ร้านดอกไม้ "www.รับส่งดอกไม้.net" ให้บริการ ส่งดอกไม้,ช่อดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด | สั่งดอกไม้ออนไลน์ โทร (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด กดปุ่มเพื่อนได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน
รับส่งดอกไม้.net สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด (สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ:
Click เลือกจังหวัด เพื่อตรวจสอบพื้นที่จัดส่ง และ
ดูผลงานการจัดช่อดอกไม้และพวงหรีดในแต่ละท้องที่

สั่งดอกไม้ โทร.(สั่งซื้อได้ที่ LineId : @sendflower)

เปิดบริการ จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-18.00น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ส่งพวงหรีด ริมใต้ แม่ริม จ.เชียงใหม่

14-015
ส่งพวงหรีด เชียงใหม่
วัดแม่ริม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

22-019
ส่งพวงหรีด นครศรีธรรมราช
วัดเขมวงศาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-006
ส่งพวงหรีด เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บ้านแก่ง ตรอน จ.อุตรดิตถ์

74-006
ส่งพวงหรีด อุตรดิตถ์
วัดมงคลนิมิตร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

73-008
ส่งพวงหรีด อุดรธานี
มูลนิธิส่งเสริมธรรม ฯ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.อุดรธานี เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

36-003
ส่งพวงหรีด พิจิตร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.พิจิตร เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

30-008
ส่งพวงหรีด ปราจีนบุรี
วัดป่ามะไฟ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ในเมือง เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

76-007
ส่งพวงหรีด อุบลราชธานี
วัดเลียบ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หมากแข้ง เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

73-011
ส่งพวงหรีด อุดรธานี
วัดโพธิวราราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.อุดรธานี เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-001
ส่งพวงหรีด นครศรีธรรมราช
วัดหัวอิฐ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-002
ส่งพวงหรีด นครศรีธรรมราช
วัดหัวอิฐ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทอนหงส์ พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

22-003
ส่งพวงหรีด นครศรีธรรมราช

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทอนหงส์ พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

22-004
ส่งพวงหรีด นครศรีธรรมราช

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

35-005
ส่งพวงหรีด พัทลุง
วัดโพธิ์ควนมะพร้าว

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.พัทลุง เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หัวรอ พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

32-007
ส่งพวงหรีด อยุธยา
วัดเสนาสนาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.อยุธยา เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  ศรีราชา จ.ชลบุรี

09-013
ส่งพวงหรีด ชลบุรี
วัดเขาน้ำซับ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางรักใหญ่ บางบัวทอง จ.นนทบุรี

24-007
ส่งพวงหรีด นนทบุรี
วัดลาดปลาดุก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นนทบุรี เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด โนนผึ้ง วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

76-005
ส่งพวงหรีด อุบลราชธานี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

76-006
ส่งพวงหรีด อุบลราชธานี
มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี (จีตัมเกาะ)

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าลาด วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

76-008
ส่งพวงหรีด อุบลราชธานี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "รับส่งดอกไม้.net")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

รายชื่อวัดใน กรุงเทพมหานคร:

วัดกก (แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร)
วัดกระจัง (แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดกระจับพินิจ (แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดกระทุ่ม (แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร)
วัดกระทุ่มราย (แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร)
วัดกระโจมทอง (แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดกลางดาวคนอง (แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดกันตทาราราม (แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดกันมาตุยาราม (แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร)
วัดกัลยาณมิตร (แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดกาญจนสิงหาสน์ (แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดกำแพง (แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดกำแพง (แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดกำแพง (แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร)
วัดกุนนทีรุทธาราม (แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร)
วัดกุศลสมาคร (แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร)
วัดขุมทอง (แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร)
วัดคณิกาผล (แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร)
วัดครุฑ (แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดคฤหบดี (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดคลองครุ (แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร)
วัดคลองบ้านใหม่ (แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร)
วัดคลองเตยนอก (แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร)
วัดคลองเตยใน (แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร)
วัดคุณแม่จันทร์ (แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร)
วัดคูหาสวรรค์ (แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดคู้บอน (แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร)
วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดจอมสุดาราม (แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
วัดจักรวรรดิราชาวาส (แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร)
วัดจันทรสโมสร (แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
วัดจันทร์นอก (แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร)
วัดจันทร์ประดิษฐาราม (แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดจันทร์ใน (แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร)
วัดจันทวงศาราม(กลาง) (แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร)
วัดจันทาราม (แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดจำปา (แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดจินดิตวิหาร (แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร)
วัดฉัตรแก้วจงกลณี (แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดฉิมทายกาวาส (แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดชนะสงคราม (แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดชัยฉิมพลี (แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดชัยชนะสงคราม (แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร)
วัดชัยพฤกษมาลา (แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดชัยภูมิการาม (แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร)
วัดชัยมงคล (แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร)
วัดชำนิหัตถการ (แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร)
วัดชิโนรสาราม (แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดช่องนนทรี (แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร)
วัดช่องลม (แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร)
วัดช่างเหล็ก (แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดดงมูลเหล็ก (แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดดวงแข (แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร)
วัดดอกไม้ (แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร)
วัดดอน (แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร)
วัดดาวคนอง (แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดดาวดึงษาราม (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดดิสหงษาราม (แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร)
วัดดิสานุการาม (แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร)
วัดดีดวด (แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร)
วัดดุสิดาราม (แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดด่าน (แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร)
วัดตรีทศเทพ (แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดตลิ่งชัน (แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดตะกล่ำ (แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร)
วัดตะล่อม (แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดตะโน (แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม (แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร)
วัดทอง (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดทอง (แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดทอง (แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดทองธรรมชาติ (แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร)
วัดทองนพคุณ (แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร)
วัดทองบน (แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร)
วัดทองศาลางาม (แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดทองสัมฤทธิ์ (แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดทองสุทธาราม (แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร)
วัดทองเนียม (แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร)
วัดทองเพลง (แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร)
วัดทัศนารุณสุนทริการาม (แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร)
วัดทิพพาวาส (แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร)
วัดทิพย์วารีวิหาร (แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดทุ่งครุ (แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร)
วัดทุ่งลานนา(ชมทองผินถวิลอุปถมภ์) (แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร)
วัดทุ่งเศรษฐี (แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร)
วัดท่าข้าม (แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร)
วัดท่าพระ (แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร)
วัดธรรมคุณาราม (แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร)
วัดธรรมมงคล (แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร)
วัดธรรมาภิรตาราม (แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
วัดธาตุทอง (แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร)
วัดนก (แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดนครป่าหมาก (แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดนรนาถสุนทริการาม (แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดนวลจันทร์ (แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร)
วัดนวลนรดิศ (แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดนาคกลาง (แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร)
วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง (แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)
วัดนาคปรก (แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดนางชี (แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดนางนอง (แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)
วัดนายโรง (แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ (แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร)
วัดนินสุขาราม (แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร)
วัดนิมมานรดี (แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดน้อยนพคุณ (แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
วัดน้อยนางหงษ์ (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดน้อยใน (แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดบพิตรพิมุข (แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร)
วัดบรมนิวาส (แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร)
วัดบวรนิเวศวิหาร (แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดบวรมงคล (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดบัวผัน (แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร)
วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม (แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร)
วัดบางกระดี่ (แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร)
วัดบางขุนนนท์ (แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดบางขุนเทียนกลาง (แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)
วัดบางขุนเทียนนอก (แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)
วัดบางขุนเทียนใน (แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)
วัดบางนานอก (แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร)
วัดบางนาใน (แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร)
วัดบางน้ำชน (แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดบางบอน (แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร)
วัดบางบัว (แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร)
วัดบางบำหรุ (แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดบางประทุนนอก (แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)
วัดบางปะกอก (แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร)
วัดบางพลัด (แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดบางมดโสธราราม (แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร)
วัดบางยี่ขัน (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดบางสะแกนอก (แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดบางสะแกใน (แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดบางเตย (แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร)
วัดบางเพ็งใต้ (แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดบางเสาธง (แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดบางแวก (แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดบางโคล่นอก (แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร)
วัดบางโพโอมาวาส (แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร)
วัดบางไส้ไก่ (แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดบำรุงรื่น (แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร)
วัดบำเพ็ญเหนือ (แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดบึงทองหลาง (แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร)
วัดบึงบัว (แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร)
วัดบุคคโล (แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดบุญรอดธรรมาราม (แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร)
วัดบุญศรีมุนีกรณ์ (แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร)
วัดบุณยประดิษฐ์ (แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร)
วัดบุปผาราม (แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดบุรณศิริมาตยาราม (แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดปฐมบุตรอิศราราม(ปฐมบุตรอิสราราม) (แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดปทีปพลีผล (แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร)
วัดปทุมคงคา (แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร)
วัดปทุมวนาราม (แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร)
วัดประชาบำรุง (แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร)
วัดประชาระบือธรรม (แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
วัดประชาศรัทธาธรรม (แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร)
วัดประดิษฐาราม (แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดประดู่ฉิมพลี (แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร)
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ (แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร)
วัดประดู่บางจาก (แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดประดู่ในทรงธรรม (แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร)
วัดประยุรวงศาวาส (แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดประสาท (แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดประสาทบุญญาวาส (แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
วัดประเสริฐสุทธาวาส (แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร)
วัดปรินายก (แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดปริวาศ (แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร)
วัดปลูกศรัทธา (แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร)
วัดปากน้ำ (แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดปากน้ำฝั่งใต้ (แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดปากบึง (แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร)
วัดปุรณาวาส (แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร)
วัดผ่องพลอยวิริยาราม (แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร)
วัดพรพระร่วงประสิทธิ (แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร)
วัดพรหมรังษี (แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร)
วัดพรหมรังษี (แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร)
วัดพรหมวงศาราม (แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร)
วัดพรหมสุวรรณสามัคคี (แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร)
วัดพระพิเรนทร์ (แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร)
วัดพระยาทำ (แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดพระยายัง (แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร)
วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดพระยาสุเรนทร์ (แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร)
วัดพระราม9กาญจนาภิเษก (แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร)
วัดพระศรีมหาธาตุ (แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดพระไกรสีห์ (แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร)
วัดพลมานีย์ (แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร)
วัดพลับพลาชัย (แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร)
วัดพิกุล (แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดพิชยญาติการาม (แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร)
วัดพิชัย (แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร)
วัดพุทธจักรมงคลชยาราม (แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดพุทธบูชา (แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร)
วัดภคินีนาถ (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดภาณุรังษี (แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดภาวนาภิรตาราม (แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดภาษี (แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร)
วัดมกุฎกษัตริยาราม (แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดมงคลวราราม (แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)
วัดมงคลสมาคม (แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร)
วัดมณฑป (แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดมหรรณพาราม (แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดมหาบุศย์ (แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร)
วัดมหาพฤฒาราม (แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร)
วัดมะกอก (แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดมะพร้าวเตี้ย (แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดมะลิ (แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดมังกรกมลาวาส (แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร)
วัดมัชฌันติการาม (แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร)
วัดม่วง (แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร)
วัดม่วงแค (แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร)
วัดยางบางจาก (แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดยางสุทธาราม (แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดยานนาวา (แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร)
วัดยายร่ม (แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)
วัดรวกบางบำหรุ (แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดรวกสุทธาราม (แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดระฆังโฆสิตาราม (แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดรัชฎาธิษฐาน (แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดรางบัว (แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดราชคฤห์ (แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดราชนัดดาราม (แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดราชบุรณะ (แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม (แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดราชผาติการาม (แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
วัดราชวรินทร์ (แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดราชสิงขร (แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร)
วัดราชสิทธาราม (แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร)
วัดราชาธิวาสวิหาร (แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
วัดราชโกษา (แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร)
วัดราชโอรสาราม (แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)
วัดราษฎร์นิยมธรรม (แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร)
วัดราษฎร์บำรุง (แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร)
วัดราษฎร์บำรุง (แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร)
วัดราษฎร์บูรณะ (แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร)
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร)
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร)
วัดละครทำ (แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดลาดกระบัง (แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร)
วัดลาดบัวขาว (แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร)
วัดลาดบัวขาว (แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร)
วัดลาดปลาเค้า (แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร)
วัดลาดพร้าว (แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร)
วัดลานบุญ (แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร)
วัดลำกะดาน (แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร)
วัดลำต้อยติ่ง (แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร)
วัดลำนกแขวก (แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดลำผักชี (แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร)
วัดลำพะอง (แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร)
วัดลำวังคาสุทธาวาส (แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร)
วัดลุ่มเจริญศรัทธา (แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร)
วัดวงษ์ลาภาราม (แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร)
วัดวชิรธรรมสาธิต (แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร)
วัดวรจรรยาวาส (แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร)
วัดวรามาตยภัณฑสาราราม (แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดวิจิตรการนิมิตร (แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดวิมุตยาราม (แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส (แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดวิเศษการ (แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดศรีกุเรชา (แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดศรีนวล (แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร)
วัดศรีบุญเรือง (แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร)
วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม (แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร)
วัดศรีสุดาราม (แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดศรีเอี่ยม (แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร)
วัดศาลาครืน (แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)
วัดศาลาแดง (แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร)
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต (แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร)
วัดศิริวัฒนาราม (แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดสน (แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร)
วัดสมณานัมบริหาร (แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
วัดสมรโกฎิ (แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดสระบัว (แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร)
วัดสระเกศ (แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร)
วัดสร้อยทอง (แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร)
วัดสวนพลู (แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร)
วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม (แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
วัดสะพาน (แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร)
วัดสะพาน (แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดสะแกงาม (แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร)
วัดสังข์กระจาย (แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร)
วัดสังฆราชา (แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร)
วัดสังเวชวิศยาราม (แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดสันติธรรมาราม (แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดสัมพันธวงศ์ (แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร)
วัดสัมมาชัญญาวาส (แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร)
วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ (แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร)
วัดสามง่าม (แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร)
วัดสามพระยา (แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดสามัคคีธรรม (แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร)
วัดสามัคคีสุทธาวาส (แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดสายอำพันธ์เอมสาร (แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร)
วัดสารอด (แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร)
วัดสิงห์ (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดสิงห์ (แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)
วัดสิตาราม (แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร)
วัดสิริกมลาวาส (แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร)
วัดสีกัน (แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร)
วัดสีชมพู (แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร)
วัดสีสุก (แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)
วัดสีหไกรสร (แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดสุขใจ (แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร)
วัดสุคันธาราม (แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
วัดสุทธาราม (แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร)
วัดสุทธาวาส (แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดสุทธาวาส (แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดสุทธาโภชน์ (แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร)
วัดสุทธิวราราม (แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร)
วัดสุทธิสะอาด (แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร)
วัดสุทัศนเทพวราราม (แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดสุธรรมวดี (แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร)
วัดสุนทรธรรมทาน (แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร)
วัดสุวรรณ (แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร)
วัดสุวรรณคีรี (แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดสุวรรณประสิทธิ์ (แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร)
วัดสุวรรณาราม (แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดหงส์รัตนาราม (แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร)
วัดหนองจอก (แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร)
วัดหนองแขม (แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร)
วัดหนองใหญ่ (แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร)
วัดหนัง (แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)
วัดหลวงพ่อโอภาสี (แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร)
วัดหลักสาม (แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร)
วัดหลักสี่ (แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร)
วัดหัวกระบือ (แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร)
วัดหัวลำโพง (แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร)
วัดหิรัญรูจี (แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดอนงคาราม (แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร)
วัดอนัมนิกายาราม (แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร)
วัดอภัยทายาราม (แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร)
วัดอมรคีรี (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดอมรทายิการาม (แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดอมราวราราม (แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร)
วัดอมรินทราราม (แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดอยู่ดีบำรุงธรรม (แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร)
วัดอรุณราชวราราม (แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร)
วัดอัปสรสวรรค์ (แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดอัมพวัน (แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
วัดอัมพวา (แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดอาวุธวิกสิตาราม (แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดอินทรวิหาร (แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดอินทราวาส (แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง (แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร)
วัดอินทาราม (แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดอุดมรังสี (แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร)
วัดอุทัยธรรมาราม (แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร)
วัดอุทัยธาราม (แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร)
วัดอุภัยราชบำรุง (แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร)
วัดอู่ตะเภา (แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร)
วัดอ่างแก้ว (แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดเกาะ (แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดเกาะสุวรรณาราม (แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร)
วัดเกียรติประดิษฐ์ (แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร)
วัดเครือวัลย์ (แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร)
วัดเจริญธรรมาราม (แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร)
วัดเจียระดับ (แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร)
วัดเจ้ามูล (แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร)
วัดเจ้าอาม (แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดเชิงเลน (แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดเทพธิดาราม (แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดเทพนารี (แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดเทพนิมิตต์ (แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร)
วัดเทพพล (แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดเทพลีลา (แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร)
วัดเทพศิรินทราวาส (แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร)
วัดเทพากร (แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดเทวราชกุญชร (แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
วัดเทวสุนทร (แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร)
วัดเทวีวรญาติ (แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
วัดเปาโรหิตย์ (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดเพลง (แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดเพลง (แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดเพลง (แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดเพลงวิปัสสนา (แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดเรืองยศสุทธาราม (แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร)
วัดเรไร (แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดเลา (แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร)
วัดเลียบราษฎร์บำรุง (แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร)
วัดเวตวันธรรมาวาส (แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร)
วัดเวฬุราชิณ (แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดเวฬุวนาราม (แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร)
วัดเศวตฉัตร (แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร)
วัดเสมียนนารี (แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร)
วัดเอี่ยมวรนุช (แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดแก้ว (แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม (แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร)
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี (แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
วัดแก้วแจ่มฟ้า (แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร)
วัดแก้วไพฑูรย์ (แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)
วัดแจงร้อน (แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร)
วัดแป้นทองโสภาราม (แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร)
วัดแสนสุข (แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดแสนเกษม (แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร)
วัดแสมดำ (แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร)
วัดโกมุทพุทธรังสี (แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร)
วัดโคกจ้าหล่า (แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร)
วัดโคนอน (แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดโตนด (แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดโบสถ์ (แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
วัดโบสถ์อินทรสารเพชร (แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)
วัดโพธิทอง (แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม (แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดโพธิ์ (แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดโพธิ์เรียง (แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดโพธิ์แก้ว (แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)
วัดโพธิ์แมนคุณาราม (แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร)
วัดโมลีโลกยาราม (แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร)
วัดโลกานุเคราะห์ (แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร)
วัดโสมนัสวิหาร (แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร)
วัดใต้ (แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร)
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ (แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดใหม่ (แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดใหม่กระทุ่มล้ม (แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร)
วัดใหม่ช่องลม (แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร)
วัดใหม่ทองเสน (แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
วัดใหม่พิเรนทร์ (แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร)
วัดใหม่ยายนุ้ย (แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร)
วัดใหม่อมตรส (แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
วัดใหม่เจริญราษฎร์ (แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร)
วัดใหม่เทพนิมิตร (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
วัดไก่เตี้ย (แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
วัดไชยทิศ (แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
วัดไตรมิตรวิทยาราม (แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร)
วัดไตรรัตนาราม (แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร)
วัดไทร (แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร)
วัดไทร (แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)
วัดไผ่ตัน (แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร)
วัดไผ่เงินโชตนาราม (แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร)
วัดไผ่เลี้ยง (แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร)