาหลวงเสน ต.น้ำตก ต.ปากแพรก ต.หนองหงส์
อ.พระพรหม : ต.ช้างซ้าย ต.ท้ายสำเภา ต.นาพรุ ต.นาสาร
อ.นาบอน : ต.แก้วแสน ต.ทุ่งสง ต.นาบอน
อ.ปากพนัง : ต.เกาะทวด ต.ขนาบนาก ต.คลองกระบือ ต.คลองน้อย ต.ชะเมา ต.ท่าพญา ต.บางตะพง ต.บางพระ ต.บางศาลา ต.บ้านเพิง ต.บ้านใหม่ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ต.ปากแพรก ต.ป่าระกำ ต.หูล่อง ต.แหลมตะลุมพุก
อ.พรหมคีรี : ต.ทอนหงส์ ต.บ้านเกาะ ต.นาเรียง ต.พรหมโลก ต.อินคีรี
อ.ร่อนพิบูลย์ : ต.ควนเกย ต.ควนชุม ต.ควนพัง ต.ร่อนพิบูลย์ ต.เสาธง ต.หินตก
อ.ลานสะกา : ต.กำโลน ต.ขุนทะเล ต.เขาแก้ว ต.ท่าดี ต.ลานสกา
อ.สิชล : ต.เขาน้อย ต.ฉลอง ต.ทุ่งปรัง ต.ทุ่งใส ต.เทพราช ต.เปลี่ยน ต.สิชล ต.สี่ขีด ต.เสาเภา
อ.หัวไทร : ต.เกาะเพชร ต.เขาพังไกร ต.ควนชะลิก ต.ทรายขาว ต.ท่าซอม ต.บางนบ ต.บ้านราม ต.รามแก้ว ต.หน้าสตน ต.หัวไทร ต.แหลม
อ.จุฬาภรณ์ : ต.ควนหนองคว้า ต.ทุ่งโพธิ์ ต.นาหมอบุญ ต.บ้านควนมุด ต.บ้านชะอวด ต.สามตำบล
อ.นบพิตำ : ต.กรุงชิง ต.กะหรอ ต.นบพิตำ ต.นาเหรง
อ.ช้างกลาง : ต.ช้างกลาง ต.สวนขัน ต.หลักช้าง
อ.เฉลิมพระเกียรติ : ต.เชียรเขา ต.ดอนตรอ ต.ทางพูน ต.สวนหลวง

นครสวรรค์

อ.เมืองนครสวรรค์ : ต.กลางแดด ต.เกรียงไกร ต.แควใหญ่ ต.ตะเคียนเลื่อน ต.นครสวรรค์ตก ต.นครสวรรค์ออก ต.บางพระหลวง ต.บางม่วง ต.บ้านแก่ง ต.บ้านมะเกลือ ต.บึงเสนาท ต.ปากน้ำโพ ต.พระนอน ต.วัดไทรย์ ต.หนองกรด ต.หนองกระโดน ต.หนองปลิง
อ.เก้าเลี้ยว : ต.เก้าเลี้ยว ต.เขาดิน ต.มหาโพธิ ต.หนองเต่า ต.หัวดง
อ.โกรกพระ : ต.โกรกพระ ต.นากลาง ต.เนินกว้าว ต.เนินศาลา ต.บางประมุง ต.บางมะฝ่อ ต.ยางตาล ต.ศาลาแดง ต.หาดสูง
อ.ชุมแสง : ต.เกยไชย ต.โคกหม้อ ต.ฆะมัง ต.ชุมแสง ต.ทับกฤช ต.ทับกฤชใต้ ต.ท่าไม้ ต.บางเคียน ต.ไผ่สิงห์ ต.พันลาน ต.พิกุล ต.หนองกระเจา
อ.ตากฟ้า : ต.เขาชายธง ต.ตากฟ้า ต.พุนกยูง ต.ลำพยนต์ ต.สุขสำราญ ต.หนองพิกุล ต.อุดมธัญญา
อ.ตาคลี : ต.จันเสน ต.ช่องแค ต.ตาคลี ต.พรหมนิมิต ต.ลาดทิพรส ต.สร้อยทอง ต.หนองโพ ต.หนองหม้อ ต.ห้วยหอม ต.หัวหวาย
อ.ท่าตะโก : ต.ดอนคา ต.ท่าตะโก ต.ทำนบ ต.พนมรอก ต.พนมเศษ ต.วังมหากร ต.วังใหญ่ ต.สายลำโพง ต.หนองหลวง ต.หัวถนน
อ.บรรพตพิสัย : ต.เจริญผล ต.ด่านช้าง ต.ตาขีด ต.ตาสัง ต.ท่างิ้ว ต.บางแก้ว ต.บางตาหงาย ต.บ้านแดน ต.บึงปลาทู ต.หนองกรด ต.หนองตางู ต.หูกวาง ต.อ่างทอง
อ.พยุหะคีรี : ต.เขากะลา ต.เขาทอง ต.ท่าน้ำอ้อย ต.น้ำทรง ต.นิคมเขาบ่อแก้ว ต.เนินมะกอก ต.พยุหะ ต.ม่วงหัก ต.ยางขาว ต.ย่านมัทรี ต.สระทะเล
อ.ลาดยาว : ต.เนินขี้เหล็ก ต.บ้านไร่ ต.มาบแก ต.ลาดยาว ต.วังม้า ต.วังเมือง ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ต.สร้อยละคร ต.สระแก้ว ต.หนองนมวัว ต.หนองยาว ต.ห้วยน้ำหอม
อ.หนองบัว : ต.ทุ่งทอง ต.ธารทหาร ต.วังบ่อ ต.หนองกลับ ต.หนองบัว ต.ห้วยถั่วใต้ ต.ห้วยถั่วเหนือ ต.ห้วยร่วม ต.ห้วยใหญ่

นนทบุรี

อ.เมืองนนทบุรี : ต.ตลาดขวัญ ต.ท่าทราย ต.ไทรม้า ต.บางกระสอ ต.บางกร่าง ต.บางเขน ต.บางไผ่ ต.บางรักน้อย ต.บางศรีเมือง ต.สวนใหญ่
อ.ไทรน้อย : ต.ขุนศรี ต.คลองขวาง ต.ทวีวัฒนา ต.ไทรน้อย ต.ไทรใหญ่ ต.ราษฎร์นิยม ต.หนองเพรางาย
อ.บางกรวย : ต.บางกรวย ต.บางขนุน ต.บางขุนกอง ต.บางคูเวียง ต.บางสีทอง ต.ปลายบาง ต.มหาสวัสดิ์ ต.วัดชลอ ต.ศาลากลาง
อ.บางบัวทอง : ต.บางคูรัด ต.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา ต.บางรักใหญ่ ต.พิมลราช ต.ละหาร ต.ลำโพ ต.โสนลอย
อ.บางใหญ่ : ต.บางม่วง ต.บางแม่นาง ต.บางเลน ต.บางใหญ่ ต.บ้านใหม่ ต.เสาธงหิน
อ.ปากเกร็ด : ต.เกาะเกร็ด ต.คลองเกลือ ต.คลองข่อย ต.คลองพระอุดม ต.ท่าอิฐ ต.บางตลาด ต.บางตะไนย์ ต.บางพลับ ต.บางพูด ต.บ้านใหม่ ต.ปากเกร็ด ต.อ้อมเกร็ด

บุรีรัมย์

อ.เมืองบุรีรัมย์ : ต.กระสัง ต.กลันทา ต.ชุมเห็ด ต.ถลุงเหล็ก ต.ในเมือง ต.บัวทอง ต.บ้านบัว ต.บ้านยาง ต.พระครู ต.เมืองฝาง ต.ลุมปุ๊ก ต.สวายจีก ต.สองห้อง ต.สะแกซำ ต.สะแกโพรง ต.เสม็ด ต.หนองตาด ต.หลักเขต ต.อิสาณ
อ.กระสัง : ต.กระสัง ต.กันทรารมย์ ต.ชุมแสง ต.บ้านปรือ ต.เมืองไผ่ ต.ลำดวน ต.ศรีภูมิ ต.สองชั้น ต.สูงเนิน ต.หนองเต็ง ต.ห้วยสำราญ
อ.คูเมือง : ต.คูเมือง ต.ตูมใหญ่ ต.บ้านแพ ต.ปะเคียบ ต.พรสำราญ ต.หนองขมาร ต.หินเหล็กไฟ
อ.นางรอง : ต.ก้านเหลือง ต.ชุมแสง ต.ถนนหัก ต.ทรัพย์พระยา ต.ทุ่งแสงทอง ต.นางรอง ต.บ้านสิงห์ ต.ลำไทรโยง ต.สะเดา ต.หนองกง ต.หนองไทร ต.หนองโบสถ์ ต.หนองยายพิมพ์ ต.หนองโสน ต.หัวถนน
อ.โนนสุวรรณ : ต.โกรกแก้ว ต.ดงอีจาน ต.ทุ่งจังหัน ต.โนนสุวรรณ
อ.พลับพลาชัย : ต.โคกขมิ้น ต.จันดุม ต.ป่าชัน ต.สะเดา ต.สำโรง
อ.ประโคนชัย : ต.เขาคอก ต.โคกตูม ต.โคกมะขาม ต.โคกม้า ต.โคกย่าง ต.จรเข้มาก ต.ตะโกตาพิ ต.บ้านไทร ต.ประโคนชัย ต.ประทัดบุ ต.ปังกู ต.ไพศาล ต.ละเวี้ย ต.สี่เหลี่ยม ต.แสลงโทน ต.หนองบอน
อ.ลำปลายมาศ : ต.โคกกลาง ต.โคกล่าม ต.โคกสะอาด ต.ตลาดโพธิ์ ต.ทะเมนชัย ต.บ้านยาง ต.บุโพธิ์ ต.ผไทรินทร์ ต.เมืองแฝก ต.ลำปลายมาศ ต.แสลงพัน ต.หนองกะทิง ต.หนองคู ต.หนองโดน ต.หนองบัวโคก ต.หินโคน
อ.สตึก : ต.กระสัง ต.ชุมแสง ต.ดอนมนต์ ต.ท่าม่วง ต.ทุ่งวัง ต.นิคม ต.เมืองแก ต.ร่อนทอง ต.สตึก ต.สนามชัย ต.สะแก ต.หนองใหญ่
อ.ห้วยราช : ต.โคกเหล็ก ต.ตาเสา ต.บ้านตะโก ต.เมืองโพธิ์ ต.สนวน ต.สามแวง ต.ห้วยราช ต.ห้วยราชา
อ.บ้านด่าน : ต.โนนขวาง ต.บ้านด่าน ต.ปราสาท ต.วังเหนือ
อ.แคนดง : ต.แคนดง ต.ดงพลอง ต.สระบัว ต.หัวฝาย

ปทุมธานี

อ.เมืองปทุมธานี : ต.บางกะดี ต.บางขะแยง ต.บางคูวัด ต.บางเดื่อ ต.บางปรอก ต.บางพูด ต.บางพูน ต.บางหลวง ต.บ้านกระแชง ต.บ้านกลาง ต.บ้านฉาง ต.บ้านใหม่ ต.สวนพริกไทย ต.หลักหก
อ.คลองหลวง : ต.คลองเจ็ด ต.คลองสอง ต.คลองสาม ต.คลองสี่ ต.คลองหก ต.คลองหนึ่ง ต.คลองห้า
อ.ธัญบุรี : ต.บึงน้ำรักษ์ ต.บึงยี่โถ ต.บึงสนั่น ต.ประชาธิปัตย์ ต.รังสิต ต.ลำผักกูด
อ.ลาดหลุมแก้ว : ต.คลองพระอุดม ต.คูขวาง ต.คูบางหลวง ต.บ่อเงิน ต.ระแหง ต.ลาดหลุมแก้ว ต.หน้าไม้
อ.ลำลูกกา : ต.คูคต ต.บึงคอไห ต.บึงคำพร้อย ต.บึงทองหลาง ต.พืชอุดม ต.ลาดสวาย ต.ลำไทร ต.ลำลูกกา
อ.สามโคก : ต.กระแชง ต.คลองควาย ต.เชียงรากน้อย ต.เชียงรากใหญ่ ต.ท้ายเกาะ ต.บางกระบือ ต.บางเตย ต.บางโพธิ์เหนือ ต.บ้านงิ้ว ต.บ้านปทุม ต.สามโคก
อ.หนองเสือ : ต.นพรัตน์ ต.บึงกาสาม ต.บึงชำอ้อ ต.บึงบอน ต.บึงบา ต.ศาลาครุ ต.หนองสามวัง

ประจวบคีรีขันธ์

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ : ต.เกาะหลัก ต.คลองวาฬ ต.บ่อนอก ต.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ห้วยทราย ต.อ่าวน้อย
อ.กุยบุรี : ต.กุยบุรี ต.กุยเหนือ ต.เขาแดง ต.ดอนยายหนู ต.สามกระทาย ต.หาดขาม
อ.ทับสะแก : ต.เขาล้าน ต.ทับสะแก ต.นาหูกวาง ต.แสงอรุณ ต.ห้วยยาง ต.อ่างทอง
อ.บางสะพาน : ต.กำเนิดนพคุณ ต.ชัยเกษม ต.ทองมงคล ต.ธงชัย ต.พงศ์ประศาสน์ ต.แม่รำพึง ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพานน้อย : ต.ช้างแรก ต.ไชยราช ต.ทรายทอง ต.บางสะพาน ต.ปากแพรก
อ.ปราณบุรี : ต.เขาจ้าว ต.เขาน้อย ต.ปราณบุรี ต.ปากน้ำปราณ ต.วังก์พง ต.หนองตาแต้ม
อ.หัวหิน : ต.ทับใต้ ต.บึงนคร ต.หนองแก ต.หนองพลับ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ต.หัวหิน ต.หินเหล็กไฟ
อ.สามร้อยยอด : ต.ไร่เก่า ต.ไร่ใหม่ ต.ศาลาลัย ต.ศิลาลอย ต.สามร้อยยอด

ปราจีนบุรี

อ.เมืองปราจีนบุรี : ต.โคกไม้ลาย ต.ดงขี้เหล็ก ต.ดงพระราม ต.ท่างาม ต.เนินหอม ต.โนนห้อม ต.บางเดชะ ต.บางบริบูรณ์ ต.บ้านพระ ต.ไม้เค็ด ต.รอบเมือง ต.วัดโบสถ์ ต.หน้าเมือง
อ.กบินทร์บุรี : ต.กบินทร์ ต.เขาไม้แก้ว ต.นนทรี ต.นาแขม ต.บ่อทอง ต.บ้านนา ต.เมืองเก่า ต.ย่านรี ต.ลาดตะเคียน ต.วังดาล ต.วังตะเคียน ต.วังท่าช้าง ต.หนองกี่ ต.หาดนางแก้ว
อ.ศรีมโหสถ : ต.คู้ลำพัน ต.โคกไทย ต.โคกปีบ ต.ไผ่ชะเลือด
อ.นาดี : ต.แก่งดินสอ ต.ทุ่งโพธิ์ ต.นาดี ต.บุพราหมณ์ ต.สะพานหิน ต.สำพันตา
อ.บ้านสร้าง : ต.กระทุ่มแพ้ว ต.บางกระเบา ต.บางขาม ต.บางเตย ต.บางแตน ต.บางปลาร้า ต.บางพลวง ต.บางยาง ต.บ้านสร้าง
อ.ประจันตคาม : ต.เกาะลอย ต.คำโตนด ต.ดงบัง ต.บ้านหอย ต.บุฝ้าย ต.ประจันตคาม ต.โพธิ์งาม ต.หนองแก้ว ต.หนองแสง
อ.ศรีมหาโพธิ : ต.กรอกสมบูรณ์ ต.ดงกระทงยาม ต.ท่าตูม ต.บางกุ้ง ต.บ้านทาม ต.ศรีมหาโพธิ ต.สัมพันธ์ ต.หนองโพรง ต.หัวหว้า ต.หาดยาง

อยุธยา

อ.พระนครศรีอยุธยา : ต.กะมัง ต.เกาะเรียน ต.คลองตะเคียน ต.คลองสระบัว ต.คลองสวนพลู ต.ท่าวาสุกรี ต.บ้านเกาะ ต.บ้านป้อม ต.บ้านรุน ต.บ้านใหม่ ต.ประตูชัย ต.ปากกราน ต.ไผ่ลิง ต.ภูเขาทอง ต.ลุมพลี ต.วัดตูม ต.สวนพริก ต.สำเภาล่ม ต.หอรัตนไชย ต.หันตรา ต.หัวรอ
อ.ท่าเรือ : ต.จำปา ต.ท่าเจ้าสนุก ต.ท่าเรือ ต.ท่าหลวง ต.บ้านร่อม ต.ปากท่า ต.โพธิ์เอน ต.วังแดง ต.ศาลาลอย ต.หนองขนาก
อ.นครหลวง : ต.คลองสะแก ต.ท่าช้าง ต.นครหลวง ต.บ่อโพง ต.บางพระครู ต.บางระกำ ต.บ้านชุ้ง ต.ปากจั่น ต.พระนอน ต.แม่ลา ต.สามไถ ต.หนองปลิง
อ.บางซ้าย : ต.แก้วฟ้า ต.เต่าเล่า ต.เทพมงคล ต.บางซ้าย ต.ปลายกลัด ต.วังพัฒนา
อ.บางไทร : ต.กกแก้วบูรพา ต.กระแชง ต.แคตก ต.แคออก ต.โคกช้าง ต.ช้างน้อย ต.ช่างเหล็ก ต.ช้างใหญ่ ต.เชียงรากน้อย ต.บางไทร ต.บางพลี ต.บางยี่โท ต.บ้านกลึง ต.บ้านเกาะ ต.บ้านแป้ง ต.บ้านม้า ต.ไผ่พระ ต.โพแตง ต.ไม้ตรา ต.ราชคราม ต.สนามชัย ต.หน้าไม้ ต.ห่อหมก
อ.บางบาล : ต.กบเจา ต.ทางช้าง ต.ไทรน้อย ต.น้ำเต้า ต.บางชะนี ต.บางบาล ต.บางหลวง ต.บางหลวงโดด ต.บางหัก ต.บ้านกุ่ม ต.บ้านคลัง ต.พระขาว ต.มหาพราหมณ์ ต.วัดตะกู ต.วัดยม ต.สะพานไทย
อ.บางปะหัน : ต.ขยาย ต.ขวัญเมือง ต.ตานิม ต.ตาลเอน ต.ทับน้ำ ต.ทางกลาง ต.บางเดื่อ ต.บางนางร้า ต.บางปะหัน ต.บางเพลิง ต.บ้านขล้อ ต.บ้านม้า ต.บ้านลี่ ต.พุทเลา ต.โพธิ์สามต้น ต.เสาธง ต.หันสัง
อ.บางปะอิน : ต.เกาะเกิด ต.ขนอนหลวง ต.คลองจิก ต.คุ้งลาน ต.เชียงรากน้อย ต.ตลาดเกรียบ ต.ตลิ่งชัน ต.บางกระสั้น ต.บางประแดง ต.บ้านกรด ต.บ้านแป้ง ต.บ้านพลับ ต.บ้านโพ ต.บ้านเลน ต.บ้านสร้าง ต.บ้านหว้า ต.วัดยม ต.สามเรือน
อ.บ้านแพรก : ต.คลองน้อย ต.บ้านแพรก ต.บ้านใหม่ ต.สองห้อง ต.สำพะเนียง
อ.ผักไห่ : ต.กุฎี ต.โคกช้าง ต.จักราช ต.ดอนลาน ต.ตาลาน ต.ท่าดินแดง ต.นาคู ต.บ้านแค ต.บ้านใหญ่ ต.ผักไห่ ต.ลาดชิด ต.ลาดน้ำเค็ม ต.ลำตะเคียน ต.หนองน้ำใหญ่ ต.หน้าโคก ต.อมฤต
อ.ภาชี : ต.กระจิว ต.โคกม่วง ต.ดอนหญ้านาง ต.ไผ่ล้อม ต.พระแก้ว ต.ภาชี ต.ระโสม ต.หนองน้ำใส
อ.มหาราช : ต.กะทุ่ม ต.เจ้าปลุก ต.ท่าตอ ต.น้ำเต้า ต.บางนา ต.บ้านขวาง ต.บ้านนา ต.บ้านใหม่ ต.พิตเพียน ต.มหาราช ต.โรงช้าง ต.หัวไผ่
อ.ลาดบัวหลวง : ต.คลองพระยาบันลือ ต.คู้สลอด ต.พระยาบันลือ ต.ลาดบัวหลวง ต.สามเมือง ต.สิงหนาท ต.หลักชัย
อ.วังน้อย : ต.ข้าวงาม ต.ชะแมบ ต.บ่อตาโล่ ต.พยอม ต.ลำตาเสา ต.ลำไทร ต.วังจุฬา ต.วังน้อย ต.สนับทึบ ต.หันตะเภา
อ.เสนา : ต.เจ้าเจ็ด ต.เจ้าเสด็จ ต.ชายนา ต.ดอนทอง ต.บางนมโค ต.บ้านกระทุ่ม ต.บ้านแถว ต.บ้านแพน ต.บ้านโพธิ์ ต.บ้านหลวง ต.มารวิชัย ต.รางจรเข้ ต.ลาดงา ต.สามกอ ต.สามตุ่ม ต.เสนา ต.หัวเวียง
อ.อุทัย : ต.ข้าวเม่า ต.คานหาม ต.ธนู ต.บ้านช้าง ต.บ้านหีบ ต.โพสาวหาญ ต.สามบัณฑิต ต.เสนา ต.หนองน้ำส้ม ต.หนองไม้ซุง ต.อุทัย

พัทลุง

อ.เมืองพัทลุง : ต.เขาเจียก ต.ควนมะพร้าว ต.คูหาสวรรค์ ต.โคกชะงาย ต.ชัยบุรี ต.ตำนาน ต.ท่าแค ต.ท่ามิหรำ ต.นาท่อม ต.นาโหนด ต.ปรางหมู่ ต.พญาขัน ต.ร่มเมือง ต.ลำปำ
อ.กงหรา : ต.กงหรา ต.คลองเฉลิม ต.คลองทรายขาว ต.ชะรัด ต.สมหวัง
อ.เขาชัยสน : ต.เขาชัยสน ต.ควนขนุน ต.โคกม่วง ต.จองถนน ต.หานโพธิ์
อ.ควนขนุน : ต.ควนขนุน ต.ชะมวง ต.ดอนทราย ต.โตนดด้วน ต.ทะเลน้อย ต.นาขยาด ต.ปันแต ต.พนมวังก์ ต.พนางตุง ต.แพรกหา ต.มะกอกเหนือ ต.แหลมโตนด
อ.ตะโหมด : ต.คลองใหญ่ ต.ตะโหมด ต.แม่ขรี
อ.ปากพะยูน : ต.เกาะนางคำ ต.เกาะหมาก ต.ดอนทราย ต.ดอนประดู่ ต.ปากพะยูน ต.ฝาละมี ต.หารเทา
อ.ป่าบอน : ต.โคกทราย ต.ทุ่งนารี ต.ป่าบอน ต.วังใหม่ ต.หนองธง
อ.ป่าพะยอม : ต.เกาะเต่า ต.บ้านพร้าว ต.ป่าพะยอม ต.ลานข่อย
อ.ศรีบรรพต : ต.เขาปู่ ต.เขาย่า ต.ตะแพน
อ.บางแก้ว : ต.โคกสัก ต.ท่ามะเดื่อ ต.นาปะขอ
อ.ศรีนครินทร์ : ต.ชุมพล ต.บ้านนา ต.ลำสินธุ์ ต.อ่างทอง

พิจิตร

อ.เมืองพิจิตร : ต.คลองคะเชนทร์ ต.ฆะมัง ต.ดงกลาง ต.ดงป่าคำ ต.ท่าหลวง ต.ท่าฬ่อ ต.ในเมือง ต.บ้านบุ่ง ต.ปากทาง ต.ป่ามะคาบ ต.ไผ่ขวาง ต.เมืองเก่า ต.ย่านยาว ต.โรงช้าง ต.สายคำโห้ ต.หัวดง
อ.ตะพานหิน : ต.คลองคูณ ต.งิ้วราย ต.ดงตะขบ ต.ตะพานหิน ต.ทับหมัน ต.ทุ่งโพธิ์ ต.ไทรโรงโขน ต.ไผ่หลวง ต.วังสำโรง ต.วังหลุม ต.วังหว้า ต.หนองพยอม ต.ห้วยเกตุ
อ.ทับคล้อ : ต.เขาเจ็ดลูก ต.เขาทราย ต.ทับคล้อ ต.ท้ายทุ่ง
อ.บางมูลนาก : ต.เนินมะกอก ต.บางไผ่ ต.บางมูลนาก ต.ภูมิ ต.ลำประดา ต.วังกรด ต.วังตะกู ต.วังสำโรง ต.ห้วยเขน ต.หอไกร
อ.โพธิ์ประทับช้าง : ต.ดงเสือเหลือง ต.ทุ่งใหญ่ ต.เนินสว่าง ต.ไผ่ท่าโพ ต.ไผ่รอบ ต.โพธิ์ประทับช้าง ต.วังจิก
อ.สามง่าม : ต.กำแพงดิน ต.เนินปอ ต.รังนก ต.สามง่าม ต.หนองโสน
อ.วังทรายพูน : ต.วังทรายพูน ต.หนองปล้อง ต.หนองปลาไหล ต.หนองพระ
อ.สากเหล็ก : ต.คลองทราย ต.ท่าเยี่ยม ต.วังทับไทร ต.สากเหล็ก ต.หนองหญ้าไทร
อ.วชิรบารมี : ต.บ้านนา ต.บึงบัว ต.วังโมกข์ ต.หนองหลุม

เพชรบุรี

อ.เมืองเพชรบุรี : ต.คลองกระแชง ต.ช่องสะแก ต.ดอนยาง ต.ต้นมะพร้าว ต.ต้นมะม่วง ต.ท่าราบ ต.ธงชัย ต.นาพันสาม ต.นาวุ้ง ต.บางจาก ต.บางจาน ต.บ้านกุ่ม ต.บ้านหม้อ ต.โพพระ ต.โพไร่หวาน ต.ไร่ส้ม ต.วังตะโก ต.เวียงคอย ต.สำมะโรง ต.หนองขนาน ต.หนองพลับ ต.หนองโสน ต.หัวสะพาน ต.หาดเจ้าสำราญ
อ.แก่งกระจาน : ต.แก่งกระจาน ต.ป่าเด็ง ต.พุสวรรค์ ต.วังจันทร์ ต.สองพี่น้อง ต.ห้วยแม่เพรียง
อ.เขาย้อย : ต.เขาย้อย ต.ทับคาง ต.บางเค็ม ต.สระพัง ต.หนองชุมพล ต.หนองชุมพลเหนือ ต.หนองปรง ต.หนองปลาไหล ต.ห้วยท่าช้าง ต.ห้วยโรง
อ.ชะอำ : ต.เขาใหญ่ ต.ชะอำ ต.ดอนขุนห้วย ต.นายาง ต.บางเก่า ต.ไร่ใหม่พัฒนา ต.สามพระยา ต.หนองศาลา ต.ห้วยทรายเหนือ
อ.ท่ายาง : ต.กลัดหลวง ต.เขากระปุก ต.ท่าคอย ต.ท่าไม้รวก ต.ท่ายาง ต.ท่าแลง ต.บ้านในดง ต.ปึกเตียน ต.มาบปลาเค้า ต.ยางหย่อง ต.วังไคร้ ต.หนองจอก
อ.บ้านลาด : ต.ตำหรุ ต.ถ้ำรงค์ ต.ท่าช้าง ต.ท่าเสน ต.บ้านทาน ต.บ้านลาด ต.บ้านหาด ต.โรงเข้ ต.ไร่โคก ต.ไร่มะขาม ต.ไร่สะท้อน ต.ลาดโพธิ์ ต.สมอพลือ ต.สะพานไกร ต.หนองกระเจ็ด ต.หนองกะปุ ต.ห้วยข้อง ต.ห้วยลึก
อ.บ้านแหลม : ต.ท่าแร้ง ต.ท่าแร้งออก ต.บางแก้ว ต.บางขุนไทร ต.บางครก ต.บางตะบูน ต.บางตะบูนออก ต.บ้านแหลม ต.ปากทะเล ต.แหลมผักเบี้ย
อ.หนองหญ้าปล้อง : ต.ท่าตะคร้อ ต.ยางน้ำกลัดใต้ ต.ยางน้ำกลัดเหนือ ต.หนองหญ้าปล้อง

แพร่

อ.เมืองแพร่ : ต.กาญจนา ต.ช่อแฮ ต.ท่าข้าม ต.ทุ่งกวาว ต.ทุ่งโฮ้ง ต.นาจักร ต.น้ำชำ ต.ในเวียง ต.บ้านถิ่น ต.ป่าแดง ต.ป่าแมต ต.แม่คำมี ต.แม่ยม ต.แม่หล่าย ต.ร่องฟอง ต.วังธง ต.วังหงส์ ต.สวนเขื่อน ต.ห้วยม้า ต.เหมืองหม้อ
อ.เด่นชัย : ต.เด่นชัย ต.ไทรย้อย ต.ปงป่าหวาย ต.แม่จั๊วะ ต.ห้วยไร่
อ.ร้องกวาง : ต.ทุ่งศรี ต.น้ำเลา ต.บ้านเวียง ต.ไผ่โทน ต.แม่ทราย ต.แม่ยางตาล ต.แม่ยางร้อง ต.แม่ยางฮ่อ ต.ร้องกวาง ต.ร้องเข็ม ต.ห้วยโรง
อ.ลอง : ต.ต้าผามอก ต.ทุ่งแล้ง ต.บ่อเหล็กลอง ต.บ้านปิน ต.ปากกาง ต.แม่ปาน ต.เวียงต้า ต.ห้วยอ้อ ต.หัวทุ่ง
อ.สอง : ต.แดนชุมพล ต.เตาปูน ต.ทุ่งน้าว ต.บ้านกลาง ต.บ้านหนุน ต.สะเอียบ ต.ห้วยหม้าย ต.หัวเมือง
อ.หนองม่วงไข่ : ต.ตำหนักธรรม ต.ทุ่งแค้ว ต.น้ำรัด ต.แม่คำมี ต.วังหลวง ต.หนองม่วงไข่
อ.สูงเม่น : ต.ดอนมูล ต.น้ำชำ ต.บ้านกวาง ต.บ้านกาศ ต.บ้านปง ต.บ้านเหล่า ต.พระหลวง ต.ร่องกาศ ต.เวียงทอง ต.สบสาย ต.สูงเม่น ต.หัวฝาย

ระยอง

อ.เมืองระยอง : ต.กะเฉด ต.แกลง ต.เชิงเนิน ต.ตะพง ต.ทับมา ต.ท่าประดู่ ต.นาตาขวัญ ต.น้ำคอก ต.เนินพระ ต.บ้านแลง ต.ปากน้ำ ต.เพ ต.มาบตาพุด ต.สำนักทอง ต.ห้วยโป่ง
อ.แกลง : ต.กระแสบน ต.กร่ำ ต.กองดิน ต.คลองปูน ต.ชากโดน ต.ชากพง ต.ทางเกวียน ต.ทุ่งควายกิน ต.เนินฆ้อ ต.บ้านนา ต.ปากน้ำกระแส ต.พังราด ต.วังหว้า ต.สองสลึง ต.ห้วยยาง
อ.บ้านค่าย : ต.ชากบก ต.ตาขัน ต.บางบุตร ต.บ้านค่าย ต.หนองตะพาน ต.หนองบัว ต.หนองละลอก
อ.บ้านฉาง : ต.บ้านฉาง ต.พลา ต.สำนักท้อน
อ.ปลวกแดง : ต.ตาสิทธิ์ ต.ปลวกแดง ต.มาบยางพร ต.แม่น้ำคู้ ต.ละหาร ต.หนองไร่
อ.วังจันทร์ : ต.ชุมแสง ต.ป่ายุบใน ต.พลงตาเอี่ยม ต.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา : ต.เขาน้อย ต.ชำฆ้อ ต.น้ำเป็น ต.ห้วยทับมอญ
อ.นิคมพัฒนา : ต.นิคมพัฒนา ต.พนานิคม ต.มะขามคู่ ต.มาบข่า

ราชบุรี

อ.เมืองราชบุรี : ต.เกาะพลับพลา ต.เขาแร้ง ต.คุ้งกระถิน ต.คุ้งน้ำวน ต.คูบัว ต.โคกหม้อ ต.เจดีย์หัก ต.ดอนตะโก ต.ดอนแร่ ต.ท่าราบ ต.น้ำพุ ต.บางป่า ต.บ้านไร่ ต.พงสวาย ต.พิกุลทอง ต.สามเรือน ต.หนองกลางนา ต.หน้าเมือง ต.หลุมดิน ต.ห้วยไผ่ ต.หินกอง ต.อ่างทอง
อ.จอมบึง : ต.แก้มอ้น ต.จอมบึง ต.ด่านทับตะโก ต.เบิกไพร ต.ปากช่อง ต.รางบัว
อ.ดำเนินสะดวก : ต.ขุนพิทักษ์ ต.ดอนกรวย ต.ดอนคลัง ต.ดอนไผ่ ต.ดำเนินสะดวก ต.ตาหลวง ต.ท่านัด ต.บัวงาม ต.บ้านไร่ ต.ประสาทสิทธิ์ ต.แพงพวย ต.ศรีสุราษฎร์ ต.สี่หมื่น
อ.บางแพ : ต.ดอนคา ต.ดอนใหญ่ ต.บางแพ ต.โพหัก ต.วังเย็น ต.วัดแก้ว ต.หัวโพ
อ.บ้านโป่ง : ต.กรับใหญ่ ต.เขาขลุง ต.คุ้งพยอม ต.ดอนกระเบื้อง ต.ท่าผา ต.นครชุมน์ ต.บ้านโป่ง ต.บ้านม่วง ต.เบิกไพร ต.ปากแรต ต.ลาดบัวขาว ต.สวนกล้วย ต.หนองกบ ต.หนองปลาหมอ ต.หนองอ้อ
อ.ปากท่อ : ต.ดอนทราย ต.ทุ่งหลวง ต.บ่อกระดาน ต.ปากท่อ ต.ป่าไก่ ต.ยางหัก ต.วังมะนาว ต.วัดยางงาม ต.วันดาว ต.หนองกระทุ่ม ต.ห้วยยางโทน ต.อ่างหิน
อ.โพธาราม : ต.เขาชะงุ้ม ต.คลองข่อย ต.คลองตาคต ต.เจ็ดเสมียน ต.ชำแระ ต.ดอนกระเบื้อง ต.ดอนทราย ต.เตาปูน ต.ท่าชุมพล ต.ธรรมเสน ต.นางแก้ว ต.บางโตนด ต.บ้านฆ้อง ต.บ้านเลือก ต.บ้านสิงห์ ต.โพธาราม ต.สร้อยฟ้า ต.หนองกวาง ต.หนองโพ
อ.วัดเพลง : ต.เกาะศาลพระ ต.จอมประทัด ต.วัดเพลง

ลพบุรี

อ.เมืองลพบุรี : ต.กกโก ต.โก่งธนู ต.เขาพระงาม ต.เขาสามยอด ต.โคกกระเทียม ต.โคกตูม ต.โคกลำพาน ต.งิ้วราย ต.ดอนโพธิ์ ต.ตะลุง ต.ถนนใหญ่ ต.ทะเลชุบศร ต.ท่าแค ต.ท้ายตลาด ต.ท่าศาลา ต.ท่าหิน ต.นิคมสร้างตนเอง ต.บางขันหมาก ต.บ้านข่อย ต.ป่าตาล ต.พรหมมาสตร์ ต.โพธิ์เก้าต้น ต.โพธิ์ตรุ ต.สี่คลอง
อ.โคกสำโรง : ต.เกาะแก้ว ต.คลองเกตุ ต.โคกสำโรง ต.ดงมะรุม ต.ถลุงเหล็ก ต.เพนียด ต.วังขอนขว้าง ต.วังจั่น ต.วังเพลิง ต.สะแกราบ ต.หนองแขม ต.หลุมข้าว ต.ห้วยโป่ง
อ.ท่าวุ้ง : ต.เขาสมอคอน ต.โคกสลุด ต.ท่าวุ้ง ต.บางคู้ ต.บางงา ต.บางลี่ ต.บ้านเบิก ต.โพตลาดแก้ว ต.มุจลินท์ ต.ลาดสาลี่ ต.หัวสำโรง
อ.บ้านหมี่ : ต.ชอนม่วง ต.เชียงงา ต.ดงพลับ ต.ดอนดึง ต.บางกะพี้ ต.บางขาม ต.บางพึ่ง ต.บ้านกล้วย ต.บ้านชี ต.บ้านทราย ต.บ้านหมี่ ต.ไผ่ใหญ่ ต.พุคา ต.โพนทอง ต.มหาสอน ต.สนามแจง ต.สายห้วยแก้ว ต.หนองกระเบียน ต.หนองเต่า ต.หนองทรายขาว ต.หนองเมือง ต.หินปัก
อ.พัฒนานิคม : ต.โคกสลุง ต.ช่องสาริกา ต.ชอนน้อย ต.ดีลัง ต.น้ำสุด ต.พัฒนานิคม ต.มะนาวหวาน ต.หนองบัว ต.ห้วยขุนราม
อ.หนองม่วง : ต.ชอนสมบูรณ์ ต.ชอนสารเดช ต.ดงดินแดง ต.บ่อทอง ต.ยางโทน ต.หนองม่วง

ลำปาง

อ.เมืองลำปาง : ต.กล้วยแพะ ต.ชมพู ต.ต้นธงชัย ต.ทุ่งฝาย ต.นิคมพัฒนา ต.บ่อแฮ้ว ต.บ้านค่า ต.บ้านเป้า ต.บ้านแลง ต.บ้านเสด็จ ต.บ้านเอื้อม ต.บุญนาคพัฒนา ต.ปงแสนทอง ต.พระบาท ต.พิชัย ต.เวียงเหนือ ต.สบตุ๋ย ต.สวนดอก ต.หัวเวียง
อ.เกาะคา : ต.เกาะคา ต.ท่าผา ต.นาแก้ว ต.นาแส่ง ต.ลำปางหลวง ต.วังพร้าว ต.ศาลา ต.ใหม่พัฒนา ต.ไหล่หิน
อ.แจ้ห่ม : ต.แจ้ห่ม ต.ทุ่งผึ้ง ต.บ้านสา ต.ปงดอน ต.เมืองมาย ต.แม่สุก ต.วิเชตนคร
อ.แม่ทะ : ต.ดอนไฟ ต.นาครัว ต.น้ำโจ้ ต.บ้านกิ่ว ต.บ้านบอม ต.ป่าตัน ต.แม่ทะ ต.วังเงิน ต.สันดอนแก้ว ต.หัวเสือ
อ.เมืองปาน : ต.แจ้ซ้อน ต.ทุ่งกว๋าว ต.บ้านขอ ต.เมืองปาน ต.หัวเมือง
อ.แม่เมาะ : ต.จางเหนือ ต.นาสัก ต.บ้านดง ต.แม่เมาะ ต.สบป้าด
อ.สบปราบ : ต.นายาง ต.แม่กัวะ ต.สบปราบ ต.สมัย
อ.เสริมงาม : ต.ทุ่งงาม ต.เสริมกลาง ต.เสริมขวา ต.เสริมซ้าย
อ.ห้างฉัตร : ต.ปงยางคก ต.เมืองยาว ต.แม่สัน ต.วอแก้ว ต.เวียงตาล ต.หนองหล่ม ต.ห้างฉัตร

สมุทรปราการ

อ.เมืองสมุทรปราการ : ต.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้านใหม่ ต.เทพารักษ์ ต.บางด้วน ต.บางปู ต.บางปูใหม่ ต.บางโปรง ต.บางเมือง ต.บางเมืองใหม่ ต.ปากน้ำ ต.แพรกษา ต.แพรกษาใหม่ ต.สำโรงเหนือ
อ.บางบ่อ : ต.คลองด่าน ต.คลองนิยมยาตรา ต.คลองสวน ต.บางบ่อ ต.บางพลีน้อย ต.บางเพรียง ต.บ้านระกาศ ต.เปร็ง
อ.บางพลี : ต.บางแก้ว ต.บางโฉลง ต.บางปลา ต.บางพลีใหญ่ ต.ราชาเทวะ ต.หนองปรือ
อ.พระประแดง : ต.ตลาด ต.ทรงคนอง ต.บางกระสอบ ต.บางกอบัว ต.บางกะเจ้า ต.บางครุ ต.บางจาก ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางพึ่ง ต.บางยอ ต.บางหญ้าแพรก ต.บางหัวเสือ ต.สำโรง ต.สำโรงกลาง ต.สำโรงใต้
อ.พระสมุทรเจดีย์ : ต.นาเกลือ ต.ในคลองบางปลากด ต.บ้านคลองสวน ต.ปากคลองบางปลากด ต.แหลมฟ้าผ่า
อ.บางเสาธง : ต.บางเสาธง ต.ศีรษะจรเข้น้อย ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่

สระบุรี

อ.เมืองสระบุรี : ต.กุดนกเปล้า ต.โคกสว่าง ต.ดาวเรือง ต.ตลิ่งชัน ต.ตะกุด ต.นาโฉง ต.ปากข้าวสาร ต.ปากเพรียว ต.หนองโน ต.หนองปลาไหล ต.หนองยาว
อ.แก่งคอย : ต.แก่งคอย ต.ชะอม ต.ชำผักแพว ต.ตาลเดี่ยว ต.เตาปูน ต.ทับกวาง ต.ท่าคล้อ ต.ท่าตูม ต.ท่ามะปราง ต.บ้านธาตุ ต.บ้านป่า ต.สองคอน ต.ห้วยแห้ง ต.หินซ้อน
อ.ดอนพุด : ต.ดงตะงาว ต.ดอนพุด ต.บ้านหลวง ต.ไผ่หลิ่ว
อ.บ้านหมอ : ต.โคกใหญ่ ต.ตลาดน้อย ต.บางโขมด ต.บ้านครัว ต.บ้านหมอ ต.ไผ่ขวาง ต.สร่างโศก ต.หนองบัว ต.หรเทพ
อ.พระพุทธบาท : ต.ขุนโขลน ต.เขาวง ต.ธารเกษม ต.นายาว ต.พระพุทธบาท ต.พุกร่าง ต.พุคำจาน ต.หนองแก ต.ห้วยป่าหวาย
อ.มวกเหล็ก : ต.ซับสนุ่น ต.มวกเหล็ก ต.มิตรภาพ ต.ลำพญากลาง ต.ลำสมพุง ต.หนองย่างเสือ
อ.วิหารแดง : ต.คลองเรือ ต.เจริญธรรม ต.บ้านลำ ต.วิหารแดง ต.หนองสรวง ต.หนองหมู
อ.เสาไห้ : ต.งิ้วงาม ต.ต้นตาล ต.ท่าช้าง ต.บ้านยาง ต.พระยาทด ต.ม่วงงาม ต.เมืองเก่า ต.เริงราง ต.ศาลารีไทย ต.สวนดอกไม้ ต.เสาไห้ ต.หัวปลวก
อ.หนองแค : ต.กุ่มหัก ต.คชสิทธิ์ ต.โคกตูม ต.โคกแย้ ต.บัวลอย ต.ไผ่ต่ำ ต.โพนทอง ต.หนองแขม ต.หนองไข่น้ำ ต.หนองแค ต.หนองจรเข้ ต.หนองจิก ต.หนองนาก ต.หนองปลาหมอ ต.หนองปลิง ต.หนองโรง ต.ห้วยขมิ้น ต.ห้วยทราย
อ.หนองแซง : ต.ไก่เส่า ต.เขาดิน ต.โคกสะอาด ต.ม่วงหวาน ต.หนองกบ ต.หนองควายโซ ต.หนองแซง ต.หนองสีดา ต.หนองหัวโพ
อ.หนองโดน : ต.ดอนทอง ต.บ้านกลับ ต.บ้านโปร่ง ต.หนองโดน
อ.วังม่วง : ต.คำพราน ต.วังม่วง ต.แสลงพัน
อ.เฉลิมพระเกียรติ : ต.เขาดินพัฒนา ต.บ้านแก้ง ต.ผึ้งรวง ต.พุแค ต.หน้าพระลาน ต.ห้วยบง

สุโขทัย

อ.เมืองสุโขทัย : ต.ตาลเตี้ย ต.ธานี ต.บ้านกล้วย ต.บ้านสวน ต.บ้านหลุม ต.ปากแคว ต.ปากพระ ต.เมืองเก่า ต.ยางซ้าย ต.วังทองแดง
อ.กงไกรลาศ : ต.กกแรต ต.กง ต.ไกรกลาง ต.ไกรนอก ต.ไกรใน ต.ดงเดือย ต.ท่าฉนวน ต.บ้านกร่าง ต.บ้านใหม่สุขเกษม ต.ป่าแฝก ต.หนองตูม
อ.คีรีมาศ : ต.โตนด ต.ทุ่งยางเมือง ต.ทุ่งหลวง ต.นาเชิงคีรี ต.บ้านน้ำพุ ต.บ้านป้อม ต.ศรีคีรีมาศ ต.สามพวง ต.หนองกระดิ่ง ต.หนองจิก
อ.ทุ่งเสลี่ยม : ต.กลางดง ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ต.ทุ่งเสลี่ยม ต.ไทยชนะศึก ต.บ้านใหม่ไชยมงคล
อ.บ้านด่านลานหอย : ต.ตลิ่งชัน ต.บ้านด่าน ต.ลานหอย ต.วังตะคร้อ ต.วังน้ำขาว ต.วังลึก ต.หนองหญ้าปล้อง
อ.ศรีนคร : ต.คลองมะพลับ ต.นครเดิฐ ต.น้ำขุม ต.ศรีนคร ต.หนองบัว
อ.ศรีสัชนาลัย : ต.ดงคู่ ต.ท่าชัย ต.บ้านแก่ง ต.บ้านตึก ต.ป่างิ้ว ต.แม่สำ ต.แม่สิน ต.ศรีสัชนาลัย ต.สารจิตร ต.หนองอ้อ ต.หาดเสี้ยว
อ.ศรีสำโรง : ต.เกาะตาเลี้ยง ต.คลองตาล ต.ทับผึ้ง ต.นาขุนไกร ต.บ้านซ่าน ต.บ้านนา ต.บ้านไร่ ต.ราวต้นจันทร์ ต.วังทอง ต.วังลึก ต.วังใหญ่ ต.วัดเกาะ ต.สามเรือน
อ.สวรรคโลก : ต.คลองกระจง ต.คลองยาง ต.ท่าทอง ต.นาทุ่ง ต.ในเมือง ต.ปากน้ำ ต.ป่ากุมเกาะ ต.เมืองบางขลัง ต.เมืองบางยม ต.เมืองสวรรคโลก ต.ย่านยาว ต.วังพิณพาทย์ ต.วังไม้ขอน ต.หนองกลับ

สุพรรณบุรี

อ.เมืองสุพรรณบุรี : ต.โคกโคเฒ่า ต.ดอนกำยาน ต.ดอนตาล ต.ดอนโพธิ์ทอง ต.ดอนมะสังข์ ต.ตลิ่งชัน ต.ทับตีเหล็ก ต.ท่าพี่เลี้ยง ต.ท่าระหัด ต.บางกุ้ง ต.บ้านโพธิ์ ต.ไผ่ขวาง ต.พิหารแดง ต.โพธิ์พระยา ต.รั้วใหญ่ ต.ศาลาขาว ต.สนามคลี ต.สนามชัย ต.สระแก้ว ต.สวนแตง
อ.ดอนเจดีย์ : ต.ดอนเจดีย์ ต.ทะเลบก ต.ไร่รถ ต.สระกระโจม ต.หนองสาหร่าย
อ.ด่านช้าง : ต.ด่านช้าง ต.นิคมกระเสียว ต.วังคัน ต.วังยาว ต.หนองมะค่าโมง ต.ห้วยขมิ้น ต.องค์พระ
อ.เดิมบางนางบวช : ต.หนองกระทุ่ม ต.เขาดิน ต.เขาพระ ต.โคกช้าง ต.เดิมบาง ต.ทุ่งคลี ต.นางบวช ต.บ่อกรุ ต.ปากน้ำ ต.ป่าสะแก ต.ยางนอน ต.วังศรีราช ต.หัวเขา ต.หัวนา
อ.บางปลาม้า : ต.กฤษณา ต.โคกคราม ต.จรเข้ใหญ่ ต.ตะค่า ต.บางปลาม้า ต.บางใหญ่ ต.บ้านแหลม ต.ไผ่กองดิน ต.มะขามล้ม ต.วังน้ำเย็น ต.วัดดาว ต.วัดโบสถ์ ต.สาลี ต.องครักษ์
อ.ศรีประจันต์ : ต.ดอนปรู ต.บางงาม ต.บ้านกร่าง ต.ปลายนา ต.มดแดง ต.วังน้ำซับ ต.วังยาง ต.วังหว้า ต.ศรีประจันต์
อ.สองพี่น้อง : ต.ดอนมะนาว ต.ต้นตาล ต.ทุ่งคอก ต.เนินพระปรางค์ ต.บ่อสุพรรณ ต.บางตะเคียน ต.บางตาเถร ต.บางพลับ ต.บางเลน ต.บ้านกุ่ม ต.บ้านช้าง ต.ศรีสำราญ ต.สองพี่น้อง ต.หนองบ่อ ต.หัวโพธิ์
อ.สามชุก : ต.กระเสียว ต.บ้านสระ ต.ย่านยาว ต.วังลึก ต.สามชุก ต.หนองผักนาก ต.หนองสะเดา
อ.อู่ทอง : ต.กระจัน ต.จรเข้สามพัน ต.เจดีย์ ต.ดอนคา ต.ดอนมะเกลือ ต.บ้านโข้ง ต.บ้านดอน ต.พลับพลาไชย ต.ยุ้งทะลาย ต.สระพังลาน ต.สระยายโสม ต.หนองโอ่ง ต.อู่ทอง
อ.หนองหญ้าไซ : ต.แจงงาม ต.ทัพหลวง ต.หนองขาม ต.หนองโพธิ์ ต.หนองราชวัตร ต.หนองหญ้าไซ

สุราษฎร์ธานี

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี : ต.ขุนทะเล ต.คลองฉนาก ต.คลองน้อย ต.ตลาด ต.บางกุ้ง ต.บางชนะ ต.บางไทร ต.บางใบไม้ ต.บางโพธิ์ ต.มะขามเตี้ย ต.วัดประดู่
อ.กาญจนดิษฐ์ : ต.กรูด ต.กะแดะ ต.คลองสระ ต.ช้างขวา ต.ช้างซ้าย ต.ตะเคียนทอง ต.ท่าทอง ต.ท่าทองใหม่ ต.ท่าอุแท ต.ทุ่งกง ต.ทุ่งรัง ต.ป่าร่อน ต.พลายวาส
อ.คีรีรัฐนิคม : ต.กะเปา ต.ถ้ำสิงขร ต.ท่ากระดาน ต.ท่าขนอน ต.น้ำหัก ต.บ้านทำเนียบ ต.บ้านยาง ต.ย่านยาว
อ.เคียนซา : ต.เขาตอก ต.เคียนซา ต.บ้านเสด็จ ต.พ่วงพรมคร ต.อรัญคามวารี
อ.ไชยา : ต.ตลาดไชยา ต.ตะกรบ ต.ทุ่ง ต.ปากหมาก ต.ป่าเว ต.พุมเรียง ต.โมถ่าย ต.เลม็ด ต.เวียง
อ.ดอนสัก : ต.ชลคราม ต.ไชยคราม ต.ดอนสัก ต.ปากแพรก
อ.ท่าฉาง : ต.เขาถ่าน ต.คลองไทร ต.ท่าเคย ต.ท่าฉาง ต.ปากฉลุย ต.เสวียด
อ.บ้านนาเดิม : ต.ทรัพย์ทวี ต.ท่าเรือ ต.นาใต้ ต.บ้านนา
อ.บ้านนาสาร : ต.คลองปราบ ต.ควนศรี ต.ควนสุบรรณ ต.ท่าชี ต.ทุ่งเตา ต.ทุ่งเตาใหม่ ต.นาสาร ต.น้ำพุ ต.พรุพี ต.เพิ่มพูนทรัพย์ ต.ลำพูน
อ.พระแสง : ต.ไทรขึง ต.ไทรโสภา ต.บางสวรรค์ ต.สาคู ต.สินเจริญ ต.สินปุน ต.อิปัน
อ.พุนพิน : ต.กรูด ต.เขาหัวควาย ต.ตะปาน ต.ท่าข้าม ต.ท่าโรงช้าง ต.ท่าสะท้อน ต.น้ำรอบ ต.บางงอน ต.บางเดือน ต.บางมะเดื่อ ต.พุนพิน ต.มะลวน ต.ลีเล็ด ต.ศรีวิชัย ต.หนองไทร ต.หัวเตย
อ.เวียงสระ : ต.เขานิพันธ์ ต.คลองฉนวน ต.ทุ่งหลวง ต.บ้านส้อง ต.เวียงสระ

สุรินทร์

อ.เมืองสุรินทร์ : ต.กาเกาะ ต.แกใหญ่ ต.คอโค ต.เฉนียง ต.ตระแสง ต.ตั้งใจ ต.ตาอ็อง ต.ท่าสว่าง ต.เทนมีย์ ต.นอกเมือง ต.นาดี ต.นาบัว ต.ในเมือง ต.บุฤาษี ต.เพี้ยราม ต.เมืองที ต.ราม ต.สลักได ต.สวาย ต.สำโรง ต.แสลงพันธ์
อ.จอมพระ : ต.กระหาด ต.จอมพระ ต.ชุมแสง ต.บ้านผือ ต.บุแกรง ต.เป็นสุข ต.เมืองลีง ต.ลุ่มระวี ต.หนองสนิท
อ.ปราสาท : ต.กังแอน ต.กันตวจระมวล ต.โคกยาง ต.โคกสะอาด ต.เชื้อเพลิง ต.โชคนาสาม ต.ตานี ต.ตาเบา ต.ทมอ ต.ทุ่งมน ต.บ้านไทร ต.บ้านพลวง ต.ประทัดบุ ต.ปราสาททนง ต.ปรือ ต.ไพล ต.สมุด ต.หนองใหญ่
อ.ลำดวน : ต.โชคเหนือ ต.ตระเปียงเตีย ต.ตรำดม ต.ลำดวน ต.อู่โลก
อ.ศีขรภูมิ : ต.กุดหวาย ต.ขวาวใหญ่ ต.คาละแมะ ต.จารพัต ต.ช่างปี่ ต.ตรมไพร ต.ตรึม ต.แตล ต.นารุ่ง ต.ผักไหม ต.ยาง ต.ระแงง ต.หนองขวาว ต.หนองบัว ต.หนองเหล็ก
อ.สนม : ต.แคน ต.นานวน ต.โพนโก ต.สนม ต.หนองระฆัง ต.หนองอียอ ต.หัวงัว
อ.สังขะ : ต.ขอนแตก ต.ดม ต.ตาคง ต.ตาตุม ต.ทับทัน ต.เทพรักษา ต.กระเทียม ต.บ้านจารย์ ต.บ้านชบ ต.พระแก้ว ต.สะกาด ต.สังขะ
อ.เขวาสินรินทร์ : ต.เขวาสินรินทร์ ต.ตากูก ต.บ้านแร่ ต.บึง ต.ปราสาททอง

อ่างทอง

อ.เมืองอ่างทอง : ต.คลองวัว ต.จำปาหล่อ ต.ตลาดกรวด ต.ตลาดหลวง ต.บางแก้ว ต.บ้านรี ต.บ้านแห ต.บ้านอิฐ ต.ป่างิ้ว ต.โพสะ ต.มหาดไทย ต.ย่านซื่อ ต.ศาลาแดง ต.หัวไผ่
อ.ไชโย : ต.จรเข้ร้อง ต.ชะไว ต.ชัยฤทธิ์ ต.ไชยภูมิ ต.ไชโย ต.ตรีณรงค์ ต.เทวราช ต.ราชสถิตย์ ต.หลักฟ้า
อ.ป่าโมก : ต.นรสิงห์ ต.บางปลากด ต.บางเสด็จ ต.ป่าโมก ต.โผงเผง ต.โรงช้าง ต.สายทอง ต.เอกราช
อ.โพธิ์ทอง : ต.คำหยาด ต.โคกพุทรา ต.ทางพระ ต.บ่อแร่ ต.บางเจ้าฉ่า ต.บางพลับ ต.บางระกำ ต.โพธิ์รังนก ต.ยางซ้าย ต.รำมะสัก ต.สามง่าม ต.หนองแม่ไก่ ต.องครักษ์ ต.อ่างแก้ว ต.อินทประมูล
อ.วิเศษชัยชาญ : ต.คลองขนาก ต.ตลาดใหม่ ต.ท่าช้าง ต.บางจัก ต.ไผ่จำศีล ต.ไผ่ดำพัฒนา ต.ไผ่วง ต.ม่วงเตี้ย ต.ยี่ล้น ต.ศาลเจ้าโรงทอง ต.สาวร้องไห้ ต.สี่ร้อย ต.หลักแก้ว ต.ห้วยคันแหลน ต.หัวตะพาน
อ.สามโก้ : ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ ต.มงคลธรรมนิมิต ต.ราษฎรพัฒนา ต.สามโก้ ต.อบทม
อ.แสวงหา : ต.จำลอง ต.บ้านพราน ต.สีบัวทอง ต.วังน้ำเย็น ต.ศรีพราน ต.แสวงหา ต.ห้วยไผ่

อุดรธานี

อ.เมืองอุดรธานี : ต.กุดสระ ต.โคกสะอาด ต.เชียงพิณ ต.เชียงยืน ต.นากว้าง ต.นาข่า ต.นาดี ต.นิคมสงเคราะห์ ต.โนนสูง ต.บ้านขาว ต.บ้านจั่น ต.บ้านตาด ต.บ้านเลื่อม ต.สามพร้าว ต.หนองขอนกว้าง ต.หนองนาคำ ต.หนองบัว ต.หนองไผ่ ต.หนองไฮ ต.หมากแข้ง ต.หมูม่น
อ.กุดจับ : ต.กุดจับ ต.ขอนยูง ต.เชียงเพ็ง ต.ตาลเลียน ต.ปะโค ต.เมืองเพีย ต.สร้างก่อ
อ.กุมภวาปี : ต.กุมภวาปี ต.เชียงแหว ต.แชแล ต.ตูมใต้ ต.ท่าลี่ ต.ปะโค ต.ผาสุก ต.พันดอน ต.เวียงคำ ต.สีออ ต.เสอเพลอ ต.หนองหว้า ต.ห้วยเกิ้ง
อ.โนนสะอาด : ต.โคกกลาง ต.ทมนางาม ต.โนนสะอาด ต.บุ่งแก้ว ต.โพธิ์ศรีสำราญ ต.หนองกุงศรี
อ.บ้านผือ : ต.กลางใหญ่ ต.ข้าวสาร ต.เขือน้ำ ต.คำด้วง ต.คำบง ต.จำปาโมง ต.โนนทอง ต.บ้านค้อ ต.บ้านผือ ต.เมืองพาน ต.หนองแวง ต.หนองหัวคู ต.หายโศก
อ.พิบูลย์รักษ์ : ต.ดอนกลอย ต.นาทราย ต.บ้านแดง
อ.เพ็ญ : ต.โคกกลาง ต.จอมศรี ต.เชียงหวาง ต.เตาไห ต.นาบัว ต.นาพู่ ต.บ้านธาตุ ต.บ้านเหล่า ต.เพ็ญ ต.สร้างแป้น ต.สุมเส้า
อ.หนองวัวซอ : ต.กุดหมากไฟ ต.น้ำพ่น ต.โนนหวาย ต.หนองบัวบาน ต.หนองวัวซอ ต.หนองอ้อ ต.หมากหญ้า ต.อูบมุง
อ.หนองหาน : ต.ดอนหายโศก ต.บ้านเชียง ต.บ้านยา ต.ผักตบ ต.พังงู ต.โพนงาม ต.สร้อยพร้าว ต.สะแบง ต.หนองไผ่ ต.หนองเม็ก ต.หนองสระปลา ต.หนองหาน
อ.หนองแสง : ต.ทับกุง ต.นาดี ต.แสงสว่าง ต.หนองแสง
อ.ประจักษ์ศิลปาคม : ต.นาม่วง ต.ห้วยสามพาด ต.อุ่มจาน

อุตรดิตถ์

อ.เมืองอุตรดิตถ์ : ต.ขุนฝาง ต.คุ้งตะเภา ต.งิ้วงาม ต.ถ้ำฉลอง ต.ท่าเสา ต.ท่าอิฐ ต.น้ำริด ต.บ้านเกาะ ต.บ้านด่าน ต.บ้านด่านนาขาม ต.ป่าเซ่า ต.ผาจุก ต.วังกะพี้ ต.วังดิน ต.แสนตอ ต.หาดกรวด ต.หาดงิ้ว
อ.ตรอน : ต.ข่อยสูง ต.น้ำอ่าง ต.บ้านแก่ง ต.วังแดง ต.หาดสองแคว
อ.ทองแสนขัน : ต.น้ำพี้ ต.บ่อทอง ต.ป่าคาย ต.ผักขวง
อ.ท่าปลา : ต.จริม ต.ท่าปลา ต.ท่าแฝก ต.นางพญา ต.น้ำหมัน ต.ผาเลือด ต.ร่วมจิต ต.หาดล้า
อ.น้ำปาด : ต.เด่นเหล็ก ต.น้ำไคร้ ต.น้ำไผ่ ต.บ้านฝาย ต.แสนตอ ต.ห้วยมุ่น
อ.บ้านโคก : ต.นาขุม ต.บ่อเบี้ย ต.บ้านโคก ต.ม่วงเจ็ดต้น
อ.พิชัย : ต.คอรุม ต.ท่ามะเฟือง ต.ท่าสัก ต.นายาง ต.นาอิน ต.ในเมือง ต.บ้านโคน ต.บ้านดารา ต.บ้านหม้อ ต.พญาแมน ต.ไร่อ้อย
อ.ฟากท่า : ต.บ้านเสี้ยว ต.ฟากท่า ต.สองคอน ต.สองห้อง
อ.ลับแล : ต.ชัยจุมพล ต.ด่านแม่คำมัน ต.ทุ่งยั้ง ต.นานกกก ต.ไผ่ล้อม ต.ฝายหลวง ต.ศรีพนมมาศ ต.แม่พูล

อุบลราชธานี

อ.เมืองอุบลราชธานี : ต.กระโสบ ต.กุดลาด ต.ขามใหญ่ ต.ขี้เหล็ก ต.แจระแม ต.ในเมือง ต.ปทุม ต.ปะอาว ต.ไร่น้อย ต.หนองขอน ต.หนองบ่อ ต.หัวเรือ
อ.เขื่องใน : ต.กลางใหญ่ ต.ก่อเอ้ ต.เขื่องใน ต.ค้อทอง ต.ชีทวน ต.แดงหม้อ ต.ท่าไห ต.ธาตุน้อย ต.นาคำใหญ่ ต.โนนรัง ต.บ้านกอก ต.บ้านไทย ต.ยางขี้นก ต.ศรีสุข ต.สร้างถ่อ ต.สหธาตุ ต.หนองเหล่า ต.หัวดอน
อ.เดชอุดม : ต.กลาง ต.กุดประทาย ต.แก้ง ต.คำครั่ง ต.ตบหู ต.ท่าโพธิ์ศรี ต.ทุ่งเทิง ต.นากระแซง ต.นาเจริญ ต.นาส่วง ต.โนนสมบูรณ์ ต.บัวงาม ต.ป่าโมง ต.โพนงาม ต.เมืองเดช ต.สมสะอาด
อ.ตระการพืชผล : ต.กระเดียน ต.กุดยาลวน ต.กุศกร ต.เกษม ต.ขามเปี้ย ต.ขุหลุ ต.คอนสาย ต.คำเจริญ ต.โคกจาน ต.เซเป็ด ต.ตระการ ต.ตากแดด ต.ถ้ำแข้ ต.ท่าหลวง ต.นาพิน ต.นาสะไม ต.โนนกุง ต.บ้านแดง ต.เป้า ต.สะพือ ต.หนองเต่า ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา ต.ไหล่ทุ่ง
อ.ตาลสุม : ต.คำหว้า ต.จิกเทิง ต.ตาลสุม ต.นาคาย ต.สำโรง ต.หนองกุง
อ.พิบูลมังสาหาร : ต.กุดชมภู ต.ดอนจิก ต.ทรายมูล ต.นาโพธิ์ ต.โนนกลาง ต.โนนกาหลง ต.บ้านแขม ต.พิบูล ต.โพธิ์ไทร ต.โพธิ์ศรี ต.ระเว ต.ไร่ใต้ ต.หนองบัวฮี ต.อ่างศิลา
อ.ม่วงสามสิบ : ต.ดุมใหญ่ ต.เตย ต.นาเลิง ต.ไผ่ใหญ่ ต.โพนแพง ต.ม่วงสามสิบ ต.ยางโยภาพ ต.ยางสักกระโพหลุ่ม ต.หนองไข่นก ต.หนองช้างใหญ่ ต.หนองเมือง ต.หนองเหล่า ต.หนองฮาง ต.เหล่าบก
อ.เหล่าเสือโก้ก : ต.แพงใหญ่ ต.โพนเมือง ต.หนองบก ต.เหล่าเสือโก้ก
อ.วารินชำราบ : ต.คำขวาง ต.คำน้ำแซบ ต.คูเมือง ต.ท่าลาด ต.ธาตุ ต.โนนผึ้ง ต.โนนโหนน ต.บุ่งหวาย ต.บุ่งไหม ต.โพธิ์ใหญ่ ต.เมืองศรีไค ต.วารินชำราบ ต.สระสมิง ต.แสนสุข ต.หนองกินเพล ต.ห้วยขะยุง
อ.สำโรง : ต.ขามป้อม ต.ค้อน้อย ต.โคกก่อง ต.โคกสว่าง ต.โนนกลาง ต.โนนกาเล็น ต.บอน ต.สำโรง ต.หนองไฮ
อ.นาเยีย : ต.นาดี ต.นาเยีย ต.นาเรือง
อ.สว่างวีระวงศ์ : ต.แก่งโดม ต.ท่าช้าง ต.บุ่งมะแลง ต.สว่าง
อ.ดอนมดแดง : ต.คำไฮใหญ่ ต.ดอนมดแดง ต.ท่าเมือง ต.เหล่าแดง